AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1900

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1900


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1900] [Q 1900]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1900-01-01T13 Lu c +280.74
1900-01-03T17 Lu p 0.002426
1900-01-03T18 Lu v +313.10
1900-01-09T06 Me xa +270.27
1900-01-12T19 Lu +d +23.10
1900-01-12T23 Lu xd +80.07
1900-01-15T03
** 
S +182.78
1900-01-15T15 Me d −23.86
1900-01-15T19 Lu o +115.24
1900-01-16T05 Ma c +295.67
1900-01-19T16 Lu a 0.002713
1900-01-20T02 Lu V +166.68
1900-01-24T04 Sa d −22.46
1900-01-27T09 Lu d −23.02
1900-01-27T12 Lu xa +259.30
1900-01-30T02
** 
B +138.19
1900-01-31T01 Lu c +310.75
1900-02-01T00 Lu p 0.002396
1900-02-01T01 Lu v +326.13
1900-02-01T18 Ne d +22.06
1900-02-02T01 Me a 1.410
1900-02-09T01 Lu +d +22.95
1900-02-09T01 Lu xd +78.47
1900-02-09T11 Me o +320.05
1900-02-14T04
** 
S +193.60
1900-02-14T13 Lu o +145.46
1900-02-16T00 Lu a 0.002717
1900-02-16T09 Lu V +167.18
1900-02-19T17 Me v +338.81
1900-02-23T16 Lu xa +256.75
1900-02-23T19 Lu d −22.80
1900-02-26T12 Ma v +328.09
1900-02-27T07 Pl Pg +74.69
1900-02-27T21 Me xd +353.61
1900-02-27T22 Ve xd +17.24
1900-02-28T15
** 
B +149.33
1900-03-01T11 Lu c +340.46
1900-03-01T12 Lu p 0.002384
1900-03-01T12 Lu v +341.22
1900-03-05T12 Ne Pg +84.21
1900-03-08T02 Lu xd +75.54
1900-03-08T06 Me e +18.17
1900-03-08T07 Lu +d +22.70
1900-03-14T12 Lu V +153.68
1900-03-15T01 Lu a 0.002717
1900-03-15T13 Me Rg +9.16
1900-03-15T23
** 
S +212.47
1900-03-16T08 Lu o +175.30
1900-03-17T01 Me +d +6.69
1900-03-17T17 Ur Rg +252.48
1900-03-18T17 Ur d −22.25
1900-03-22T17 Lu xa +253.67
1900-03-23T02 Lu d −22.53
1900-03-25T03 Me c +4.03
1900-03-25T06 Ju d −21.20
1900-03-25T23 Me V +3.29
1900-03-27T20 Ju Rg +250.86
1900-03-28T13 Me p 0.5950
1900-03-29T11
** 
B +159.07
1900-03-29T22 Lu v +355.85
1900-03-29T23 Lu p 0.002395
1900-03-30T20 Lu c +61.89
1900-04-04T05 Lu xd +72.69
1900-04-04T15 Lu +d +22.43
1900-04-07T05 Me xa +356.54
1900-04-07T18 Me Pg +356.52
1900-04-10T21 Lu V +155.22
1900-04-11T10 Lu a 0.002713
1900-04-13T02 Me d −2.09
1900-04-13T07
** 
S +230.11
1900-04-14T06 Sa Rg +275.03
1900-04-15T01 Lu o +204.61
1900-04-18T19 Lu xa +251.58
1900-04-19T07 Lu d −22.33
1900-04-20T02 Sa +d −22.34
1900-04-21T23 Me e −27.21
1900-04-27T03 Lu v +7.81
1900-04-27T04 Lu p 0.002423
1900-04-27T05
** 
B +172.26
1900-04-28T22 Ve e +45.49
1900-04-29T05 Lu c +38.44
1900-05-01T12 Lu xd +71.18
1900-05-02T00 Lu +d +22.29
1900-05-06T19 Ve +d +26.97
1900-05-08T20 Lu V +162.81
1900-05-09T02 Lu a 0.002707
