AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1901

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1901


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1901] [Q 1901]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1901-01-01T22 Lu xd +61.31
1901-01-02T09
** 
S +202.46
1901-01-03T03 Lu +d +21.43
1901-01-05T00 Lu o +104.00
1901-01-06T14 Ma d +10.10
1901-01-07T09 Me d −24.44
1901-01-12T10 Lu a 0.002703
1901-01-12T17 Lu V +200.23
1901-01-13T06 Ma Rg +162.54
1901-01-15T06 Me a 1.429
1901-01-16T01 Lu xa +240.44
1901-01-17T03
** 
B +154.38
1901-01-17T12 Lu d −21.37
1901-01-18T11 Ne d +22.18
1901-01-20T08 Ve d −22.92
1901-01-20T14 Lu c +299.88
1901-01-22T12 Me o +302.08
1901-01-22T19 Ju d −23.17
1901-01-23T22 Lu v +346.98
1901-01-24T11 Lu p 0.002460
1901-01-29T00 Lu xd +59.31
1901-01-30T04 Ve xa +287.11
1901-01-30T10 Lu +d +21.29
1901-02-01T09
** 
S +224.80
1901-02-03T15 Lu o +134.15
1901-02-03T16 Me v +323.34
1901-02-09T07 Lu a 0.002706
1901-02-09T18 Lu V +208.71
1901-02-12T04 Lu xa +237.64
1901-02-13T01 Ve v +304.39
1901-02-13T22 Lu d −21.16
1901-02-14T18 Me xd +342.13
1901-02-15T04 Ur xd +256.35
1901-02-16T18
** 
B +171.78
1901-02-19T02 Lu c +329.79
1901-02-19T18 Me e +18.07
1901-02-20T18 Lu v +354.53
1901-02-21T03 Lu p 0.002423
1901-02-22T06 Ma o +152.95
1901-02-22T09 Ma V +152.89
1901-02-23T02 Ma p 0.6774
1901-02-25T00 Lu xd +56.28
1901-02-26T12 Me Rg +352.10
1901-02-26T16 Lu +d +21.04
1901-02-28T11 Pl Pg +75.69
1901-02-28T21 Me +d −0.31
1901-03-03T08
** 
S +247.77
1901-03-05T07
** 
s +132.92
1901-03-05T08 Lu o +164.08
1901-03-07T17 Me c +346.45
1901-03-08T00 Ne Pg +86.44
1901-03-08T12 Me V +345.66
1901-03-08T12
** 
b +132.88
1901-03-08T22 Lu a 0.002712
1901-03-09T14 Lu V +215.07
1901-03-10T18 Me p 0.6164
1901-03-11T06 Lu xa +234.64
1901-03-13T06 Lu d −20.89
1901-03-18T08
** 
B +172.83
1901-03-20T12 Lu c +166.40
1901-03-21T02 Me Pg +338.12
1901-03-21T04 Lu v +9.05
1901-03-21T10 Lu p 0.002396
1901-03-22T09 Ur Rg +256.90
1901-03-24T04 Lu xd +53.74
1901-03-24T08 Ur d −22.81
1901-03-25T02 Me xa +338.88
1901-03-25T23 Lu +d +20.80
1901-03-26T04 Ma +d +16.96
1901-03-26T22 Me d −8.31
1901-04-01T10
** 
S +249.17
1901-04-04T01 Lu o +193.59
1901-04-04T02 Me e −27.75
1901-04-04T06 Ma Pg +143.06
1901-04-05T06 Lu a 0.002716
1901-04-05T22 Lu V +215.64
1901-04-07T09 Lu xa +232.88
1901-04-09T13 Lu d −20.70
1901-04-16T22
** 
B +178.49
1901-04-18T17 Lu v +25.48
1901-04-18T21 Lu p 0.002387
1901-04-18T21 Lu c +28.15
1901-04-20T12 Lu xd +52.63
1901-04-22T07 Lu +d +20.67
1901-04-23T20 Sa +d −21.92
1901-04-25T20 Ju +d −22.65
1901-04-26T03 Sa Rg +286.39
