AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1905

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1905


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1905] [Q 1905]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1905-01-05T00 Lu d −18.72
1905-01-05T18 Lu c +284.79
1905-01-06T03 Me +d −20.14
1905-01-09T00
** 
B +165.20
1905-01-10T05 Lu xd +340.38
1905-01-11T10 Me Pg +270.87
1905-01-12T00 Lu a 0.002705
1905-01-12T01 Lu V +2.09
1905-01-13T02
** 
s +123.62
1905-01-19T11 Lu +d +18.67
1905-01-21T07 Lu o +120.61
1905-01-22T21 Me e −24.45
1905-01-23T10
** 
S +222.82
1905-01-23T12 Lu v +152.85
1905-01-23T18 Lu p 0.002434
1905-01-23T23 Lu xa +159.70
1905-01-29T16 Me d −22.41
1905-01-30T12 Ve xd +356.02
1905-01-30T15 Me xa +286.78
1905-02-01T07 Lu d −18.64
1905-02-04T11 Lu c +315.00
1905-02-06T11 Lu xd +339.31
1905-02-07T14
** 
B +154.48
1905-02-08T19 Lu a 0.002711
1905-02-08T22 Lu V +8.69
1905-02-12T11 Sa v +323.43
1905-02-12T14 Sa a 10.83
1905-02-12T19 Sa c +323.47
1905-02-14T14 Ve e +46.67
1905-02-15T22 Lu +d +18.60
1905-02-19T18 Lu o +150.49
1905-02-20T08 Lu xa +159.30
1905-02-20T22 Lu v +168.05
1905-02-20T23 Lu p 0.002401
1905-02-21T07
** 
S +202.99
1905-02-24T16
** 
b +116.86
1905-02-28T13 Lu d −18.58
1905-03-03T08 Me a 1.376
1905-03-04T11 Pl Pg +79.70
1905-03-05T17 Lu xd +339.33
1905-03-06T05 Lu c +344.99
1905-03-08T06 Lu V +9.10
1905-03-08T06 Lu a 0.002716
1905-03-08T11
** 
B +144.35
1905-03-10T12 Me o +349.56
1905-03-15T07 Lu +d +18.60
1905-03-16T19 Me v +2.03
1905-03-16T22 Ne Pg +95.37
1905-03-19T20 Lu xa +159.27
1905-03-21T04 Lu o +179.92
1905-03-21T05 Me xd +10.74
1905-03-21T10 Lu p 0.002386
1905-03-21T13 Lu v +185.54
1905-03-22T10
** 
S +193.47
1905-03-26T18 Ur +d −23.62
1905-03-27T20 Lu d −18.64
1905-04-01T23 Lu xd +339.11
1905-04-02T20 Ma Rg +235.11
1905-04-03T18 Lu V +0.22
1905-04-04T09 Lu a 0.002718
1905-04-04T10 Me e +18.99
1905-04-04T23 Lu c +14.52
1905-04-06T01
** 
B +142.56
1905-04-06T03 Ve Rg +44.71
1905-04-08T10 Ve +d +22.76
1905-04-08T18 Ur Rg +274.24
1905-04-11T06 Ma d −17.83
1905-04-11T14 Lu +d +18.74
1905-04-12T16 Me +d +16.92
1905-04-13T02
** 
s +128.97
1905-04-13T11 Me Rg +37.45
1905-04-15T02 Ne +d +22.37
1905-04-16T05 Lu xa +158.39
1905-04-18T21 Lu p 0.002390
1905-04-19T03 Lu v +202.23
1905-04-19T13 Lu o +208.83
1905-04-19T14
** 
S +193.60
1905-04-23T21 Me c +33.04
1905-04-24T04 Lu d −18.82
1905-04-24T14 Me V +32.55
1905-04-26T20 Me p 0.5644
1905-04-27T05 Ve V +36.57
1905-04-27T09 Ve p 0.2857
1905-04-27T09 Ve c +36.46
1905-04-28T14 Me xa +29.97
1905-04-29T02 Lu xd +337.60
1905-04-30T22 Lu V +359.44
1905-05-01T15 Lu a 0.002715
1905-05-02T18 Ju v +42.76
1905-05-03T05
** 
B +142.40
1905-05-03T13
