AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1903

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1903


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1903] [Q 1903]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1903-01-07T08 Lu xd +21.05
1903-01-11T19 Lu +d +18.85
1903-01-13T02 Lu p 0.002386
1903-01-13T04 Lu v +105.72
1903-01-13T14 Lu o +112.25
1903-01-14T09
** 
S +206.06
1903-01-17T22 Me e +18.75
1903-01-19T12 Me xd +316.86
1903-01-19T17 Lu xa +199.76
1903-01-21T04 Sa a 10.98
1903-01-21T09 Sa c +300.18
1903-01-21T20 Sa v +300.23
1903-01-24T15 Me Rg +319.16
1903-01-25T02 Lu d −18.79
1903-01-25T04 Lu V +265.79
1903-01-25T22 Lu a 0.002716
1903-01-28T16 Lu c +307.61
1903-01-29T01 Me +d −13.08
1903-01-29T08
** 
B +150.54
1903-02-02T12 Me c +312.52
1903-02-03T00 Me V +311.91
1903-02-03T08 Lu xd +17.99
1903-02-04T08 Me p 0.6522
1903-02-08T05 Lu +d +18.67
1903-02-10T13 Lu p 0.002408
1903-02-10T13 Lu v +119.97
1903-02-11T20
** 
S +207.19
1903-02-12T00 Lu o +142.15
1903-02-14T18 Me Pg +303.49
1903-02-15T14 Ma d −3.49
1903-02-15T22 Lu xa +197.07
1903-02-18T15 Ma Rg +196.28
1903-02-19T12 Ju a 6.001
1903-02-19T15 Ju c +329.84
1903-02-20T09 Ju v +330.02
1903-02-21T10 Lu d −18.59
1903-02-22T01 Lu V +273.00
1903-02-22T13 Lu a 0.002710
1903-02-23T01 Me d −17.88
1903-02-26T11
** 
B +154.23
1903-02-26T20 Me xa +310.16
1903-02-27T10 Lu c +337.66
1903-02-27T23 Me e −26.97
1903-03-02T10 Lu xd +16.22
1903-03-02T23 Pl Pg +77.69
1903-03-07T13 Lu +d +18.50
1903-03-10T12 Lu p 0.002444
1903-03-10T13 Lu v +128.91
1903-03-12T23
** 
S +214.12
1903-03-12T23 Ne Pg +90.90
1903-03-13T12 Lu o +171.76
1903-03-15T06 Lu xa +195.96
1903-03-20T18 Lu d −18.45
1903-03-22T04 Lu V +282.43
1903-03-22T08 Lu a 0.002704
1903-03-28T10 Ve xd +34.83
1903-03-28T14
** 
B +158.10
1903-03-29T01 Lu c +7.20
1903-03-29T07 Ma o +187.44
1903-03-29T17 Lu xd +15.88
1903-03-30T19 Ma V +186.85
1903-03-31T15 Ur Rg +265.64
1903-04-02T23 Ma p 0.6380
1903-04-03T18 Lu +d +18.42
1903-04-05T17 Lu v +113.64
1903-04-05T18 Lu p 0.002472
1903-04-09T03 Me a 1.341
1903-04-09T22 Ur d −23.51
1903-04-11T15 Lu xa +195.92
1903-04-12T00 Lu o +200.93
1903-04-12T06
** 
S +219.73
1903-04-13T12 Me o +22.83
1903-04-16T21 Me v +30.00
1903-04-17T03 Lu d −18.43
1903-04-17T11 Me xd +31.21
1903-04-19T04 Lu a 0.002703
1903-04-19T07 Lu V +291.63
1903-04-26T02 Lu xd +15.93
1903-04-27T13 Lu c +36.11
1903-04-28T02
** 
B +161.17
1903-05-01T00 Lu +d +18.47
1903-05-01T03 Lu v +87.36
1903-05-01T05 Lu p 0.002454
1903-05-01T21 Ma +d +2.54
1903-05-08T22 Lu xa +195.71
1903-05-09T15 Ma Pg +177.44
1903-05-10T15 Me e +21.36
