AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1906

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1906


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1906] [Q 1906]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1906-01-01T19 Ve xa +270.05
1906-01-04T07 Lu V +31.32
1906-01-04T16 Lu a 0.002706
1906-01-05T03 Ve d −23.52
1906-01-05T07 Me e −22.93
1906-01-09T20 Lu +d +19.66
1906-01-10T16 Lu o +109.57
1906-01-13T02 Lu xa +141.07
1906-01-14T01
** 
S +200.51
1906-01-16T05 Ju d +18.59
1906-01-17T12 Me xa +276.21
1906-01-20T04 Lu p 0.002466
1906-01-20T09 Lu v +243.06
1906-01-21T01 Me d −23.43
1906-01-21T13 Ju Pg +56.46
1906-01-22T22 Lu d −19.64
1906-01-24T17 Lu c +303.84
1906-01-25T23 Lu xd +320.90
1906-01-29T15
** 
B +133.84
1906-02-01T11 Lu V +41.12
1906-02-01T13 Lu a 0.002703
1906-02-06T05 Lu +d +19.61
1906-02-09T07 Lu o +139.68
1906-02-09T09 Lu xa +140.94
1906-02-11T20
** 
S +167.50
1906-02-13T03 Me a 1.398
1906-02-13T22 Lu p 0.002466
1906-02-13T23 Lu v +205.01
1906-02-14T12 Ve o +324.94
1906-02-18T03 Ve a 1.716
1906-02-19T05 Lu d −19.62
1906-02-20T11 Me o +330.66
1906-02-22T08 Lu xd +320.98
1906-02-23T08 Lu c +333.82
1906-02-24T18 Sa a 10.74
1906-02-24T20 Sa v +335.43
1906-02-24T22 Sa c +335.44
1906-02-27T09
** 
B +112.06
1906-03-01T09 Lu a 0.002706
1906-03-01T09 Me v +347.45
1906-03-01T14 Lu V +50.65
1906-03-05T15 Lu +d +19.66
1906-03-05T16 Pl Pg +80.72
1906-03-08T02 Me xd +0.05
1906-03-08T19 Lu xa +140.81
1906-03-10T20 Lu o +169.37
1906-03-11T14 Ma xd +25.73
1906-03-13T00
** 
S +147.97
1906-03-13T04 Lu p 0.002430
1906-03-13T05 Lu v +204.19
1906-03-18T11 Lu d −19.71
1906-03-18T12 Me e +18.36
1906-03-19T11 Ne Pg +97.61
1906-03-21T13 Lu xd +320.47
1906-03-24T16
** 
b +55.43
1906-03-24T23 Lu c +5.37
1906-03-26T08 Me Rg +19.33
1906-03-27T04 Me +d +10.66
1906-03-27T12
** 
B +101.96
1906-03-29T02 Lu a 0.002712
1906-03-29T14 Lu V +58.63
1906-04-01T23 Lu +d +19.82
1906-04-05T03 Lu xa +139.51
1906-04-05T04 Me c +14.48
1906-04-06T01 Me V +13.79
1906-04-06T02 Ur +d −23.47
1906-04-08T14 Me p 0.5829
1906-04-09T04 Ne +d +22.31
1906-04-09T06 Lu o +198.49
1906-04-10T09 Lu p 0.002400
1906-04-10T09 Lu v +215.76
1906-04-10T13
** 
S +145.06
1906-04-13T08 Ur Rg +278.50
1906-04-14T17 Lu d −19.91
1906-04-15T11 Me xa +8.05
1906-04-17T15 Lu xd +318.55
1906-04-18T19 Me Pg +7.56
1906-04-23T16 Lu c +32.59
1906-04-23T20 Me d +1.69
1906-04-24T10
** 
B +103.89
1906-04-24T22 Ve xd +51.20
1906-04-25T12 Lu a 0.002717
1906-04-26T03 Lu V +61.95
1906-04-29T06 Lu +d +20.06
1906-05-02T06 Lu xa +136.84
1906-05-03T02 Me e −26.62
1906-05-08T14 Lu o +227.07