1900-05-13T18
** 
S +257.64
1900-05-14T15 Lu o +233.35
1900-05-16T00 Lu xa +250.94
1900-05-16T13 Lu d −22.27
1900-05-24T15 Lu v +10.56
1900-05-24T17 Lu p 0.002456
1900-05-26T20 Me xd +60.87
1900-05-27T19 Ju o +246.00
1900-05-28T03 Ju V +245.95
1900-05-28T14 Lu c +66.79
1900-05-28T22 Lu xd +70.94
1900-05-29T05
** 
B +178.62
1900-05-29T08 Ju p 4.331
1900-05-29T10 Lu +d +22.27
1900-05-29T18 Me a 1.322
1900-05-30T12 Me o +68.86
1900-05-30T19 Me v +69.59
1900-06-01T06 Ur V +250.49
1900-06-01T07 Ur p 18.01
1900-06-01T11 Ur o +250.48
1900-06-04T09
** 
s +225.22
1900-06-05T20 Lu a 0.002702
1900-06-05T21 Lu V +171.22
1900-06-06T11 Pl a 47.91
1900-06-07T03 Pl v +76.18
1900-06-07T12 Pl o +76.18
1900-06-10T23 Me +d +25.35
1900-06-12T08 Lu xa +251.02
1900-06-12T20 Lu d −22.27
1900-06-13T03 Lu o +261.65
1900-06-14T13
** 
S +249.40
1900-06-16T22 Ve Rg +114.00
1900-06-18T11 Ne c +86.72
1900-06-18T19 Ne a 30.89
1900-06-18T20 Lu v +341.03
1900-06-18T20 Ne v +86.73
1900-06-19T02 Lu p 0.002470
1900-06-19T12 Ve xa +113.86
1900-06-23T17 Sa o +271.74
1900-06-23T21 Sa p 9.053
1900-06-23T22 Sa V +271.72
1900-06-25T06 Lu xd +70.96
1900-06-25T18 Lu +d +22.26
1900-06-27T01 Lu c +94.92
1900-06-29T04
** 
B +169.25
1900-07-03T15 Lu a 0.002704
1900-07-03T22 Lu V +179.65
1900-07-04T04 Me xa +127.76
1900-07-04T12 Me e +26.03
1900-07-08T09 Ve p 0.2900
1900-07-08T10 Ve c +105.79
1900-07-08T13 Ve V +105.71
1900-07-09T16 Lu xa +250.58
1900-07-10T05 Lu d −22.24
1900-07-12T13 Lu o +289.69
1900-07-13T10
** 
S +232.27
1900-07-15T10 Lu v +331.43
1900-07-15T13 Lu p 0.002443
1900-07-18T12 Me Rg +135.25
1900-07-19T18 Ma xd +75.64
1900-07-22T10 Lu xd +70.05
1900-07-23T01 Lu +d +22.20
1900-07-23T03 Ju +d −19.68
1900-07-23T16 Pl +d +13.57
1900-07-25T00 Me d +12.45
1900-07-26T13 Lu c +123.07
1900-07-26T23
** 
B +163.21
1900-07-28T03 Ve d +16.95
1900-07-29T01 Me p 0.5895
1900-07-29T01 Ju Pg +241.01
1900-07-30T02 Ve Pg +97.50
1900-07-31T08 Lu a 0.002709
1900-07-31T12 Me V +129.21
1900-07-31T21 Lu V +187.63
1900-08-01T08 Me c +128.60
1900-08-05T22 Lu xa +248.84
1900-08-06T10 Ne +d +22.24
1900-08-06T15 Lu d −22.11
1900-08-09T21
** 
S +220.76
1900-08-10T21 Lu o +317.74
1900-08-11T14 Me Pg +123.80
1900-08-12T08 Lu v +339.62
1900-08-12T11 Lu p 0.002410
1900-08-14T06 Ma +d +23.76
1900-08-16T06 Ur +d −21.70
1900-08-17T16 Ur Pg +248.45
1900-08-18T12 Lu xd +67.80
1900-08-19T07 Lu +d +22.02
1900-08-19T17 Me e −18.50
1900-08-20T00 Me +d +17.60
1900-08-22T19 Me xd +131.22
1900-08-24T02
** 
B +156.42
1900-08-25T03 Lu c +151.47
1900-08-26T10 Ve +d +17.77
1900-08-27T21 Lu a 0.002716
