AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1904

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1904


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1904] [Q 1904]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1904-01-01T22 Lu +d +18.43
1904-01-02T17 Lu o +101.45
1904-01-03T18 Lu v +117.26
1904-01-04T00 Lu p 0.002403
1904-01-04T01
** 
S +159.34
1904-01-05T21 Me xd +302.64
1904-01-07T23 Me Rg +303.07
1904-01-08T02 Lu xa +180.57
1904-01-12T17 Ma v +324.96
1904-01-14T23 Lu d −18.41
1904-01-15T02 Me +d −17.82
1904-01-16T23 Me c +295.97
1904-01-17T03 Lu c +296.14
1904-01-17T07 Me V +295.52
1904-01-18T04 Me p 0.6645
1904-01-18T06
** 
B +106.79
1904-01-19T10 Lu a 0.002716
1904-01-20T06 Lu V +332.84
1904-01-22T11 Lu xd +358.99
1904-01-28T11 Me Pg +287.01
1904-01-29T10 Lu +d +18.33
1904-02-01T03
** 
S +153.61
1904-02-01T04 Lu o +131.42
1904-02-01T06 Sa a 10.92
1904-02-01T07 Lu v +133.27
1904-02-01T11 Sa c +311.74
1904-02-01T12 Lu p 0.002385
1904-02-01T14 Sa v +311.75
1904-02-03T19 Ve d −22.04
1904-02-04T07 Lu xa +178.24
1904-02-09T08 Me d −20.72
1904-02-09T22 Me e −25.85
1904-02-11T06 Lu d −18.27
1904-02-13T06 Me xa +298.01
1904-02-15T12 Lu a 0.002718
1904-02-15T22
** 
B +101.50
1904-02-15T23 Lu c +326.37
1904-02-15T23 Lu V +326.64
1904-02-18T14 Lu xd +357.60
1904-02-25T20 Lu +d +18.19
1904-02-27T04 Ve xa +304.36
1904-02-29T22 Lu v +150.57
1904-02-29T23
** 
S +146.34
1904-03-01T00 Lu p 0.002389
1904-03-01T14 Lu o +161.12
1904-03-02T16 Lu xa +177.50
1904-03-09T13 Lu d −18.17
1904-03-13T16 Lu V +320.25
1904-03-13T18 Lu a 0.002715
1904-03-13T23 Ne Pg +93.14
1904-03-15T18
** 
b +43.79
1904-03-15T19
** 
B +96.99
1904-03-16T17 Lu c +271.67
1904-03-16T20 Lu xd +357.49
1904-03-20T22 Me a 1.357
1904-03-24T04 Lu +d +18.17
1904-03-25T03 Ju v +5.89
1904-03-25T23 Me o +5.03
1904-03-26T21 Ju c +6.32
1904-03-28T02 Ju a 5.951
1904-03-29T09 Lu p 0.002412
1904-03-29T10 Lu v +166.68
1904-03-30T03 Lu xa +177.51
1904-03-30T07
** 
S +146.79
1904-03-31T00 Lu o +190.39
1904-03-31T11 Me v +16.22
1904-04-02T20 Me xd +21.10
1904-04-03T18 Ur Rg +269.96
1904-04-05T21 Lu d −18.19
1904-04-10T08 Lu V +324.40
1904-04-10T10 Lu a 0.002709
1904-04-12T07 Ve v +359.62
1904-04-13T02 Lu xd +357.44
1904-04-13T17
** 
B +103.73
1904-04-15T09 Lu c +25.50
1904-04-20T09 Lu +d +18.26
1904-04-21T06 Me e +20.00
1904-04-23T03 Ma xd +42.44
1904-04-26T06 Lu p 0.002447
1904-04-26T12 Lu xa +177.01
1904-04-26T12 Lu v +177.50
1904-04-26T15 Ne +d +22.39
1904-04-28T04 Me +d +21.79
1904-04-28T06
** 
S +156.74
1904-04-29T10 Lu o +219.17
1904-04-30T20 Ve V +22.34