** 
b +126.39
1905-05-04T06 Ju c +43.12
1905-05-04T15 Lu c +43.50
1905-05-06T09 Ju a 5.993
1905-05-07T05 Me Pg +27.21
1905-05-08T19 Ma o +227.54
1905-05-08T20 Lu +d +18.94
1905-05-11T04 Ma V +226.68
1905-05-11T09 Ma xa +226.61
1905-05-11T15 Me d +8.07
1905-05-13T09 Lu xa +156.10
1905-05-16T18 Ma p 0.5366
1905-05-17T01
** 
S +194.86
1905-05-17T04 Lu p 0.002413
1905-05-17T11 Lu v +216.23
1905-05-18T18 Ve Pg +28.27
1905-05-18T21 Lu o +237.25
1905-05-21T11 Me e −25.20
1905-05-21T14 Lu d −19.00
1905-05-22T02 Ve xa +28.49
1905-05-26T04 Lu xd +334.87
1905-05-28T17 Lu V +5.19
1905-05-29T06 Lu a 0.002708
1905-05-29T16 Ve d +10.47
1905-05-31T07
** 
B +144.47
1905-06-03T05 Lu c +71.98
1905-06-05T03 Lu +d +19.08
1905-06-07T23 Sa +d −11.80
1905-06-09T09 Lu xa +153.24
1905-06-10T02 Ma +d −15.60
1905-06-11T16 Pl a 47.18
1905-06-12T11 Pl o +81.21
1905-06-12T14 Pl v +81.21
1905-06-13T13 Sa Rg +332.90
1905-06-14T00 Lu p 0.002446
1905-06-14T10 Lu v +224.96
1905-06-14T23
** 
S +200.22
1905-06-17T04 Me xd +76.60
1905-06-17T05 Lu o +265.36
1905-06-17T07 Ma Pg +218.33
1905-06-18T01 Lu d −19.11
1905-06-22T07 Lu xd +332.13
1905-06-23T09 Me v +89.95
1905-06-24T01 Ur p 18.33
1905-06-24T11 Ur o +272.25
1905-06-24T12 Me o +92.40
1905-06-24T17 Ur V +272.24
1905-06-25T11 Me a 1.326
1905-06-25T15 Lu V +12.38
1905-06-26T00 Lu a 0.002703
1905-06-26T09 Me +d +24.68
1905-06-29T09
** 
B +152.58
1905-06-30T09 Ne c +97.89
1905-06-30T12 Ne v +97.90
1905-06-30T13 Ne a 30.94
1905-07-02T12 Lu +d +19.12
1905-07-02T17 Lu c +100.14
1905-07-06T11 Lu xa +151.09
1905-07-06T14 Ve e −45.64
1905-07-10T04 Lu p 0.002471
1905-07-11T00 Lu v +215.19
1905-07-14T09
** 
S +221.14
1905-07-15T11 Lu d −19.10
1905-07-16T15 Lu o +293.40
1905-07-19T12 Lu xd +330.53
1905-07-23T14 Lu V +19.84
1905-07-23T18 Lu a 0.002702
1905-07-23T23 Pl +d +15.21
1905-07-25T13 Me xa +147.85
1905-07-28T19
** 
B +167.42
1905-07-29T21 Lu +d +19.07
1905-08-01T04 Lu c +128.23
1905-08-02T08 Me e +27.26
1905-08-02T17 Lu xa +150.24
1905-08-04T20 Lu p 0.002454
1905-08-04T20 Lu v +180.94
1905-08-11T18 Lu d −19.04
1905-08-12T01
** 
S +245.47
1905-08-12T18 Ve +d +21.40
1905-08-15T03 Lu o +321.63
1905-08-15T19 Lu xd +330.20
1905-08-16T08 Me Rg +164.06
1905-08-18T04
** 
s +210.79
1905-08-19T03 Me d +2.40
1905-08-20T12 Lu a 0.002707
1905-08-20T13 Lu V +27.03
1905-08-21T05 Ur d −23.71
1905-08-23T08 Sa o +329.52
1905-08-23T12 Sa p 8.786
1905-08-23T15 Sa V +329.50
1905-08-26T07 Lu +d +19.03
1905-08-27T01
** 
B +173.57
1905-08-27T02 Me p 0.6215
1905-08-29T07 Me V +156.80
1905-08-30T02 Me c +156.05
1905-08-30T02 Lu xa +150.28
1905-08-30T13 Lu c +156.48
1905-09-01T09
** 
b +208.24
1905-09-01T11 Lu p 0.002420
1905-09-01T13 Lu v +186.15
