AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1907

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1907


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1907] [Q 1907]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1907-01-01T19 Lu xa +122.47
1907-01-02T16 Ne p 28.95
1907-01-02T18 Ne o +101.25
1907-01-02T22 Ne V +101.25
1907-01-04T09 Me xa +266.11
1907-01-12T18 Me d −24.12
1907-01-13T00 Lu v +274.35
1907-01-13T02 Lu p 0.002401
1907-01-13T11 Lu d −21.06
1907-01-13T14
** 
B +199.11
1907-01-14T05 Lu c +292.94
1907-01-14T21 Lu xd +302.44
1907-01-25T04 Lu V +75.91
1907-01-25T06 Lu a 0.002711
1907-01-26T03 Me a 1.418
1907-01-27T08 Lu +d +21.06
1907-01-29T01 Lu xa +122.52
1907-01-29T13 Lu o +128.53
1907-01-29T23
** 
S +290.00
1907-02-02T11 Me o +312.38
1907-02-08T00 Ju xd +91.53
1907-02-09T18 Ve e −46.79
1907-02-09T21 Lu d −21.07
1907-02-10T06 Lu p 0.002434
1907-02-10T08 Lu v +288.30
1907-02-11T07 Lu xd +302.49
1907-02-12T17 Lu c +322.89
1907-02-13T15 Me v +332.40
1907-02-14T22
** 
B +174.35
1907-02-16T04 Ve d −20.11
1907-02-22T01 Lu a 0.002705
1907-02-22T02 Lu V +82.90
1907-02-22T23 Me xd +348.90
1907-02-23T15 Lu +d +21.11
1907-02-25T09 Lu xa +122.25
1907-02-25T20 Ju Pg +91.00
1907-02-28T06 Lu o +158.53
1907-03-01T06
** 
S +227.12
1907-03-01T22 Me e +18.10
1907-03-06T23 Pl Pg +81.74
1907-03-08T22 Me Rg +1.93
1907-03-09T04 Lu d −21.18
1907-03-09T06 Sa a 10.63
1907-03-09T07 Lu p 0.002469
1907-03-09T09 Sa c +347.68
1907-03-09T09 Lu v +284.60
1907-03-09T20 Sa v +347.74
1907-03-10T14 Lu xd +301.61
1907-03-10T19 Me +d +3.75
1907-03-14T06 Lu c +260.42
1907-03-15T10
** 
B +154.78
1907-03-18T07 Me c +356.59
1907-03-19T04 Me V +355.79
1907-03-21T15 Me p 0.6041
1907-03-21T21 Lu a 0.002702
1907-03-21T22 Ne Pg +99.84
1907-03-22T02 Lu V +90.95
1907-03-22T23 Lu +d +21.29
1907-03-24T14 Lu xa +120.56
1907-03-27T04 Ve xa +323.20
1907-03-27T09 Ju +d +23.52
1907-03-29T01
** 
S +201.81
1907-03-29T09 Ma xa +268.37
1907-03-29T19 Lu o +187.98
1907-03-31T21 Me Pg +348.68
1907-04-02T08 Me xa +348.79
1907-04-02T11 Lu v +239.92
1907-04-03T05 Lu p 0.002463
1907-04-05T09 Lu d −21.41
1907-04-06T09 Me d −4.77
1907-04-06T12 Ne +d +22.22
1907-04-06T16 Lu xd +299.31
1907-04-12T05
** 
B +142.27
1907-04-12T11 Ur +d −23.19
1907-04-12T19 Lu c +21.73
1907-04-15T00 Me e −27.52
1907-04-17T19 Ur Rg +282.72
1907-04-18T16 Lu a 0.002705
1907-04-19T01 Lu V +98.50
1907-04-19T07 Lu +d +21.55
1907-04-20T16 Lu xa +117.69
1907-04-26T18
** 
S +186.06
1907-04-27T15
** 
b +113.77
1907-04-28T06 Lu o +216.82
