AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1902

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1902


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1902] [Q 1902]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1902-01-02T12 Me o +281.34
1902-01-03T01 Ve xd +324.97
1902-01-04T07 Lu xa +221.78
1902-01-04T18 Lu V +226.96
1902-01-05T04 Lu a 0.002710
1902-01-07T14 Lu d −19.93
1902-01-09T17 Sa a 11.03
1902-01-09T21 Lu c +288.71
1902-01-09T22 Sa c +288.76
1902-01-09T23 Sa v +288.76
1902-01-10T16
** 
b +29.41
1902-01-11T21
** 
B +122.60
1902-01-14T13 Ju a 6.121
1902-01-15T22 Ju c +294.90
1902-01-16T06 Ju v +294.97
1902-01-17T22 Me v +306.99
1902-01-18T06 Lu xd +40.23
1902-01-21T02 Lu +d +19.85
1902-01-21T05 Lu p 0.002441
1902-01-21T17 Lu v +89.81
1902-01-24T00 Lu o +123.09
1902-01-25T02 Ve Rg +333.35
1902-01-25T05
** 
S +165.00
1902-01-31T09 Lu xa +218.79
1902-02-01T15 Me xd +329.95
1902-02-01T17 Lu V +234.56
1902-02-01T23 Lu a 0.002704
1902-02-03T04 Ma v +325.43
1902-02-03T09 Me e +18.27
1902-02-03T23 Lu d −19.76
1902-02-07T07 Ve +d −4.67
1902-02-08T13 Lu c +318.87
1902-02-09T07
** 
B +119.46
1902-02-09T09
** 
s +35.83
1902-02-09T22 Me Rg +335.47
1902-02-13T03 Me +d −7.06
1902-02-14T03 Ve p 0.2732
1902-02-14T06 Lu xd +37.17
1902-02-14T20 Ve V +325.41
1902-02-14T22 Ve c +325.34
1902-02-16T17 Lu p 0.002473
1902-02-17T10 Lu +d +19.64
1902-02-17T19 Lu v +87.02
1902-02-18T21 Me c +329.33
1902-02-19T13 Me V +328.58
1902-02-21T08 Me p 0.6359
1902-02-21T16
** 
b +34.03
1902-02-22T03
** 
S +163.43
1902-02-22T13 Lu o +153.00
1902-02-27T11 Lu xa +215.91
1902-03-01T17 Lu V +242.66
1902-03-01T18 Pl Pg +76.68
1902-03-01T20 Lu a 0.002702
1902-03-03T07 Lu d −19.52
1902-03-03T18 Me Pg +320.48
1902-03-07T12 Ve Pg +317.52
1902-03-08T16
** 
B +119.65
1902-03-10T02 Lu c +306.42
1902-03-10T10 Me d −13.70
1902-03-10T12 Ne Pg +88.67
1902-03-11T23 Me xa +323.61
1902-03-13T09 Lu xd +35.01
1902-03-13T13 Lu v +37.80
1902-03-13T21 Lu p 0.002457
1902-03-16T15 Lu +d +19.42
1902-03-17T11 Me e −27.65
1902-03-22T02
** 
S +164.24
1902-03-23T02 Ve d −10.00
1902-03-24T03 Lu o +182.57
1902-03-26T17 Lu xa +214.48
1902-03-27T01 Ur Rg +261.28
1902-03-29T15 Lu a 0.002706
1902-03-29T16 Lu V +249.84
1902-03-30T01 Ma c +8.42
1902-03-30T15 Lu d −19.34
1902-03-30T21 Ur d −23.23
1902-04-06T06
** 
B +120.62
1902-04-08T13 Lu c +17.80
1902-04-09T16 Lu xd +34.33
1902-04-10T12 Lu v +46.11
1902-04-10T13 Lu p 0.002422
1902-04-12T22 Lu +d +19.31
1902-04-20T07
** 
S +168.28
1902-04-22T18 Lu o +211.70
1902-04-23T00 Lu xa +214.34
1902-04-24T14 Ve xa +347.29
1902-04-25T23 Ve e −46.19
1902-04-26T06 Lu a 0.002712
1902-04-26T08 Lu V +254.09
1902-04-26T09 Me a 1.331
1902-04-26T23 Lu d −19.30
