AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1904

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1904


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1904] [Q 1904]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1904-01-02T10 Lu +d +18.43
1904-01-03T05 Lu o +101.45
1904-01-04T07 Lu v +117.33
1904-01-04T12 Lu p 0.002403
1904-01-05T07
** 
S +185.35
1904-01-06T09 Me xd +302.64
1904-01-08T11 Me Rg +303.07
1904-01-08T14 Lu xa +180.57
1904-01-13T05 Ma v +324.96
1904-01-15T11 Lu d −18.41
1904-01-15T14 Me +d −17.82
1904-01-17T11 Me c +295.97
1904-01-17T15 Lu c +296.14
1904-01-17T19 Me V +295.52
1904-01-18T16 Me p 0.6645
1904-01-19T20
** 
B +132.53
1904-01-19T22 Lu a 0.002716
1904-01-20T18 Lu V +332.86
1904-01-22T23 Lu xd +358.99
1904-01-28T23 Me Pg +287.01
1904-01-29T22 Lu +d +18.33
1904-02-01T16 Lu o +131.42
1904-02-01T18 Sa a 10.92
1904-02-01T19 Lu v +133.30
1904-02-01T23 Sa c +311.74
1904-02-02T00 Lu p 0.002385
1904-02-02T02 Sa v +311.75
1904-02-02T09
** 
S +175.81
1904-02-04T07 Ve d −22.04
1904-02-04T19 Lu xa +178.24
1904-02-09T20 Me d −20.72
1904-02-10T10 Me e −25.85
1904-02-11T18 Lu d −18.27
1904-02-13T18 Me xa +298.01
1904-02-16T00 Lu a 0.002718
1904-02-16T11 Lu c +326.38
1904-02-16T11 Lu V +326.71
1904-02-17T23
** 
B +122.39
1904-02-19T02 Lu xd +357.60
1904-02-26T08 Lu +d +18.19
1904-02-27T16 Ve xa +304.36
1904-03-01T10 Lu v +150.54
1904-03-01T12 Lu p 0.002389
1904-03-02T02 Lu o +161.13
1904-03-02T05
** 
S +160.02
1904-03-03T04 Lu xa +177.50
1904-03-03T05 Pl Pg +78.69
1904-03-10T01 Lu d −18.17
1904-03-14T05 Lu V +320.32
1904-03-14T06 Lu a 0.002715
1904-03-14T11 Ne Pg +93.14
1904-03-16T06
** 
b +43.79
1904-03-17T05 Lu c +271.67
1904-03-17T08 Lu xd +357.50
1904-03-17T20
** 
B +110.43
1904-03-21T10 Me a 1.357
1904-03-24T15 Lu +d +18.17
1904-03-25T15 Ju v +5.89
1904-03-26T11 Me o +5.03
1904-03-27T09 Ju c +6.32
1904-03-28T14 Ju a 5.951
1904-03-29T21 Lu p 0.002412
1904-03-29T22 Lu v +166.71
1904-03-30T15 Lu xa +177.49
1904-03-31T11
** 
S +150.81
1904-03-31T12 Lu o +190.39
1904-03-31T23 Me v +16.22
1904-04-03T08 Me xd +21.10
1904-04-04T06 Ur Rg +269.96
1904-04-06T09 Lu d −18.19
1904-04-10T20 Lu V +324.41
1904-04-10T21 Lu a 0.002709
1904-04-12T19 Ve v +359.61
1904-04-13T14 Lu xd +357.43
1904-04-15T13
** 
B +108.11
1904-04-15T21 Lu c +25.49
1904-04-20T21 Lu +d +18.26
1904-04-21T18 Me e +20.00
1904-04-23T15 Ma xd +42.44
1904-04-26T18 Lu p 0.002447
1904-04-27T00 Lu xa +177.00
1904-04-27T01 Lu v +177.61
1904-04-27T03 Ne +d +22.39
1904-04-28T16 Me +d +21.79
1904-04-29T09
** 
S +151.96
1904-04-29T22 Lu o +219.16
1904-05-01T08 Ve V +22.34
1904-05-02T09 Me Rg +56.41
1904-05-03T19 Lu d −18.32