1906-05-08T18 Lu v +229.66
1906-05-08T19 Lu p 0.002386
1906-05-08T20
** 
S +146.85
1906-05-12T02 Lu d −20.14
1906-05-14T16 Lu xd +315.65
1906-05-22T14 Lu V +52.72
1906-05-22T15 Lu a 0.002718
1906-05-23T05
** 
B +104.46
1906-05-23T08 Lu c +61.28
1906-05-26T13 Lu +d +20.25
1906-05-29T08 Lu xa +133.97
1906-05-29T12 Ve +d +24.78
1906-06-04T01 Me xd +66.64
1906-06-06T03 Lu v +243.78
1906-06-06T04 Lu p 0.002391
1906-06-06T21 Lu o +255.23
1906-06-06T22
** 
S +149.83
1906-06-08T11 Me o +76.28
1906-06-08T13 Lu d −20.28
1906-06-08T20 Me v +77.10
1906-06-08T22 Me a 1.322
1906-06-09T07 Ju v +78.52
1906-06-10T15 Ju c +78.82
1906-06-10T20 Lu xd +313.09
1906-06-12T21 Ju a 6.108
1906-06-13T00 Pl a 47.02
1906-06-13T14 Ma +d +24.30
1906-06-14T12 Pl o +82.25
1906-06-14T14 Pl v +82.25
1906-06-16T22 Me +d +25.13
1906-06-18T14 Lu V +49.57
1906-06-18T22 Lu a 0.002715
1906-06-20T16 Sa +d −7.62
1906-06-20T21
** 
B +112.77
1906-06-21T23 Lu c +89.63
1906-06-22T20 Lu +d +20.33
1906-06-25T10 Lu xa +132.17
1906-06-26T13 Sa Rg +345.04
1906-06-28T15 Ur p 18.40
1906-06-28T19 Ur V +276.52
1906-06-29T04 Ur o +276.50
1906-07-02T15 Ne v +100.12
1906-07-02T23 Ne c +100.13
1906-07-03T01 Ne a 30.95
1906-07-04T08 Lu v +256.22
1906-07-04T11 Lu p 0.002414
1906-07-06T00 Lu d −20.32
1906-07-06T02
** 
S +165.66
1906-07-06T04 Lu o +283.19
1906-07-08T04 Lu xd +311.87
1906-07-12T10 Me xa +135.54
1906-07-15T13 Me e +26.64
1906-07-15T20 Ma c +112.40
1906-07-16T08 Lu V +54.88
1906-07-16T12 Lu a 0.002708
1906-07-19T22
** 
B +128.44
1906-07-20T03 Lu +d +20.31
1906-07-21T12 Lu c +117.83
1906-07-22T15 Lu xa +131.69
1906-07-23T20 Pl +d +15.53
1906-07-29T05 Ma a 2.645
1906-07-29T14 Me Rg +146.06
1906-08-01T04 Lu v +263.14
1906-08-01T06 Lu p 0.002447
1906-08-02T09 Lu d −20.30
1906-08-03T08 Me d +8.98
1906-08-03T10
** 
S +182.15
1906-08-03T11 Ju +d +23.13
1906-08-04T13 Lu o +311.23
1906-08-04T13 Lu xd +311.71
1906-08-09T04 Me p 0.6013
1906-08-11T15 Me V +139.55
1906-08-12T11 Me c +138.85
1906-08-13T05 Lu a 0.002703
1906-08-13T06 Lu V +62.42
1906-08-14T11 Ve xa +183.77
1906-08-16T11 Lu +d +20.30
1906-08-17T06
** 
B +138.36
1906-08-18T22 Lu xa +131.76
1906-08-20T01 Lu c +146.12
1906-08-22T11 Me Pg +133.81
1906-08-26T21 Lu v +241.13
1906-08-27T09 Lu p 0.002472
1906-08-29T01 Me +d +15.36
1906-08-29T16 Lu d −20.33
1906-08-29T23 Me e −18.19
1906-08-31T01 Me xd +138.60
1906-08-31T14
** 
S +197.70
1906-08-31T22 Lu xd +311.64
1906-09-02T23 Lu o +339.57
1906-09-05T02 Sa o +341.64
1906-09-05T06 Sa V +341.63
1906-09-05T06 Sa p 8.684
1906-09-09T21 Ur d −23.69
1906-09-10T00 Lu a 0.002703
1906-09-10T07 Lu V +70.68
