AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1909

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1909


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1909] [Q 1909]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1909-01-04T13
** 
S +277.17
1909-01-05T00 Lu xa +85.98
1909-01-06T06 Lu +d +24.36
1909-01-06T14 Lu o +105.67
1909-01-06T15 Ne o +105.72
1909-01-06T15 Ne V +105.72
1909-01-06T15 Ne p 28.97
1909-01-07T21 Ur v +287.01
1909-01-07T21 Ur c +287.01
1909-01-08T14 Ur a 20.56
1909-01-10T05 Me v +299.78
1909-01-11T14 Lu a 0.002709
1909-01-11T21 Lu V +169.72
1909-01-19T12 Lu xd +265.65
1909-01-19T19 Ve d −22.94
1909-01-20T15 Lu d −24.38
1909-01-22T00 Lu c +301.37
1909-01-22T03
** 
B +186.39
1909-01-23T13 Lu p 0.002411
1909-01-23T14 Lu v +325.44
1909-01-26T17 Me xd +324.61
1909-01-27T02 Me e +18.45
1909-01-29T06 Ve xa +286.62
1909-01-29T09
** 
s +145.18
1909-02-01T05 Lu xa +85.17
1909-02-02T12 Lu +d +24.39
1909-02-02T15 Me Rg +328.60
1909-02-05T08 Lu o +135.93
1909-02-05T16
** 
S +265.06
1909-02-06T07 Me +d −9.70
1909-02-08T04 Lu a 0.002715
1909-02-08T16 Lu V +175.73
1909-02-11T13 Me c +322.24
1909-02-12T04 Me V +321.55
1909-02-13T05 Ve v +305.23
1909-02-13T08 Ma xa +262.82
1909-02-13T18 Me p 0.6434
1909-02-15T19 Lu xd +263.86
1909-02-17T01 Lu d −24.49
1909-02-20T10 Lu c +331.20
1909-02-20T15
** 
B +173.74
1909-02-20T23 Lu p 0.002388
1909-02-21T00 Lu v +339.77
1909-02-24T04 Me Pg +313.29
1909-02-25T15
** 
b +138.33
1909-02-28T06 Lu xa +82.79
1909-02-28T14 Ju V +159.60
1909-02-28T18 Ju o +159.58
1909-02-28T21 Ju p 4.418
1909-02-28T22 Ma d −23.65
1909-03-01T17 Lu +d +24.57
1909-03-03T09 Me d −15.61
1909-03-04T04
** 
s +138.37
1909-03-06T02 Me xa +317.79
1909-03-06T15
** 
S +234.88
1909-03-07T02 Lu o +165.92
1909-03-07T07 Lu V +168.23
1909-03-07T08 Lu a 0.002717
1909-03-08T11 Pl Pg +83.81
1909-03-09T16 Me e −27.42
1909-03-13T22 Ma v +281.97
1909-03-14T22 Lu xd +260.88
1909-03-16T09 Lu d −24.71
1909-03-21T11 Lu v +354.82
1909-03-21T11 Lu p 0.002387
1909-03-21T20 Lu c +57.55
1909-03-22T13
** 
B +157.74
1909-03-25T22 Ne Pg +104.31
1909-03-27T07 Lu xa +79.69
1909-03-28T23 Lu +d +24.83
1909-04-02T21 Lu V +160.17
1909-04-03T06 Sa v +13.05
1909-04-03T09 Sa a 10.40
1909-04-03T11 Sa c +13.07
1909-04-03T11 Lu a 0.002716
1909-04-04T18 Ne +d +21.94
1909-04-05T16
** 
S +202.47
1909-04-05T20 Lu o +195.42
1909-04-10T22 Lu xd +258.14
1909-04-12T16 Lu d −24.98
1909-04-18T19 Lu v +8.45
1909-04-18T19 Me a 1.335
1909-04-18T20 Lu p 0.002406
1909-04-20T04 Lu c +29.48
1909-04-21T00
** 
B +140.67
1909-04-21T11 Me o +30.20
1909-04-21T23 Ur +d −22.24
1909-04-23T13 Lu xa +77.42
1909-04-24T16 Me xd +37.04
1909-04-25T01 Me v +37.83