1902-04-29T12 Me o +38.80
1902-04-30T14 Me xd +41.17
1902-05-01T15 Me v +43.45
1902-05-04T05 Sa +d −20.59
1902-05-04T23
** 
B +129.53
1902-05-07T03 Lu xd +34.39
1902-05-07T22 Lu c +46.42
1902-05-08T04 Sa Rg +297.80
1902-05-08T19 Lu p 0.002396
1902-05-08T21 Lu v +60.91
1902-05-10T06 Lu +d +19.32
1902-05-19T19
** 
S +186.61
1902-05-20T06 Lu xa +214.34
1902-05-20T08 Ma a 2.431
1902-05-22T10 Lu o +240.40
1902-05-23T07 Lu V +250.48
1902-05-23T14 Lu a 0.002716
1902-05-24T05 Lu d −19.34
1902-05-24T09 Me +d +25.58
1902-05-24T17 Sa xa +297.58
1902-05-28T21 Me e +22.98
1902-06-02T05 Ju +d −16.31
1902-06-03T06
** 
B +143.75
1902-06-03T13 Lu xd +33.87
1902-06-06T03 Ju Rg +317.26
1902-06-06T04 Lu p 0.002388
1902-06-06T06 Lu c +74.60
1902-06-06T09 Lu v +76.62
1902-06-06T16 Ma xd +59.45
1902-06-06T17 Lu +d +19.36
1902-06-07T23 Me xa +95.74
1902-06-08T23 Pl a 47.63
1902-06-09T17 Pl v +78.18
1902-06-10T12 Pl o +78.19
1902-06-10T20 Ur V +259.30
1902-06-10T21 Ur p 18.14
1902-06-11T03 Ur o +259.29
1902-06-11T04 Me Rg +96.14
1902-06-14T06 Ne +d +22.35
1902-06-16T10 Lu xa +213.33
1902-06-17T07
** 
S +198.71
1902-06-18T22 Lu V +243.21
1902-06-19T17 Lu a 0.002715
1902-06-20T12 Lu d −19.37
1902-06-21T02 Lu o +268.77
1902-06-22T03 Me p 0.5557
1902-06-23T10 Me V +91.60
1902-06-23T15 Ne c +91.19
1902-06-23T18 Ne v +91.19
1902-06-23T19 Me c +91.38
1902-06-23T21 Ne a 30.91
1902-06-30T18 Lu xd +32.05
1902-07-01T04 Me d +18.74
1902-07-01T20
** 
B +147.56
1902-07-04T04 Lu +d +19.34
1902-07-04T13 Lu p 0.002398
1902-07-04T19 Lu v +91.27
1902-07-05T06 Me Pg +87.18
1902-07-05T13 Lu c +102.55
1902-07-13T11 Lu xa +210.98
1902-07-16T09 Lu V +245.31
1902-07-16T10 Me e −20.42
1902-07-16T11
** 
S +209.69
1902-07-17T01 Lu a 0.002711
1902-07-17T20 Lu d −19.30
1902-07-17T22 Sa V +294.49
1902-07-18T01 Sa o +294.48
1902-07-18T05 Sa p 9.008
1902-07-20T16 Lu o +297.00
1902-07-23T20 Ma +d +23.95
1902-07-24T11 Pl +d +14.23
1902-07-26T18 Me +d +22.26
1902-07-27T13 Me xd +107.93
1902-07-27T20 Lu xd +29.28
1902-07-30T06 Ve +d +22.55
1902-07-30T16
** 
B +162.87
1902-07-31T15 Lu +d +19.21
1902-08-01T18 Lu p 0.002424
1902-08-02T00 Lu v +103.68
1902-08-03T20 Lu c +130.52
1902-08-05T17 Ju o +312.32
1902-08-05T17 Ju V +312.32
1902-08-06T06 Ju p 4.054
1902-08-07T05 Me v +128.91
1902-08-09T14 Lu xa +208.08
1902-08-11T11 Me o +137.74
1902-08-13T04 Lu V +251.44
1902-08-13T16 Lu a 0.002705
1902-08-14T04 Lu d −19.12
1902-08-15T17 Ve xd +115.13
1902-08-16T11 Me a 1.361
1902-08-16T18
** 
S +250.79
1902-08-17T08
** 
s +212.60
1902-08-19T06 Lu o +325.31
1902-08-23T21 Lu xd +26.74
1902-08-26T07 Ur +d −22.93
1902-08-27T08 Ur Pg +257.27
1902-08-27T22 Lu +d +19.01
1902-08-29T07 Lu p 0.002458
1902-08-29T17 Lu v +108.90
1902-08-31T20