1904-05-08T16 Lu a 0.002703
1904-05-08T17 Lu V +331.19
1904-05-10T20 Lu xd +356.27
1904-05-11T17 Me xa +53.28
1904-05-12T06 Ve v +35.72
1904-05-13T11 Me c +52.25
1904-05-13T21 Me V +52.00
1904-05-14T03
** 
B +108.45
1904-05-15T04 Me p 0.5524
1904-05-15T10 Lu c +54.16
1904-05-18T04 Lu +d +18.40
1904-05-22T07 Ur d −23.65
1904-05-22T09 Lu v +150.27
1904-05-22T21 Lu p 0.002472
1904-05-24T03 Lu xa +175.20
1904-05-26T03 Ve V +52.71
1904-05-26T05 Me Pg +47.37
1904-05-26T15 Sa +d −15.44
1904-05-27T16
** 
S +153.29
1904-05-29T08 Lu o +247.55
1904-05-29T09 Me d +13.55
1904-05-30T17 Ma c +68.84
1904-05-31T04 Lu d −18.46
1904-05-31T21 Sa Rg +321.01
1904-06-05T11 Lu a 0.002701
1904-06-05T15 Lu V +338.21
1904-06-06T23 Lu xd +353.79
1904-06-09T01 Me e −23.52
1904-06-10T11 Pl a 47.33
1904-06-11T04
** 
B +113.74
1904-06-11T11 Pl o +80.20
1904-06-11T19 Pl v +80.21
1904-06-13T21 Lu c +82.38
1904-06-14T13 Lu +d +18.49
1904-06-16T21 Lu v +125.51
1904-06-17T12 Lu p 0.002454
1904-06-19T07 Ur p 18.27
1904-06-19T09 Ur V +267.98
1904-06-19T17 Ur o +267.96
1904-06-19T20 Ve xd +82.99
1904-06-20T04 Lu xa +172.45
1904-06-25T15
** 
S +163.79
1904-06-27T13 Lu d −18.49
1904-06-27T18 Ne v +95.66
1904-06-27T19 Ne c +95.66
1904-06-27T20 Lu o +275.71
1904-06-28T00 Ne a 30.93
1904-06-28T21 Ve +d +23.74
1904-06-30T07 Me xd +86.74
1904-07-01T20 Ma a 2.560
1904-07-03T00 Ma +d +24.12
1904-07-03T04 Lu a 0.002705
1904-07-03T12 Lu V +344.71
1904-07-04T01 Lu xd +350.96
1904-07-06T00 Me +d +24.12
1904-07-06T18 Ve a 1.735
1904-07-07T21 Me v +102.79
1904-07-08T12 Ve o +105.91
1904-07-09T11 Me o +106.24
1904-07-09T22
** 
B +128.57
1904-07-11T23 Lu +d +18.47
1904-07-12T03 Me a 1.334
1904-07-13T05 Lu c +110.36
1904-07-14T19 Lu v +134.00
1904-07-15T04 Lu p 0.002421
1904-07-17T06 Lu xa +169.96
1904-07-23T21 Pl +d +14.88
1904-07-24T21 Lu d −18.43
1904-07-25T07
** 
S +190.76
1904-07-27T09 Lu o +303.90
1904-07-30T19 Lu a 0.002712
1904-07-31T04 Lu xd +349.04
1904-07-31T05 Lu V +349.55
1904-08-07T16 Me xa +159.13
1904-08-08T06
** 
B +152.94
1904-08-08T10 Lu +d +18.36
1904-08-10T18 Sa o +317.65
1904-08-10T20 Sa V +317.65
1904-08-10T22 Sa p 8.877
1904-08-11T12 Lu c +138.39
1904-08-12T05 Lu v +148.58
1904-08-12T09 Lu p 0.002396
1904-08-13T13 Lu xa +168.66
1904-08-16T21 Ju +d +10.21
1904-08-19T22 Me e +27.34
1904-08-20T04 Ju Rg +30.21
1904-08-21T03 Lu d −18.33
1904-08-23T10
** 
S +229.40
1904-08-26T01 Lu o +332.35
1904-08-27T03 Lu a 0.002715
1904-08-27T09 Lu xd +348.47
1904-08-27T10 Lu V +348.86
1904-09-02T18 Me Rg +181.34
1904-09-04T07 Me d −4.31
1904-09-04T20 Lu +d +18.29
1904-09-04T20 Ur Pg +265.95
1904-09-05T21 Ur +d −23.60
1904-09-07T00
** 
B +172.66