1901-04-30T20 Ju Rg +283.05
1901-05-01T12 Ve o +40.53
1901-05-02T08 Lu a 0.002716
1901-05-02T11 Lu V +207.36
1901-05-02T19
** 
S +269.87
1901-05-03T12 Ve a 1.731
1901-05-03T18 Lu o +222.60
1901-05-04T14 Lu xa +232.52
1901-05-06T18 Lu d −20.64
1901-05-13T05 Me a 1.324
1901-05-13T17 Me xd +51.03
1901-05-14T11 Me o +52.71
1901-05-16T06 Me v +56.63
1901-05-17T06 Lu v +42.08
1901-05-17T06 Lu p 0.002398
1901-05-17T23 Lu xd +52.58
1901-05-18T05 Lu c +56.58
1901-05-18T19
** 
B +186.31
1901-05-19T17 Lu +d +20.64
1901-05-23T08 Ve xd +67.44
1901-05-27T11
** 
s +256.49
1901-05-29T15 Lu V +206.06
1901-05-29T18 Lu a 0.002711
1901-05-31T20 Lu xa +232.60
1901-06-02T02 Me +d +25.61
1901-06-02T09 Lu o +251.14
1901-06-03T00 Lu d −20.66
1901-06-05T08
** 
S +278.97
1901-06-06T03 Ur p 18.07
1901-06-06T07 Ur o +254.90
1901-06-06T13 Ur V +254.89
1901-06-07T18 Pl a 47.77
1901-06-08T11 Pl o +77.18
1901-06-09T03 Pl v +77.19
1901-06-13T18 Ve +d +24.22
1901-06-14T08 Lu xd +52.39
1901-06-14T10 Lu p 0.002425
1901-06-14T15 Lu v +56.46
1901-06-16T04 Lu +d +20.66
1901-06-16T06 Me e +24.62
1901-06-16T13 Lu c +84.68
1901-06-20T17 Ne v +88.94
1901-06-20T19
** 
B +178.56
1901-06-21T01 Ne c +88.95
1901-06-21T02 Me xa +112.93
1901-06-21T07 Ne a 30.90
1901-06-26T07 Lu V +210.66
1901-06-26T09 Lu a 0.002705
1901-06-28T02 Lu xa +231.94
1901-06-30T02 Me Rg +116.00
1901-06-30T08 Lu d −20.65
1901-06-30T16 Ju o +278.17
1901-06-30T21 Ju V +278.14
1901-07-01T23 Lu o +279.37
1901-07-01T23 Ju p 4.192
1901-07-05T20
** 
S +247.94
1901-07-05T20 Sa o +283.09
1901-07-06T01 Sa p 9.042
1901-07-06T02 Sa V +283.07
1901-07-10T15 Me p 0.5702
1901-07-11T14 Lu xd +51.05
1901-07-11T23 Lu p 0.002457
1901-07-12T02 Ne +d +22.31
1901-07-12T04 Me d +17.09
1901-07-12T10 Lu v +63.27
1901-07-12T19 Me V +110.80
1901-07-13T11 Me c +110.36
1901-07-13T13 Lu +d +20.60
1901-07-15T22 Lu c +112.67
1901-07-16T03 Ju xa +276.24
1901-07-19T16
** 
B +172.21
1901-07-24T02 Pl +d +13.90
1901-07-24T03 Lu a 0.002701
1901-07-24T04 Lu V +217.05
1901-07-24T08 Me Pg +105.94
1901-07-25T06 Lu xa +229.90
1901-07-27T17 Lu d −20.54
1901-07-31T10 Lu o +307.49
1901-08-02T19 Me e −19.30
1901-08-03T16
** 
S +234.86
1901-08-05T11 Lu v +17.67
1901-08-06T08 Lu p 0.002471
1901-08-06T12 Ma xa +193.99
1901-08-06T20 Me +d +20.48
1901-08-07T15 Lu xd +48.52
1901-08-09T16 Me xd +119.23
1901-08-09T21 Lu +d +20.44
1901-08-14T08 Lu c +140.83
1901-08-19T18
** 
B +155.49
1901-08-20T22 Lu a 0.002703
1901-08-21T02 Lu V +223.96
1901-08-21T05 Ur +d −22.38
1901-08-21T08 Lu xa +227.01
1901-08-22T02 Me v +142.36
1901-08-22T11 Ur Pg +252.87
1901-08-24T02 Lu d −20.32
1901-08-27T11 Me o +153.10