1907-04-30T04 Lu v +244.97
1907-04-30T13 Lu p 0.002429
1907-05-02T16 Lu d −21.65
1907-05-03T17 Lu xd +296.40
1907-05-10T20
** 
B +134.10
1907-05-12T09 Lu c +50.49
1907-05-16T08 Lu a 0.002711
1907-05-16T15 Lu +d +21.76
1907-05-16T21 Lu V +104.39
1907-05-17T18 Lu xa +114.99
1907-05-21T22 Me xd +56.78
1907-05-23T10 Me a 1.322
1907-05-24T12 Me o +62.34
1907-05-25T08 Me v +64.18
1907-05-26T08
** 
S +184.00
1907-05-27T14 Lu o +245.14
1907-05-28T11 Lu v +258.37
1907-05-28T17 Lu p 0.002401
1907-05-30T00 Lu d −21.82
1907-05-30T20 Lu xd +294.23
1907-06-05T06 Ma Rg +288.90
1907-06-07T19 Me +d +25.48
1907-06-08T12
** 
B +140.41
1907-06-10T23 Lu c +78.93
1907-06-12T18 Lu a 0.002716
1907-06-12T22 Lu +d +21.86
1907-06-13T06 Lu V +106.03
1907-06-13T22 Lu xa +113.56
1907-06-14T05 Pl a 46.86
1907-06-15T08 Pl v +83.26
1907-06-15T11 Pl o +83.27
1907-06-24T14
** 
S +200.83
1907-06-25T21 Lu o +273.15
1907-06-25T23 Lu v +274.23
1907-06-26T02 Lu p 0.002387
1907-06-26T11 Lu d −21.86
1907-06-27T05 Lu xd +293.43
1907-06-27T11 Me e +25.48
1907-06-29T07 Me xa +121.79
1907-07-03T06 Ur p 18.46
1907-07-03T16 Sa +d −3.03
1907-07-03T20 Ur o +280.73
1907-07-04T01 Ur V +280.72
1907-07-05T13 Ne c +102.37
1907-07-05T15 Ne a 30.96
1907-07-05T20 Ne v +102.38
1907-07-06T15 Ma o +283.39
1907-07-08T02
** 
B +151.78
1907-07-08T14 Ma V +282.81
1907-07-09T20 Sa Rg +357.46
1907-07-09T22 Lu a 0.002717
1907-07-10T00 Lu V +100.15
1907-07-10T05 Lu +d +21.87
1907-07-10T15 Lu c +107.21
1907-07-11T03 Lu xa +113.37
1907-07-11T11 Me Rg +127.25
1907-07-13T04 Ma p 0.4076
1907-07-14T15 Ju v +112.24
1907-07-15T00 Ve +d +23.23
1907-07-16T07 Ju c +112.61
1907-07-17T18 Ju a 6.251
1907-07-18T08 Ve xd +98.62
1907-07-19T18 Me d +14.67
1907-07-21T22 Me p 0.5808
1907-07-23T02
** 
S +209.19
1907-07-23T14 Pl +d +15.85
1907-07-23T22 Lu d −21.86
1907-07-24T08 Me V +121.59
1907-07-24T11 Lu p 0.002393
1907-07-24T12 Lu v +290.97
1907-07-24T16 Lu xd +293.38
1907-07-25T03 Me c +121.03
1907-07-25T04 Lu o +301.10
1907-07-29T20 Ma d −28.90
1907-08-04T15 Me Pg +116.41
1907-08-05T11
** 
B +155.09
1907-08-05T23 Lu V +96.63
1907-08-06T05 Lu a 0.002714
1907-08-06T11 Lu +d +21.87
1907-08-07T10 Lu xa +113.42
1907-08-09T03 Ma Pg +276.98
1907-08-09T06 Lu c +135.53
1907-08-13T06 Me e −18.80
1907-08-14T19 Me +d +18.95
1907-08-17T22 Me xd +126.11
1907-08-20T07 Lu d −21.90
1907-08-21T00
** 
S +223.82
1907-08-21T01 Lu xd +293.09
1907-08-21T18 Lu p 0.002415
1907-08-22T00 Lu v +306.94
1907-08-23T12 Lu o +329.22
1907-08-31T11 Me v +150.43
1907-09-02T14 Lu V +100.37