1904-09-08T07 Ve v +182.16
1904-09-09T18 Lu v +165.48
1904-09-09T19 Lu p 0.002388
1904-09-09T20 Lu c +166.71
1904-09-09T23 Lu xa +168.50
1904-09-13T14 Me p 0.6395
1904-09-15T09 Me V +173.51
1904-09-16T02 Me c +172.79
1904-09-17T09 Lu d −18.29
1904-09-20T22
** 
S +255.26
1904-09-21T16 Pl Rg +81.73
1904-09-23T00 Lu V +341.11
1904-09-23T06 Lu a 0.002715
1904-09-23T16 Lu xd +348.55
1904-09-24T17 Lu o +93.87
1904-09-25T06 Me Pg +166.88
1904-09-26T07 Me xd +166.99
1904-09-28T17 Me +d +5.39
1904-10-01T06
** 
s +198.02
1904-10-01T17 Me e −17.85
1904-10-02T03 Lu +d +18.32
1904-10-05T02
** 
B +187.76
1904-10-07T10 Lu xa +168.41
1904-10-08T05 Lu p 0.002398
1904-10-08T09 Lu v +183.02
1904-10-09T05 Lu c +195.49
1904-10-09T09 Ve xa +220.52
1904-10-11T13 Ne Rg +98.19
1904-10-14T17 Lu d −18.37
1904-10-17T18 Ju p 3.962
1904-10-17T19 Me v +194.63
1904-10-17T21 Sa d −17.66
1904-10-18T13 Ju V +25.21
1904-10-18T23 Ju o +25.15
1904-10-19T05 Sa Pg +314.35
1904-10-20T06 Lu V +340.62
1904-10-20T14 Lu a 0.002711
1904-10-20T21 Lu xd +348.08
1904-10-23T02 Ne d +22.19
1904-10-23T07
** 
S +306.49
1904-10-24T10 Lu o +30.61
1904-10-29T09 Lu +d +18.47
1904-10-31T12 Me o +217.70
1904-11-03T15 Me xa +222.81
1904-11-03T17 Lu xa +167.19
1904-11-05T12 Lu p 0.002427
1904-11-05T21 Lu v +198.75
1904-11-06T00 Me a 1.443
1904-11-07T15 Lu c +224.82
1904-11-11T03 Lu d −18.55
1904-11-11T15
** 
B +196.32
1904-11-17T01 Lu xd +346.13
1904-11-17T01 Lu V +346.14
1904-11-17T07 Lu a 0.002705
1904-11-21T03 Ve d −25.21
1904-11-23T03 Lu o +60.42
1904-11-25T16 Lu +d +18.65
1904-11-26T23
** 
S +263.49
1904-11-30T19 Lu xa +164.53
1904-12-02T23 Lu p 0.002464
1904-12-03T18 Lu v +206.59
1904-12-04T15 Me d −25.82
1904-12-07T03 Lu c +254.64
1904-12-08T14 Lu d −18.69
1904-12-12T03 Ju d +6.64
1904-12-12T16
** 
B +169.88
1904-12-12T21 Pl V +80.72
1904-12-13T12 Pl c +80.71
1904-12-14T02 Lu xd +343.03
1904-12-14T03 Pl p 45.27
1904-12-14T11 Me e +20.42
1904-12-15T01 Lu V +353.97
1904-12-15T03 Lu a 0.002702
1904-12-15T19 Ju Pg +20.24
1904-12-22T05 Pl d +14.64
1904-12-22T06 Ur v +270.11
1904-12-22T08 Ur c +270.12
1904-12-22T09 Me Rg +287.13
1904-12-22T17 Lu o +90.51
1904-12-22T18 Ur a 20.30
1904-12-23T00 Lu +d +18.73
1904-12-23T06 Me xd +287.05
1904-12-25T22 Ur d −23.66
1904-12-26T07
** 
b +119.60
1904-12-26T11
** 
S +227.15
1904-12-27T01 Lu v +150.92
1904-12-27T17 Lu p 0.002470
1904-12-27T19 Lu xa +161.54
1904-12-28T18 Ne p 28.93
1904-12-28T21 Ne o +96.78
1904-12-29T04 Ne V +96.77
1904-12-31T15 Me c +279.58
1904-12-31T20 Me V +279.32
1905-01-01T07 Me p 0.6727[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1904.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07