1909-04-25T07 Lu +d +25.06
1909-04-25T19 Ur Rg +291.08
1909-04-26T10
** 
b +132.01
1909-04-28T11 Ve o +37.50
1909-04-29T04 Ju +d +11.07
1909-04-30T15 Lu V +165.72
1909-05-01T00 Lu a 0.002710
1909-05-01T06 Ve a 1.731
1909-05-01T13 Ju Pg +154.53
1909-05-05T12 Lu o +224.35
1909-05-05T21
** 
S +185.23
1909-05-08T01 Lu xd +256.81
1909-05-09T22 Lu d −25.13
1909-05-16T19 Lu v +17.69
1909-05-16T20 Lu p 0.002438
1909-05-19T13 Lu c +57.92
1909-05-19T22
** 
B +134.70
1909-05-19T23 Me +d +25.35
1909-05-20T02
** 
s +133.32
1909-05-20T19 Me e +22.27
1909-05-20T21 Lu xa +76.64
1909-05-22T10 Ve xd +66.98
1909-05-22T17 Lu +d +25.16
1909-05-28T14 Lu V +173.68
1909-05-28T17 Lu a 0.002704
1909-06-02T01 Me xa +87.68
1909-06-02T16 Me Rg +87.70
1909-06-03T15
** 
S +181.12
1909-06-04T01 Lu o +252.79
1909-06-04T08 Lu xd +256.64
1909-06-06T04 Lu d −25.17
1909-06-12T11 Lu v +9.30
1909-06-12T15 Lu p 0.002468
1909-06-13T05 Ve +d +24.24
1909-06-13T23 Me p 0.5519
1909-06-14T17 Me V +83.34
1909-06-14T23 Me c +83.21
1909-06-15T19 Pl a 46.52
1909-06-16T22
** 
B +132.25
1909-06-17T06 Lu xa +76.69
1909-06-17T07 Pl v +85.35
1909-06-17T08
** 
b +130.43
1909-06-17T12 Pl o +85.35
1909-06-17T23 Lu c +86.09
1909-06-19T02 Lu +d +25.17
1909-06-25T00 Me d +18.47
1909-06-25T12 Lu a 0.002702
1909-06-25T15 Lu V +181.99
1909-06-26T16 Me Pg +79.02
1909-07-01T16 Lu xd +256.60
1909-07-01T18
** 
S +181.46
1909-07-03T12 Lu d −25.16
1909-07-03T12 Lu o +280.91
1909-07-07T15 Lu v +339.25
1909-07-07T20 Lu p 0.002461
1909-07-08T13 Me e −20.99
1909-07-09T17 Ne a 30.97
1909-07-09T17 Ne c +106.84
1909-07-10T03 Ne v +106.85
1909-07-11T10 Ur p 18.59
1909-07-12T02 Ur o +289.10
1909-07-12T08 Ur V +289.09
1909-07-14T13 Lu xa +76.34
1909-07-14T17
** 
B +136.74
1909-07-16T09 Lu +d +25.16
1909-07-17T10 Lu c +114.19
1909-07-21T13 Pl +d +16.47
1909-07-21T16 Me xd +103.37
1909-07-22T02 Me +d +22.78
1909-07-23T06 Lu a 0.002706
1909-07-23T16 Lu V +190.19
1909-07-29T00 Lu xd +255.60
1909-07-29T13 Sa +d +6.64
1909-07-30T20 Lu d −25.19
1909-07-30T23
** 
S +196.50
1909-07-31T15 Me v +123.39
1909-08-01T21 Lu o +308.94
1909-08-04T01 Lu v +340.69
1909-08-04T04 Lu p 0.002428
1909-08-04T12 Me o +131.45
1909-08-05T08 Sa Rg +23.23
1909-08-08T18 Me a 1.354
1909-08-10T16 Lu xa +74.77
1909-08-12T01
** 
B +155.14
1909-08-12T15 Lu +d +25.23
1909-08-15T23 Lu c +142.48
1909-08-19T08 Ma +d −2.28
1909-08-19T22 Lu a 0.002712
1909-08-20T14 Lu V +197.62
1909-08-23T02 Ma Rg +6.80
1909-08-25T04 Lu xd +253.24
1909-08-27T06 Lu d −25.34
1909-08-29T00 Me xa +175.61
1909-08-29T04
** 
S +242.47
1909-08-31T05 Lu o +337.14
1909-09-01T04 Lu v +351.83
1909-09-01T07 Lu p 0.002399
1909-09-06T17 Lu xa +72.02
1909-09-08T20 Lu +d +25.43