1907-09-02T17 Lu +d +21.96
1907-09-02T19 Lu a 0.002707
1907-09-03T15 Lu xa +112.57
1907-09-03T16
** 
B +171.73
1907-09-07T12 Me o +164.02
1907-09-07T21 Lu c +164.08
1907-09-11T02
** 
s +187.89
1907-09-11T12 Ve a 1.725
1907-09-14T03 Me a 1.392
1907-09-15T12 Ve o +171.62
1907-09-15T16 Ur d −23.53
1907-09-16T14 Lu d −22.07
1907-09-17T07 Lu xd +291.53
1907-09-17T21 Sa V +354.05
1907-09-18T02 Sa o +354.03
1907-09-18T04 Sa p 8.574
1907-09-18T15 Lu p 0.002449
1907-09-18T19 Ur Pg +278.74
1907-09-19T03 Lu v +318.30
1907-09-20T07
** 
S +272.60
1907-09-21T21 Lu o +357.74
1907-09-25T06 Me xa +194.98
1907-09-25T15 Pl Rg +84.81
1907-09-30T00 Lu +d +22.18
1907-09-30T11 Lu V +106.74
1907-09-30T13 Lu a 0.002702
1907-09-30T18 Lu xa +110.27
1907-10-05T15
** 
B +197.84
1907-10-07T10 Lu c +193.01
1907-10-13T20 Lu d −22.32
1907-10-14T08 Lu xd +288.76
1907-10-14T14 Lu p 0.002474
1907-10-15T00 Lu v +298.56
1907-10-19T01 Ne Rg +104.89
1907-10-21T09 Lu o +26.84
1907-10-23T07 Me e +24.16
1907-10-23T17
** 
S +287.27
1907-10-23T20 Ne d +21.79
1907-10-27T09 Lu +d +22.45
1907-10-27T20 Lu xa +107.23
1907-10-28T09 Lu a 0.002703
1907-10-28T10 Lu V +114.18
1907-11-01T04 Me d −22.77
1907-11-03T16 Me Rg +239.64
1907-11-05T22 Lu c +222.38
1907-11-06T21 Ve xa +237.02
1907-11-07T00
** 
b +162.69
1907-11-07T01 Ve v +237.21
1907-11-08T17 Lu v +262.35
1907-11-09T04
** 
B +203.39
1907-11-09T06 Lu p 0.002451
1907-11-10T02 Lu d −22.56
1907-11-10T09 Lu xd +285.98
1907-11-13T18 Me p 0.6758
1907-11-13T21 Me xd +231.82
1907-11-14T07 Me V +231.27
1907-11-14T12 Me c +230.99
1907-11-20T00 Lu o +56.52
1907-11-20T19 Sa d −5.83
1907-11-23T17 Lu +d +22.64
1907-11-23T18 Me Pg +223.54
1907-11-23T23 Lu xa +104.96
1907-11-24T11
** 
s +169.74
1907-11-24T16
** 
S +295.90
1907-11-24T20 Me +d −13.59
1907-11-25T03 Sa Pg +350.69
1907-11-25T04 Lu a 0.002708
1907-11-25T09 Lu V +121.51
1907-11-27T08 Ju d +17.31
1907-12-01T00 Ju Rg +133.62
1907-12-01T16 Me e −20.19
1907-12-05T10 Lu c +252.14
1907-12-06T01 Ve d −24.55
1907-12-06T21 Lu v +274.06
1907-12-07T02 Lu p 0.002415
1907-12-07T10 Lu d −22.68
1907-12-07T14 Lu xd +284.47
1907-12-11T19
** 
B +192.91
1907-12-16T11 Pl c +83.80
1907-12-16T18 Pl V +83.79
1907-12-18T01 Pl p 44.79
1907-12-18T10 Pl d +15.64
1907-12-19T17 Lu o +86.71
1907-12-21T01 Lu +d +22.70
1907-12-21T05 Lu xa +104.23
1907-12-22T06 Me xa +256.34
1907-12-22T20 Lu a 0.002714
1907-12-23T01 Lu V +126.30
1907-12-25T17
** 
S +252.08[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1907.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07