AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1899

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1899


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1899] [Q 1899]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1899-01-06T09
** 
B +154.34
1899-01-09T18 Lu d −24.78
1899-01-11T02 Lu xa +278.64
1899-01-11T22 Lu c +291.57
1899-01-12T01 Lu p 0.002385
1899-01-12T02 Me e −23.58
1899-01-12T03 Lu v +294.70
1899-01-15T22 Ma p 0.6507
1899-01-17T18 Ma V +119.21
1899-01-18T23 Ma o +118.72
1899-01-20T15
** 
S +226.89
1899-01-22T09 Me xa +280.56
1899-01-22T18 Lu +d +24.75
1899-01-24T00 Me d −23.06
1899-01-24T10 Lu xd +98.57
1899-01-25T05 Lu V +108.12
1899-01-25T18 Lu a 0.002716
1899-01-26T19 Lu o +126.69
1899-02-03T22
** 
B +176.28
1899-02-06T04 Lu d −24.68
1899-02-06T23 Ne d +21.89
1899-02-07T12 Lu xa +278.01
1899-02-09T14 Lu p 0.002393
1899-02-09T19 Lu v +312.59
1899-02-10T09 Lu c +321.48
1899-02-11T06 Ve e −46.77
1899-02-14T06 Ma +d +25.92
1899-02-15T14 Ve d −20.01
1899-02-19T00 Lu +d +24.61
1899-02-19T14
** 
S +304.99
1899-02-20T04 Me a 1.388
1899-02-20T14 Lu xd +97.32
1899-02-20T18 Ju d −13.62
1899-02-21T12 Lu V +108.24
1899-02-22T02 Lu a 0.002713
1899-02-23T23 Ju Rg +220.20
1899-02-25T14 Lu o +156.80
1899-02-26T01 Pl Pg +73.70
1899-02-27T05 Ma Pg +109.41
1899-02-27T11 Me o +338.60
1899-03-03T01 Ne Pg +81.97
1899-03-05T11 Lu d −24.46
1899-03-06T13
** 
B +208.19
1899-03-06T17 Lu xa +275.91
1899-03-07T08 Me v +353.66
1899-03-09T21 Lu p 0.002421
1899-03-10T06 Lu v +327.72
1899-03-11T19 Lu c +351.05
1899-03-13T00 Me xd +4.56
1899-03-13T00 Ur Rg +248.03
1899-03-13T10 Ur d −21.55
1899-03-16T19 Sa d −21.85
1899-03-18T08 Lu +d +24.36
1899-03-19T16 Lu xd +94.63
1899-03-21T08 Lu V +114.58
1899-03-21T18 Lu a 0.002707
1899-03-24T23 Me e +18.60
1899-03-27T02 Ve xa +323.80
1899-03-27T06 Lu o +186.38
1899-03-28T14
** 
S +273.66
1899-04-01T17 Lu d −24.21
1899-04-02T06 Me Rg +26.85
1899-04-02T10 Sa Rg +263.68
1899-04-02T12 Me +d +13.41
1899-04-02T17 Lu xa +272.93
1899-04-06T12 Lu p 0.002456
1899-04-07T03 Lu v +335.60
1899-04-10T06 Lu c +20.17
1899-04-11T18
** 
B +211.98
1899-04-12T08 Me c +22.20
1899-04-13T04 Me V +21.59
1899-04-14T16 Lu +d +24.11
1899-04-15T15 Me p 0.5745
1899-04-15T18 Lu xd +91.67
1899-04-18T07 Lu V +122.19
1899-04-18T14 Lu a 0.002702
1899-04-20T08 Me xa +17.00
1899-04-25T18 Ju o +215.33
1899-04-25T19 Lu o +215.34
1899-04-25T21 Me Pg +15.74
1899-04-26T01 Ju V +215.30
1899-04-26T23
** 
S +291.33
1899-04-27T03 Ju p 4.428
1899-04-28T22 Lu d −24.02
1899-04-29T19 Lu xa +270.53
1899-04-30T16 Me d +4.43