1909-09-09T18
** 
B +187.90
1909-09-10T23 Ve xa +202.82
1909-09-14T15 Lu c +171.15
1909-09-16T09 Lu a 0.002717
1909-09-16T23
** 
s +208.64
1909-09-17T04 Me e +26.44
1909-09-17T05 Lu V +201.89
1909-09-17T18 Ju a 6.445
1909-09-18T13 Ju c +174.99
1909-09-18T16 Ju v +175.01
1909-09-18T19 Ma p 0.3895
1909-09-21T06 Lu xd +250.27
1909-09-22T13 Ma V +1.26
1909-09-23T14 Lu d −25.59
1909-09-24T10 Ma o +0.72
1909-09-24T10 Ur d −22.82
1909-09-26T22 Ur Pg +287.12
1909-09-27T05 Pl Rg +86.90
1909-09-27T15
** 
S +274.87
1909-09-29T13 Lu o +169.23
1909-09-29T13 Lu v +6.09
1909-09-29T17 Lu p 0.002385
1909-09-30T07 Me d −14.04
1909-09-30T08 Me Rg +207.57
1909-10-03T19 Lu xa +69.24
1909-10-06T02 Lu +d +25.68
1909-10-07T04
** 
b +200.50
1909-10-10T10 Ma d −4.78
1909-10-10T23 Me p 0.6610
1909-10-11T07
** 
B +216.40
1909-10-12T04 Me V +199.25
1909-10-12T15 Me c +198.67
1909-10-13T11 Lu a 0.002718
1909-10-13T17 Sa o +19.76
1909-10-13T18 Sa p 8.351
1909-10-13T18 Sa V +19.76
1909-10-13T20 Lu V +194.57
1909-10-14T08 Lu c +200.35
1909-10-17T15 Me xd +193.57
1909-10-18T08 Lu xd +248.11
1909-10-20T04
** 
s +204.91
1909-10-20T21 Lu d −25.81
1909-10-21T14 Me Pg +192.11
1909-10-23T00 Ne Rg +109.35
1909-10-23T20 Me +d −3.52
1909-10-24T07 Ma Pg +355.45
1909-10-25T19 Ne d +21.35
1909-10-26T00
** 
S +250.58
1909-10-28T01 Lu v +21.71
1909-10-28T04 Lu p 0.002391
1909-10-28T04 Me e −18.42
1909-10-28T22 Lu o +34.86
1909-10-29T19
** 
B +249.30
1909-10-31T03 Lu xa +67.72
1909-11-02T10 Lu +d +25.87
1909-11-04T14
** 
S +252.71
1909-11-09T11 Ve d −26.34
1909-11-09T15 Lu V +188.88
1909-11-09T18 Lu a 0.002714
1909-11-13T02 Lu c +230.09
1909-11-14T12 Lu xd +247.41
1909-11-15T16 Me v +222.60
1909-11-17T03 Lu d −25.91
1909-11-21T11
** 
B +202.48
1909-11-25T00 Me xa +237.45
1909-11-25T11 Lu v +36.60
1909-11-25T13 Lu p 0.002417
1909-11-27T08 Lu o +64.51
1909-11-27T13 Lu xa +67.45
1909-11-29T21 Lu +d +25.92
1909-12-02T23 Ve e +47.25
1909-12-03T12 Me o +250.84
1909-12-03T14
** 
S +287.62
1909-12-03T20 Me a 1.451
1909-12-05T10 Me V +253.89
1909-12-07T09 Lu V +194.17
1909-12-07T09 Lu a 0.002708
1909-12-11T19 Lu xd +247.51
1909-12-12T19 Lu c +260.19
1909-12-13T10 Pl d +16.30
1909-12-13T23 Sa d +4.04
1909-12-14T09 Lu d −25.90
1909-12-14T12 Ma xd +9.24
1909-12-18T01 Me d −25.42
1909-12-18T04 Pl V +85.87
1909-12-18T12 Pl c +85.87
1909-12-19T16 Pl p 44.45
1909-12-19T20 Sa Pg +16.38
1909-12-20T04
** 
B +172.00
1909-12-21T23 Me v +280.02
1909-12-23T08 Lu p 0.002455
1909-12-23T09 Lu v +44.82
1909-12-24T23 Lu xa +67.38
1909-12-26T21 Lu o +94.51
1909-12-27T07 Lu +d +25.89[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1909.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07