1905-09-08T00 Lu d −19.04
1905-09-08T14 Me Pg +150.58
1905-09-09T01
** 
S +250.62
1905-09-09T12 Ur Pg +270.25
1905-09-12T02 Lu xd +330.27
1905-09-12T05 Ve xd +132.20
1905-09-13T04 Me xd +152.15
1905-09-13T05 Me +d +10.72
1905-09-13T18 Lu o +350.27
1905-09-15T09 Me e −17.87
1905-09-17T03 Lu a 0.002713
1905-09-17T07 Lu V +32.50
1905-09-22T15 Lu +d +19.10
1905-09-23T00 Pl Rg +82.75
1905-09-23T05 Ju +d +20.42
1905-09-23T06
** 
B +186.19
1905-09-25T18 Ju Rg +66.51
1905-09-26T10
** 
s +223.51
1905-09-26T12 Lu xa +149.95
1905-09-28T21 Lu c +185.10
1905-09-29T17 Lu p 0.002394
1905-09-29T20 Lu v +199.24
1905-10-01T11 Me v +179.16
1905-10-05T05 Lu d −19.17
1905-10-05T19 Ma d −25.53
1905-10-09T05
** 
S +302.04
1905-10-09T07 Lu xd +329.51
1905-10-12T12 Me o +198.61
1905-10-13T11 Lu o +19.45
1905-10-14T02 Ne Rg +100.42
1905-10-14T06 Lu V +29.25
1905-10-14T12 Lu a 0.002717
1905-10-19T14 Me a 1.430
1905-10-19T23 Lu +d +19.29
1905-10-21T12 Me xa +213.60
1905-10-22T10 Ne d +22.09
1905-10-23T20 Lu xa +148.27
1905-10-28T04 Lu p 0.002385
1905-10-28T06 Lu c +214.20
1905-10-28T07 Lu v +214.51
1905-10-28T19 Sa d −14.32
1905-10-31T08 Sa Pg +326.21
1905-11-01T14 Lu d −19.37
1905-11-03T03
** 
B +210.65
1905-11-05T08 Lu xd +327.23
1905-11-09T16 Lu V +19.14
1905-11-10T13 Lu a 0.002716
1905-11-12T05 Lu o +49.17
1905-11-16T05 Lu +d +19.51
1905-11-18T01
** 
S +283.99
1905-11-19T22 Lu xa +145.32
1905-11-22T22 Ju p 4.044
1905-11-24T05 Ju V +61.44
1905-11-24T08 Ju o +61.42
1905-11-25T15 Lu p 0.002398
1905-11-25T18 Lu v +229.54
1905-11-26T01 Me d −25.79
1905-11-26T16 Lu c +243.79
1905-11-27T07 Me e +21.56
1905-11-29T01 Lu d −19.58
1905-12-02T10 Lu xd +324.08
1905-12-03T03
** 
B +172.82
1905-12-06T06 Me Rg +271.29
1905-12-07T06 Lu V +22.66
1905-12-07T22 Lu a 0.002712
1905-12-10T03 Me xd +269.92
1905-12-11T23 Lu o +79.29
1905-12-13T12 Lu +d +19.66
1905-12-14T12 Pl c +81.73
1905-12-14T12 Pl V +81.73
1905-12-15T11 Pl p 45.12
1905-12-15T21
** 
b +123.98
1905-12-15T22 Me c +263.31
1905-12-15T23 Me V +263.24
1905-12-16T01 Me p 0.6772
1905-12-16T22 Lu xa +142.48
1905-12-17T01
** 
S +232.70
1905-12-18T21
** 
s +124.05
1905-12-21T05 Pl d +14.98
1905-12-23T21 Lu p 0.002429
1905-12-24T00 Lu v +242.18
1905-12-24T18 Me +d −19.62
1905-12-26T01 Me Pg +254.98
1905-12-26T04 Lu c +273.75
1905-12-26T12 Lu d −19.66
1905-12-26T16 Ur v +274.38
1905-12-26T19 Ur c +274.38
1905-12-27T06 Ur a 20.37
1905-12-27T09 Ma v +329.87
1905-12-28T01 Ve v +264.12
1905-12-29T15 Lu xd +321.68
1905-12-31T02 Ne V +99.02
1905-12-31T04 Ne p 28.94
1905-12-31T08 Ne o +99.01
1905-12-31T12
** 
B +160.37[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1905.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07