1901-08-29T20 Lu o +335.76
1901-08-30T20 Ju Pg +273.22
1901-09-01T07 Lu v +11.55
1901-09-01T19 Lu p 0.002443
1901-09-02T02
** 
S +197.30
1901-09-03T05 Me a 1.380
1901-09-03T16 Lu xd +45.76
1901-09-06T03 Lu +d +20.22
1901-09-11T21 Ve xa +203.33
1901-09-12T21 Lu c +169.39
1901-09-14T12 Sa Pg +279.78
1901-09-17T01 Me xa +189.44
1901-09-17T11 Lu xa +224.60
1901-09-17T16 Lu a 0.002709
1901-09-17T22
** 
B +137.08
1901-09-17T23 Lu V +230.57
1901-09-17T23 Ju d −23.53
1901-09-18T19 Pl Rg +78.70
1901-09-20T10 Lu d −20.08
1901-09-28T05 Lu o +4.39
1901-09-29T12 Lu v +23.50
1901-09-29T13 Sa d −22.76
1901-09-29T18 Lu p 0.002409
1901-09-30T21 Lu xd +43.99
1901-10-01T12
** 
S +179.86
1901-10-03T08 Lu +d +20.02
1901-10-05T02 Ne Rg +91.49
1901-10-12T12 Me e +24.90
1901-10-12T13 Lu c +198.51
1901-10-14T15 Lu xa +223.57
1901-10-15T06 Lu a 0.002715
1901-10-15T13 Lu V +234.39
1901-10-16T21
** 
B +129.38
1901-10-17T17 Lu d −19.95
1901-10-22T21 Me d −20.78
1901-10-24T11 Me Rg +230.40
1901-10-26T06
** 
b +38.25
1901-10-27T15 Lu o +33.51
1901-10-28T01 Lu v +40.36
1901-10-28T03 Lu p 0.002388
1901-10-28T07 Lu xd +43.58
1901-10-30T13
** 
S +175.90
1901-10-30T17 Lu +d +19.92
1901-11-03T17 Me p 0.6729
1901-11-04T10 Me V +222.00
1901-11-04T17 Me c +221.62
1901-11-05T16 Me xd +220.42
1901-11-09T19 Ve d −26.30
1901-11-10T22 Lu xa +223.59
1901-11-11T07 Lu c +228.23
1901-11-11T09 Lu V +229.38
1901-11-11T11 Lu a 0.002718
1901-11-13T19 Me Pg +214.43
1901-11-13T22
** 
B +134.00
1901-11-13T23 Lu d −19.93
1901-11-15T06 Me +d −10.95
1901-11-16T05
** 
s +51.50
1901-11-21T06 Me e −19.56
1901-11-24T18 Lu xd +43.54
1901-11-25T03 Ma d −24.49
1901-11-25T15 Lu p 0.002386
1901-11-25T18 Lu v +58.82
1901-11-26T01 Lu o +63.10
1901-11-27T04 Lu +d +19.95
1901-11-27T21
** 
S +179.90
1901-11-30T05 Ne d +22.25
1901-12-05T09 Ve e +47.26
1901-12-08T02 Lu V +222.90
1901-12-08T03 Lu xa +223.40
1901-12-08T14 Lu a 0.002715
1901-12-09T20 Ur c +257.12
1901-12-09T21 Ur v +257.12
1901-12-10T02 Ur a 20.11
1901-12-10T11 Pl V +77.68
1901-12-10T12 Pl c +77.68
1901-12-11T02 Lu c +258.39
1901-12-11T06 Lu d −19.97
1901-12-11T08 Pl p 45.72
1901-12-13T18
** 
B +128.86
1901-12-14T00 Me xa +250.75
1901-12-22T03 Lu xd +42.67
1901-12-22T07 Ne p 28.90
1901-12-22T08 Ne V +90.08
1901-12-22T14 Ne o +90.08
1901-12-24T02 Lu p 0.002406
1901-12-24T09 Lu v +76.43
1901-12-24T16 Lu +d +19.96
1901-12-25T04 Pl d +13.61
1901-12-25T12 Lu o +93.05
1901-12-27T02
** 
S +171.13
1901-12-28T18 Me a 1.443
1901-12-30T03 Me d −24.90[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1901.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07