1904-05-01T21 Me Rg +56.41
1904-05-03T07 Lu d −18.32
1904-05-08T04 Lu a 0.002703
1904-05-08T05 Lu V +331.23
1904-05-10T08 Lu xd +356.27
1904-05-11T05 Me xa +53.28
1904-05-11T18 Ve v +35.73
1904-05-12T18
** 
B +109.41
1904-05-12T23 Me c +52.25
1904-05-13T09 Me V +52.00
1904-05-14T16 Me p 0.5524
1904-05-14T22 Lu c +54.17
1904-05-17T16 Lu +d +18.40
1904-05-21T19 Ur d −23.65
1904-05-21T21 Lu v +150.55
1904-05-22T10 Lu p 0.002472
1904-05-23T15 Lu xa +175.20
1904-05-25T15 Ve V +52.71
1904-05-25T17 Me Pg +47.37
1904-05-26T03 Sa +d −15.44
1904-05-26T13
** 
S +162.11
1904-05-28T20 Lu o +247.54
1904-05-28T21 Me d +13.55
1904-05-30T05 Ma c +68.84
1904-05-30T16 Lu d −18.46
1904-05-31T09 Sa Rg +321.01
1904-06-04T23 Lu a 0.002701
1904-06-05T04 Lu V +338.25
1904-06-06T11 Lu xd +353.79
1904-06-08T13 Me e −23.52
1904-06-09T20
** 
B +118.77
1904-06-13T09 Lu c +82.38
1904-06-14T01 Lu +d +18.49
1904-06-16T09 Lu v +125.51
1904-06-17T00 Lu p 0.002454
1904-06-18T19 Ur p 18.27
1904-06-18T21 Ur V +267.98
1904-06-19T05 Ur o +267.96
1904-06-19T08 Ve xd +82.99
1904-06-19T16 Lu xa +172.45
1904-06-24T17
** 
S +180.13
1904-06-27T01 Lu d −18.49
1904-06-27T06 Ne v +95.66
1904-06-27T07 Ne c +95.66
1904-06-27T08 Lu o +275.71
1904-06-27T12 Ne a 30.93
1904-06-28T09 Ve +d +23.74
1904-06-29T19 Me xd +86.74
1904-07-01T08 Ma a 2.560
1904-07-02T12 Ma +d +24.12
1904-07-02T16 Lu a 0.002705
1904-07-03T00 Lu V +344.72
1904-07-03T13 Lu xd +350.96
1904-07-05T12 Me +d +24.12
1904-07-06T06 Ve a 1.735
1904-07-07T09 Me v +102.79
1904-07-08T00 Ve o +105.91
1904-07-08T23 Me o +106.24
1904-07-09T02
** 
B +139.46
1904-07-11T11 Lu +d +18.47
1904-07-11T15 Me a 1.334
1904-07-12T17 Lu c +110.37
1904-07-14T07 Lu v +133.96
1904-07-14T16 Lu p 0.002421
1904-07-16T18 Lu xa +169.96
1904-07-24T09 Lu d −18.43
1904-07-25T00
** 
S +219.73
1904-07-26T21 Lu o +303.90
1904-07-30T07 Lu a 0.002712
1904-07-30T16 Lu xd +349.04
1904-07-30T17 Lu V +349.60
1904-08-07T04 Me xa +159.13
1904-08-07T22 Lu +d +18.36
1904-08-08T20
** 
B +166.54
1904-08-10T06 Sa o +317.65
1904-08-10T08 Sa V +317.65
1904-08-10T10 Sa p 8.877
1904-08-11T00 Lu c +138.39
1904-08-11T17 Lu v +148.54
1904-08-11T21 Lu p 0.002396
1904-08-13T01 Lu xa +168.67
1904-08-16T09 Ju +d +10.21
1904-08-19T10 Me e +27.34
1904-08-19T16 Ju Rg +30.21
1904-08-20T15 Lu d −18.33
1904-08-24T18
** 
S +271.64
1904-08-25T13 Lu o +332.35
1904-08-26T15 Lu a 0.002716
1904-08-26T21 Lu xd +348.46
1904-08-26T22 Lu V +348.92
1904-09-02T06 Me Rg +181.34
1904-09-03T19 Me d −4.31
1904-09-04T08 Lu +d +18.29
1904-09-04T08 Ur Pg +265.95
1904-09-05T09 Ur +d −23.60