1903-05-11T13 Lu o +229.68
1903-05-12T17
** 
S +228.83
1903-05-13T20 Me +d +24.63
1903-05-14T11 Lu d −18.52
1903-05-15T16 Sa +d −18.40
1903-05-16T03 Ve +d +25.54
1903-05-16T22 Lu a 0.002706
1903-05-17T08 Lu V +299.99
1903-05-18T15 Ne +d +22.38
1903-05-20T11 Sa Rg +309.32
1903-05-22T19 Me Rg +76.09
1903-05-23T10 Lu xd +15.09
1903-05-25T20 Me xa +75.74
1903-05-26T22 Lu c +64.49
1903-05-27T03
** 
B +167.88
1903-05-28T09 Lu +d +18.55
1903-05-28T20 Lu v +92.54
1903-05-28T21 Lu p 0.002421
1903-06-03T15 Me c +71.86
1903-06-03T15 Me p 0.5492
1903-06-03T16 Me V +71.84
1903-06-05T01 Lu xa +194.34
1903-06-10T01
** 
S +247.65
1903-06-10T03 Lu o +258.07
1903-06-10T05 Pl a 47.48
1903-06-10T19 Lu d −18.59
1903-06-11T10 Pl v +79.19
1903-06-11T12 Pl o +79.19
1903-06-13T12 Lu a 0.002712
1903-06-14T04 Lu V +306.66
1903-06-15T16 Ur p 18.21
1903-06-15T17 Me Pg +67.54
1903-06-15T23 Ur o +263.64
1903-06-16T04 Ur V +263.63
1903-06-16T09 Me d +17.32
1903-06-19T14 Lu xd +12.86
1903-06-24T00
** 
B +180.83
1903-06-24T10 Ma xa +188.11
1903-06-24T20 Lu +d +18.58
1903-06-25T06 Lu c +92.51
1903-06-26T00 Lu v +104.42
1903-06-26T02 Ne v +93.42
1903-06-26T02 Lu p 0.002396
1903-06-26T05 Ne c +93.42
1903-06-26T10 Ne a 30.91
1903-06-28T11 Me e −21.85
1903-07-02T02 Lu xa +191.74
1903-07-08T03 Lu d −18.57
1903-07-09T01
** 
s +260.55
1903-07-09T07
** 
S +293.19
1903-07-09T17 Lu o +286.32
1903-07-10T03 Ve e +45.49
1903-07-10T12 Ju +d −3.86
1903-07-10T20 Lu a 0.002716
1903-07-11T12 Lu V +307.63
1903-07-14T03 Ju Rg +353.31
1903-07-14T10 Me xd +97.14
1903-07-16T16 Lu xd +9.96
1903-07-16T18 Me +d +23.37
1903-07-18T00 Ve xa +159.44
1903-07-22T08 Lu +d +18.50
1903-07-23T12 Me v +115.76
1903-07-24T09 Lu v +118.20
1903-07-24T11 Lu p 0.002388
1903-07-24T12 Lu c +120.43
1903-07-24T17 Pl +d +14.56
1903-07-25T13
** 
B +193.53
1903-07-26T11 Me o +122.11
1903-07-29T04 Lu xa +188.95
1903-07-30T02 Sa V +306.01
1903-07-30T03 Me a 1.345
1903-07-30T08 Sa o +305.99
1903-07-30T12 Sa p 8.952
1903-08-04T10 Lu d −18.45
1903-08-06T23 Lu V +297.93
1903-08-06T23 Lu a 0.002716
1903-08-08T08 Lu o +314.63
1903-08-12T02
** 
S +292.18
1903-08-12T18 Lu xd +7.69
1903-08-18T18 Lu +d +18.35
1903-08-21T17 Lu v +132.19
1903-08-21T19 Me xa +169.69
1903-08-21T20 Lu p 0.002398
1903-08-22T19 Lu c +148.53
1903-08-25T11 Lu xa +187.20
1903-08-27T07
** 
B +184.87
1903-08-27T17 Ve Rg +181.73
1903-08-31T13 Ur +d −23.34
1903-08-31T17 Lu d −18.29
1903-09-01T01 Ur Pg +261.63
1903-09-03T02 Lu V +296.40
1903-09-03T07 Lu a 0.002712
1903-09-04T23 Ve d −7.35
1903-09-07T00 Lu o +343.21
1903-09-07T10 Me e +26.89
1903-09-08T22 Lu xd +6.79