1906-09-12T19 Lu +d +20.39
1906-09-14T05 Ur Pg +274.51
1906-09-14T12
** 
B +155.77
1906-09-15T06 Lu xa +131.21
1906-09-15T19 Me v +164.51
1906-09-18T12 Lu c +174.68
1906-09-20T05 Ve e +46.40
1906-09-21T17 Lu v +220.70
1906-09-22T00 Lu p 0.002452
1906-09-24T06 Pl Rg +83.78
1906-09-24T12 Me o +180.66
1906-09-25T22 Lu d −20.47
1906-09-28T02 Lu xd +310.53
1906-09-30T00
** 
S +235.78
1906-10-01T23 Me a 1.412
1906-10-02T12 Lu o +8.42
1906-10-07T19 Lu a 0.002708
1906-10-08T08 Lu V +79.08
1906-10-08T09 Me xa +204.34
1906-10-10T03 Lu +d +20.60
1906-10-12T12 Lu xa +129.19
1906-10-14T09
** 
B +181.86
1906-10-16T14 Ne Rg +102.66
1906-10-17T22 Lu c +203.65
1906-10-19T13 Lu v +227.64
1906-10-19T18 Lu p 0.002417
1906-10-22T20 Ne d +21.96
1906-10-23T04 Lu d −20.72
1906-10-24T22 Ju d +22.77
1906-10-25T03 Lu xd +307.98
1906-10-26T10
** 
s +172.22
1906-10-29T22
** 
S +284.03
1906-10-29T23 Ju Rg +101.07
1906-11-01T04 Lu o +37.87
1906-11-03T07 Ve d −27.85
1906-11-04T11 Lu a 0.002714
1906-11-05T06 Lu V +86.35
1906-11-06T11 Lu +d +20.85
1906-11-08T14 Lu xa +126.11
1906-11-09T03 Sa d −10.33
1906-11-09T15 Ve Rg +254.75
1906-11-09T21 Me e +22.85
1906-11-12T15 Sa Pg +338.31
1906-11-14T21
** 
B +200.54
1906-11-15T00 Me d −24.98
1906-11-16T08 Lu c +233.10
1906-11-16T21 Lu v +241.27
1906-11-17T01 Lu p 0.002391
1906-11-19T12 Lu d −20.93
1906-11-20T01 Me Rg +255.47
1906-11-21T04 Lu xd +304.95
1906-11-27T00 Me xd +251.34
1906-11-28T03
** 
S +299.04
1906-11-29T22 Me p 0.6782
1906-11-30T03 Me V +247.24
1906-11-30T05 Ve c +247.11
1906-11-30T05 Me c +247.13
1906-11-30T06 Ve V +247.07
1906-11-30T11 Ve p 0.2651
1906-11-30T23 Lu o +67.87
1906-12-01T18 Lu a 0.002717
1906-12-02T14 Lu V +87.07
1906-12-03T18 Lu +d +21.03
1906-12-05T15 Ve xd +243.91
1906-12-05T15 Lu xa +123.52
1906-12-09T20 Me Pg +239.23
1906-12-10T02 Me +d −17.29
1906-12-12T01
** 
B +192.63
1906-12-15T10 Lu v +257.61
1906-12-15T11 Pl c +82.76
1906-12-15T14 Lu p 0.002385
1906-12-15T16 Pl V +82.76
1906-12-15T18 Lu c +262.92
1906-12-16T18 Pl p 44.96
1906-12-17T00 Lu d −21.06
1906-12-18T10 Lu xd +302.94
1906-12-18T21 Me e −21.48
1906-12-19T23 Pl d +15.31
1906-12-20T16 Ve Pg +239.45
1906-12-26T17
** 
S +319.41
1906-12-27T09 Ju p 4.179
1906-12-28T07 Ju V +96.05
1906-12-28T15 Ju o +96.01
1906-12-28T18 Lu a 0.002716
1906-12-28T20 Lu V +75.32
1906-12-30T07 Ve +d −16.32
1906-12-30T18 Lu o +98.20
1906-12-31T01 Lu +d +21.08
1906-12-31T03 Ur v +278.62
1906-12-31T04 Ur c +278.62
1906-12-31T18 Ur a 20.43[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1906.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07