** 
B +180.51
1902-09-02T05 Lu c +158.80
1902-09-03T22 Me xa +179.74
1902-09-05T18 Lu xa +205.97
1902-09-10T04 Lu V +259.19
1902-09-10T10 Lu a 0.002702
1902-09-10T12 Lu d −18.92
1902-09-17T17
** 
S +264.63
1902-09-17T18 Lu o +353.91
1902-09-20T01 Lu xd +25.45
1902-09-20T02 Pl Rg +79.71
1902-09-23T13 Lu p 0.002471
1902-09-24T00 Lu v +81.47
1902-09-24T04 Lu +d +18.85
1902-09-24T22 Me e +26.04
1902-09-26T09 Sa Pg +291.18
1902-09-30T11 Sa d −21.95
1902-10-01T17 Lu c +187.59
1902-10-02T20
** 
B +175.78
1902-10-03T02 Lu xa +205.27
1902-10-03T06 Ju d −19.30
1902-10-04T10 Ju Pg +307.41
1902-10-07T09 Me d −16.28
1902-10-07T13 Ne Rg +93.72
1902-10-07T19 Me Rg +214.37
1902-10-07T20 Lu d −18.81
1902-10-08T05 Lu V +267.61
1902-10-08T06 Lu a 0.002704
1902-10-17T05 Lu o +22.93
1902-10-17T06
** 
S +239.68
1902-10-17T09 Lu xd +25.30
1902-10-18T07 Me p 0.6653
1902-10-19T09 Me V +205.99
1902-10-19T19 Me c +205.47
1902-10-20T02 Lu p 0.002441
1902-10-20T03 Lu v +64.90
1902-10-21T10 Lu +d +18.80
1902-10-23T13 Me xd +201.27
1902-10-28T18 Me Pg +198.72
1902-10-30T09 Lu xa +205.34
1902-10-30T18 Me +d −5.82
1902-10-31T03
** 
B +167.29
1902-10-31T08 Lu c +216.98
1902-11-03T10 Ne d +22.27
1902-11-04T04 Lu d −18.82
1902-11-04T12 Me e −18.69
1902-11-05T01 Lu a 0.002711
1902-11-05T05 Lu V +275.90
1902-11-13T20 Lu xd +25.18
1902-11-15T11
** 
S +226.66
1902-11-15T17 Lu o +52.42
1902-11-17T02 Lu p 0.002406
1902-11-17T05 Lu v +75.09
1902-11-17T18 Lu +d +18.85
1902-11-25T09 Me v +232.63
1902-11-26T15 Lu xa +204.88
1902-11-28T06 Ve a 1.712
1902-11-29T12 Ve o +246.45
1902-11-30T02 Lu c +246.94
1902-11-30T19
** 
B +159.08
1902-11-30T21 Me xa +241.33
1902-12-01T11 Lu d −18.90
1902-12-02T15 Lu a 0.002717
1902-12-02T23 Lu V +281.18
1902-12-03T19 Ve v +251.90
1902-12-05T07 Ve xa +253.75
1902-12-07T00 Me V +250.95
1902-12-11T04 Lu xd +23.88
1902-12-11T10 Pl V +78.69
1902-12-11T10 Me a 1.450
1902-12-11T11 Pl c +78.69
1902-12-12T11 Me o +259.55
1902-12-12T14 Pl p 45.58
1902-12-14T06 Ur v +261.48
1902-12-14T09 Ur c +261.48
1902-12-14T16 Ur a 20.17
1902-12-15T03 Lu o +82.25
1902-12-15T06 Lu +d +18.90
1902-12-15T13
** 
S +212.51
1902-12-15T13 Lu p 0.002385
1902-12-15T15 Lu v +89.93
1902-12-17T20 Ve V +269.54
1902-12-21T06 Ve d −24.02
1902-12-21T21 Me d −25.28
1902-12-22T00 Ve v +274.76
1902-12-23T16 Lu xa +202.90
1902-12-24T17 Pl d +13.96
1902-12-24T19 Ne p 28.91
1902-12-25T00 Ne o +92.31
1902-12-25T05 Ne V +92.30
1902-12-28T19 Lu d −18.91
1902-12-29T06 Lu V +270.01
1902-12-29T18 Lu a 0.002719
1902-12-29T21 Lu c +277.26
1902-12-30T23 Me v +289.02
1902-12-31T00
** 
B +152.82
1902-12-31T06
** 
b +91.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1902.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07