1904-09-07T19 Ve v +182.16
1904-09-09T01
** 
B +177.48
1904-09-09T06 Lu v +165.48
1904-09-09T07 Lu p 0.002388
1904-09-09T08 Lu c +166.71
1904-09-09T11 Lu xa +168.50
1904-09-13T02 Me p 0.6395
1904-09-14T21 Me V +173.51
1904-09-15T14 Me c +172.79
1904-09-16T21 Lu d −18.29
1904-09-22T12 Lu V +340.95
1904-09-22T18 Lu a 0.002715
1904-09-23T04 Lu xd +348.55
1904-09-23T12
** 
S +284.61
1904-09-24T05 Lu o +93.87
1904-09-24T18 Me Pg +166.88
1904-09-25T19 Me xd +166.99
1904-09-28T05 Me +d +5.39
1904-09-30T18
** 
s +198.02
1904-10-01T05 Me e −17.85
1904-10-01T15 Lu +d +18.32
1904-10-06T22 Lu xa +168.41
1904-10-07T17 Lu p 0.002398
1904-10-07T21 Lu v +183.03
1904-10-08T17 Lu c +195.50
1904-10-08T21 Ve xa +220.52
1904-10-09T14
** 
B +178.54
1904-10-11T01 Ne Rg +98.19
1904-10-14T05 Lu d −18.37
1904-10-17T06 Ju p 3.962
1904-10-17T07 Me v +194.63
1904-10-17T09 Sa d −17.66
1904-10-18T01 Ju V +25.21
1904-10-18T11 Ju o +25.15
1904-10-18T17 Sa Pg +314.35
1904-10-19T18 Lu V +340.58
1904-10-20T02 Lu a 0.002711
1904-10-20T09 Lu xd +348.08
1904-10-22T14 Ne d +22.19
1904-10-23T22 Lu o +30.61
1904-10-25T20
** 
S +252.60
1904-10-28T21 Lu +d +18.47
1904-10-31T00 Me o +217.70
1904-11-03T03 Me xa +222.81
1904-11-03T05 Lu xa +167.19
1904-11-05T00 Lu p 0.002427
1904-11-05T09 Lu v +198.76
1904-11-05T12 Me a 1.443
1904-11-07T03 Lu c +224.83
1904-11-10T13
** 
B +159.09
1904-11-10T15 Lu d −18.55
1904-11-16T12 Lu V +346.12
1904-11-16T13 Lu xd +346.12
1904-11-16T19 Lu a 0.002705
1904-11-20T15 Ve d −25.21
1904-11-22T15 Lu o +60.43
1904-11-25T04 Lu +d +18.65
1904-11-25T09
** 
S +212.72
1904-11-30T07 Lu xa +164.54
1904-12-02T11 Lu p 0.002464
1904-12-03T06 Lu v +206.60
1904-12-04T03 Me d −25.82
1904-12-06T15 Lu c +254.64
1904-12-08T02 Lu d −18.69
1904-12-10T05
** 
B +142.76
1904-12-11T15 Ju d +6.64
1904-12-13T14 Lu xd +343.03
1904-12-13T23 Me e +20.42
1904-12-14T12 Lu V +353.95
1904-12-14T15 Lu a 0.002702
1904-12-15T07 Ju Pg +20.24
1904-12-21T18 Ur v +270.11
1904-12-21T20 Ur c +270.12
1904-12-21T21 Me Rg +287.13
1904-12-22T05 Lu o +90.50
1904-12-22T06 Ur a 20.30
1904-12-22T12 Lu +d +18.73
1904-12-22T18 Me xd +287.05
1904-12-24T16
** 
S +196.33
1904-12-25T10 Ur d −23.66
1904-12-25T19
** 
b +119.60
1904-12-26T13 Lu v +151.03
1904-12-27T05 Lu p 0.002470
1904-12-27T07 Lu xa +161.53
1904-12-28T06 Ne p 28.93
1904-12-28T09 Ne o +96.78
1904-12-28T16 Ne V +96.77
1904-12-31T03 Me c +279.58
1904-12-31T08 Me V +279.32
1904-12-31T19 Me p 0.6727[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1904.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19