1899-05-01T21 Lu p 0.002471
1899-05-02T11 Lu v +308.16
1899-05-09T17 Lu c +48.85
1899-05-10T04 Me e −26.07
1899-05-12T01 Lu +d +23.98
1899-05-12T23 Lu xd +89.86
1899-05-13T19
** 
B +198.16
1899-05-16T06 Lu V +129.55
1899-05-16T09 Lu a 0.002703
1899-05-16T14
** 
s +305.73
1899-05-25T05 Lu o +243.78
1899-05-26T05 Lu d −23.95
1899-05-27T01 Lu xa +269.54
1899-05-27T12 Ur p 17.94
1899-05-27T13 Ur o +246.02
1899-05-27T17
** 
S +270.27
1899-05-27T18 Ur V +246.02
1899-05-28T05 Lu v +286.97
1899-05-28T07 Lu p 0.002444
1899-06-05T07 Pl a 48.04
1899-06-06T07 Pl v +75.19
1899-06-06T12 Pl o +75.20
1899-06-08T06 Lu c +77.21
1899-06-08T08 Lu +d +23.95
1899-06-08T23 Me xd +70.77
1899-06-09T06 Lu xd +89.42
1899-06-11T10 Sa V +260.40
1899-06-11T14 Sa o +260.39
1899-06-11T16 Sa p 9.042
1899-06-13T02 Lu a 0.002709
1899-06-13T03 Lu V +135.89
1899-06-13T17
** 
B +163.84
1899-06-14T07 Me v +82.44
1899-06-14T11 Me o +82.80
1899-06-15T06 Me a 1.323
1899-06-15T11 Ne v +84.47
1899-06-15T20 Ne c +84.48
1899-06-16T04 Ne a 30.88
1899-06-20T06 Me +d +24.96
1899-06-22T15 Lu d −23.96
1899-06-23T10 Lu xa +269.48
1899-06-23T12 Ju +d −10.42
1899-06-23T14 Lu o +271.85
1899-06-25T04 Lu p 0.002412
1899-06-25T06 Lu v +296.85
1899-06-26T06
** 
S +205.98
1899-06-27T13 Ju Pg +210.31
1899-07-05T14 Lu +d +23.96
1899-07-06T12 Lu xd +89.50
1899-07-07T20 Lu c +105.44
1899-07-10T15 Lu a 0.002715
1899-07-10T15 Lu V +138.80
1899-07-12T14
** 
B +140.23
1899-07-14T14 Ve +d +23.22
1899-07-17T07 Me xa +140.84
1899-07-18T06 Ve xd +99.08
1899-07-20T01 Lu d −23.93
1899-07-20T20 Lu xa +269.26
1899-07-22T10 Me e +26.97
1899-07-22T21 Lu o +299.80
1899-07-23T05 Pl +d +13.23
1899-07-23T11 Lu p 0.002391
1899-07-23T15 Lu v +310.93
1899-07-25T10
** 
S +182.00
1899-07-31T12 Sa +d −21.49
1899-08-01T20 Lu +d +23.89
1899-08-02T17 Lu xd +88.95
1899-08-05T12 Me Rg +153.71
1899-08-06T10 Lu V +132.90
1899-08-06T11 Lu c +133.75
1899-08-06T22 Lu a 0.002718
1899-08-09T07 Me d +6.27
1899-08-09T16
** 
B +129.19
1899-08-11T06 Ur +d −20.87
1899-08-12T17 Ur Pg +243.99
1899-08-16T04 Me p 0.6101
1899-08-16T11 Lu d −23.78
1899-08-17T04 Lu xa +267.95
1899-08-18T12 Me V +146.86
1899-08-19T09 Me c +146.13
1899-08-20T21 Lu p 0.002387
1899-08-21T01 Lu v +325.96
1899-08-21T04 Lu o +327.88
1899-08-21T15 Sa Pg +257.07
1899-08-22T19
** 
S +174.60
1899-08-23T14 Ne +d +22.15
1899-08-29T02 Lu +d +23.71
1899-08-29T03 Me Pg +140.91
1899-08-29T19 Lu xd +87.01
1899-09-02T05 Lu V +127.79
1899-09-03T01 Lu a 0.002716
1899-09-03T18 Me +d +13.53
1899-09-04T22 Me xd +144.12
1899-09-05T03 Lu c +162.33
1899-09-05T07 Me e −18.01