1903-09-11T15
** 
S +257.18
1903-09-11T21 Ju p 3.966
1903-09-12T06 Ju o +348.31
1903-09-12T09 Ju V +348.29
1903-09-15T01 Lu +d +18.23
1903-09-16T16
** 
b +142.30
1903-09-17T21 Ve c +173.78
1903-09-18T00 Ve V +173.70
1903-09-18T14 Ve p 0.2823
1903-09-18T23 Lu v +144.79
1903-09-19T01 Lu p 0.002425
1903-09-20T22 Me Rg +198.06
1903-09-21T04 Lu c +177.02
1903-09-21T09 Pl Rg +80.72
1903-09-21T10 Me d −10.67
1903-09-21T20 Lu xa +186.76
1903-09-24T09
** 
B +183.70
1903-09-28T01 Lu d −18.21
1903-09-30T21 Lu V +302.26
1903-09-30T22 Lu a 0.002706
1903-10-01T15 Me p 0.6542
1903-10-03T01 Me V +189.86
1903-10-03T14 Me c +189.22
1903-10-06T05 Lu xd +6.83
1903-10-06T15 Lu o +12.20
1903-10-08T06 Sa Pg +302.69
1903-10-08T19 Sa d −20.23
1903-10-09T04 Ve Pg +165.66
1903-10-09T05
** 
S +279.61
1903-10-10T02 Ne Rg +95.95
1903-10-10T10 Me xd +183.35
1903-10-12T00
** 
s +154.44
1903-10-12T07 Lu +d +18.22
1903-10-12T14 Me Pg +182.90
1903-10-15T05 Me +d −0.25
1903-10-16T12 Lu v +147.81
1903-10-16T14 Lu p 0.002460
1903-10-19T01 Me e −18.13
1903-10-19T06 Lu xa +186.82
1903-10-20T15 Lu c +206.07
1903-10-22T07 Ve +d +1.94
1903-10-24T01
** 
B +188.42
1903-10-25T09 Lu d −18.26
1903-10-26T17 Ne d +22.25
1903-10-28T18 Lu a 0.002702
1903-10-28T22 Lu V +310.44
1903-11-02T13 Lu xd +6.57
1903-11-03T06 Ma d −24.83
1903-11-05T03 Me v +211.55
1903-11-05T05 Lu o +41.63
1903-11-07T01 Ju d −7.83
1903-11-07T18
** 
S +251.70
1903-11-08T03 Ve xd +179.63
1903-11-08T13 Lu +d +18.32
1903-11-09T17 Ju Pg +343.42
1903-11-09T22 Lu v +107.43
1903-11-10T14 Lu p 0.002471
1903-11-15T12 Lu xa +186.03
1903-11-17T18 Me xa +232.04
1903-11-19T05 Lu c +235.71
1903-11-21T11 Me o +237.95
1903-11-21T19 Lu d −18.38
1903-11-23T16
** 
B +164.56
1903-11-24T05 Me a 1.451
1903-11-25T14 Lu a 0.002705
1903-11-26T00 Lu V +319.44
1903-11-28T10 Ve e −46.74
1903-11-29T19 Lu xd +4.89
1903-12-04T18 Lu o +71.43
1903-12-05T22 Lu +d +18.43
1903-12-07T01 Lu v +105.06
1903-12-07T04
** 
S +210.09
1903-12-07T09 Lu p 0.002437
1903-12-12T11 Pl c +79.71
1903-12-12T13 Lu xa +183.70
1903-12-13T04 Pl V +79.69
1903-12-13T17 Me d −25.60
1903-12-13T21 Pl p 45.43
1903-12-18T20 Ur v +265.81
1903-12-18T21 Lu c +265.81
1903-12-18T21 Ur c +265.82
1903-12-19T04 Lu d −18.47
1903-12-19T06 Ur a 20.24
1903-12-23T03
** 
B +144.15
1903-12-23T09 Lu a 0.002711
1903-12-24T01 Lu V +327.94
1903-12-24T01 Pl d +14.30
1903-12-26T21 Lu xd +1.86
1903-12-27T04 Ne V +94.55
1903-12-27T05 Ne p 28.92
1903-12-27T11 Ne o +94.54
1904-01-01T08 Me e +19.46[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1903.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07