1900-08-28T16 Lu V +193.63
1900-09-02T01 Lu xa +246.02
1900-09-02T14 Sa Pg +268.43
1900-09-03T00 Lu d −21.86
1900-09-06T06 Me v +156.23
1900-09-08T03
** 
S +209.19
1900-09-09T05 Lu o +346.05
1900-09-09T15 Lu v +352.63
1900-09-09T18 Lu p 0.002389
1900-09-13T11 Me o +170.05
1900-09-14T13 Lu xd +64.85
1900-09-15T13 Lu +d +21.75
1900-09-17T13 Pl Rg +77.70
1900-09-17T18 Ve e −46.02
1900-09-21T01 Me a 1.400
1900-09-22T21
** 
B +150.72
1900-09-23T19 Lu c +180.31
1900-09-24T03 Lu a 0.002718
1900-09-24T21 Lu V +192.73
1900-09-29T02 Lu xa +243.32
1900-09-30T04 Me xa +198.89
1900-09-30T07 Lu d −21.61
1900-10-02T13 Ne Rg +89.26
1900-10-07T16
** 
S +204.47
1900-10-08T02 Lu v +7.71
1900-10-08T05 Lu p 0.002386
1900-10-08T13 Lu o +14.80
1900-10-10T15 Ve xd +152.29
1900-10-11T18 Lu xd +62.59
1900-10-12T21 Lu +d +21.54
1900-10-21T05 Lu V +182.22
1900-10-21T07 Lu a 0.002716
1900-10-22T07
** 
B +149.63
1900-10-23T13 Lu c +209.69
1900-10-26T05 Lu xa +241.93
1900-10-27T13 Lu d −21.46
1900-10-30T02 Me e +23.61
1900-11-05T13 Lu v +23.05
1900-11-05T15 Lu p 0.002403
1900-11-05T17
** 
S +203.57
1900-11-06T15 Me d −23.89
1900-11-06T23 Lu o +44.10
1900-11-08T03 Lu xd +61.81
1900-11-09T07 Lu +d +21.44
1900-11-09T23 Me Rg +246.28
1900-11-15T02 Sa d −22.76
1900-11-17T16 Lu V +184.06
1900-11-17T19 Lu a 0.002711
1900-11-18T18 Me xd +240.08
1900-11-19T23 Me p 0.6772
1900-11-20T08 Me V +237.97
1900-11-20T12 Me c +237.76
1900-11-20T12
** 
B +144.94
1900-11-22T07 Lu c +239.56
1900-11-22T11 Lu xa +241.79
1900-11-23T18 Lu d −21.44
1900-11-29T21 Me Pg +230.12
1900-11-30T16 Me +d −15.28
1900-12-03T19 Lu v +35.68
1900-12-03T19 Lu p 0.002437
1900-12-03T23
** 
S +194.60
1900-12-05T03 Ur v +252.70
1900-12-05T06 Ur c +252.71
1900-12-05T10 Ur a 20.04
1900-12-05T14 Lu xd +61.81
1900-12-06T10 Lu o +73.89
1900-12-06T17 Lu +d +21.44
1900-12-08T06 Me e −20.71
1900-12-09T09 Pl V +76.68
1900-12-09T12 Pl c +76.68
1900-12-10T01 Pl p 45.86
1900-12-12T09 Ju a 6.265
1900-12-14T09 Ju c +261.97
1900-12-15T13 Lu a 0.002705
1900-12-15T15 Lu V +191.49
1900-12-16T07 Ju v +262.41
1900-12-18T15
** 
B +144.85
1900-12-19T19 Lu xa +241.73
1900-12-19T21 Ne p 28.89
1900-12-20T03 Ne o +87.84
1900-12-20T05 Ne V +87.84
1900-12-20T08
** 
b +82.03
1900-12-21T02 Lu d −21.44
1900-12-22T00 Lu c +269.72
1900-12-25T12 Pl d +13.26
1900-12-27T03 Me xa +260.38
1900-12-29T03 Sa v +277.37
1900-12-29T08 Sa a 11.05
1900-12-29T13 Sa c +277.42
1900-12-30T07 Lu v +24.33
1900-12-30T15 Lu p 0.002472[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1900.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07