1899-09-06T23
** 
B +126.67
1899-09-12T18 Ve a 1.724
1899-09-12T18 Lu d −23.55
1899-09-13T07 Lu xa +265.32
1899-09-16T06 Pl Rg +76.70
1899-09-16T12 Ve o +173.43
1899-09-18T06 Lu p 0.002402
1899-09-18T10 Lu v +340.18
1899-09-18T13 Ma xa +208.21
1899-09-19T12 Lu o +167.90
1899-09-20T09
** 
S +168.11
1899-09-21T17 Me v +170.59
1899-09-25T10 Lu +d +23.45
1899-09-25T21 Lu xd +84.07
1899-09-29T20 Lu V +131.79
1899-09-30T02 Ne Rg +87.02
1899-09-30T12 Lu a 0.002711
1899-10-01T12 Me o +188.32
1899-10-04T19 Lu c +191.33
1899-10-06T01
** 
B +120.54
1899-10-08T19 Me a 1.420
1899-10-10T00 Lu d −23.30
1899-10-10T07 Lu xa +262.44
1899-10-13T07 Me xa +208.21
1899-10-16T10 Lu p 0.002434
1899-10-16T14 Lu v +351.58
1899-10-18T22 Lu o +25.32
1899-10-19T22
** 
S +165.43
1899-10-22T19 Lu +d +23.22
1899-10-23T01 Lu xd +81.49
1899-10-27T19 Lu V +139.62
1899-10-28T05 Lu a 0.002705
1899-11-03T10 Lu c +220.80
1899-11-04T04
** 
B +122.18
1899-11-05T05 Ve v +235.49
1899-11-06T05 Lu d −23.15
1899-11-06T10 Lu xa +260.64
1899-11-06T19 Ve xa +237.49
1899-11-11T05 Ju a 6.386
1899-11-12T12 Lu p 0.002469
1899-11-12T12
** 
b +20.66
1899-11-12T21 Lu v +351.26
1899-11-13T08 Ju c +230.77
1899-11-14T07 Ju v +230.99
1899-11-16T15 Me e +22.29
1899-11-17T10 Lu o +54.88
1899-11-18T07
** 
S +169.97
1899-11-19T03 Lu +d +23.12
1899-11-19T08 Lu xd +80.32
1899-11-19T11 Me d −25.46
1899-11-24T22 Lu V +148.86
1899-11-25T01 Lu a 0.002703
1899-11-26T06 Me Rg +262.10
1899-11-30T16 Ur c +248.28
1899-11-30T18 Ur a 19.97
1899-11-30T19 Ur v +248.29
1899-12-01T21 Me xd +259.29
1899-12-03T00 Lu c +250.68
1899-12-03T03
** 
B +126.09
1899-12-03T13 Lu d −23.12
1899-12-03T17 Lu xa +260.23
1899-12-05T14 Ve d −24.53
1899-12-06T02 Me p 0.6782
1899-12-06T04 Me V +253.94
1899-12-06T05 Me c +253.91
1899-12-07T06 Lu p 0.002464
1899-12-07T09 Lu v +311.97
1899-12-07T11 Pl c +75.70
1899-12-07T17 Pl V +75.70
1899-12-08T14 Ma a 2.407
1899-12-08T18 Pl p 46.00
1899-12-15T10 Ma d −24.27
1899-12-15T18 Me +d −18.45
1899-12-16T01 Me Pg +245.82
1899-12-16T12 Lu +d +23.12
1899-12-16T16 Lu xd +80.28
1899-12-16T19
** 
S +176.03
1899-12-17T01 Lu o +84.94
1899-12-17T10 Ne p 28.89
1899-12-17T17 Ne o +85.61
1899-12-17T17 Ne V +85.61
1899-12-18T01 Sa a 11.05
1899-12-18T04 Sa c +266.10
1899-12-18T08 Sa v +266.12
1899-12-22T22 Lu a 0.002707
1899-12-23T02 Lu V +158.46
1899-12-25T13 Me e −22.08
1899-12-25T19 Pl d +12.91
1899-12-30T22 Lu d −23.12
1899-12-31T03 Lu xa +260.28
1899-12-31T17
** 
B +132.14[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1899.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07