AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1898

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1898


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1898] [Q 1898]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1898-01-01T17 Ve xa +270.53
1898-01-04T09 Ma d −24.08
1898-01-04T14 Lu V +67.19
1898-01-04T16 Ve d −23.50
1898-01-04T16 Lu a 0.002714
1898-01-05T00
** 
S +194.23
1898-01-05T17 Lu +d +26.23
1898-01-06T16 Me c +286.44
1898-01-06T22 Me V +286.10
1898-01-07T13 Me p 0.6697
1898-01-07T22
** 
b +70.09
1898-01-08T00 Lu o +107.80
1898-01-08T18 Lu xd +116.76
1898-01-08T19 Me +d −19.58
1898-01-17T18 Me Pg +277.60
1898-01-18T23
** 
B +145.36
1898-01-19T11 Lu d −26.24
1898-01-20T11 Lu v +275.51
1898-01-20T12 Lu p 0.002417
1898-01-21T03 Ju d −2.78
1898-01-21T22 Lu xa +296.81
1898-01-22T07 Lu c +302.36
1898-01-24T11 Ju Rg +190.28
1898-01-29T16 Me e −25.07
1898-02-01T08 Lu V +72.47
1898-02-01T08 Lu a 0.002708
1898-02-02T00 Lu +d +26.23
1898-02-02T01 Me d −21.81
1898-02-03T10
** 
S +209.35
1898-02-04T12 Me xa +291.38
1898-02-05T01 Lu xd +116.84
1898-02-06T18 Lu o +138.04
1898-02-09T00 Ne d +21.70
1898-02-15T11 Ve o +326.77
1898-02-15T18 Lu d −26.18
1898-02-17T02
** 
B +161.66
1898-02-17T06 Lu p 0.002455
1898-02-17T10 Lu v +284.26
1898-02-18T07 Lu xa +296.56
1898-02-19T16 Ve a 1.716
1898-02-20T19 Lu c +332.24
1898-02-24T20 Pl Pg +72.72
1898-02-28T12 Ne Pg +79.73
1898-03-01T05 Lu a 0.002703
1898-03-01T08 Lu V +80.38
1898-03-01T08 Lu +d +26.10
1898-03-04T07 Lu xd +115.92
1898-03-06T04
** 
S +244.44
1898-03-08T07 Ur Rg +243.55
1898-03-08T08 Ur d −20.70
1898-03-08T09 Lu o +167.85
1898-03-10T09 Me a 1.368
1898-03-11T17 Sa d −20.45
1898-03-13T14 Lu v +240.47
1898-03-14T15 Lu p 0.002473
1898-03-15T00 Lu d −25.99
1898-03-16T11 Me o +355.78
1898-03-17T11 Lu xa +294.94
1898-03-20T20
** 
B +180.67
1898-03-21T02 Ma v +329.91
1898-03-21T14 Sa Rg +252.27
1898-03-22T08 Lu c +231.51
1898-03-22T14 Me v +8.01
1898-03-26T00 Ju o +185.38
1898-03-26T00 Ju V +185.38
1898-03-26T02 Me xd +15.09
1898-03-26T18 Ju p 4.456
1898-03-28T16 Lu +d +25.87
1898-03-29T01 Lu a 0.002703
1898-03-29T08 Lu V +88.31
1898-03-31T11 Lu xd +113.50
1898-04-06T21 Lu o +197.09
1898-04-07T22
** 
S +265.79
1898-04-09T10 Lu v +234.01
1898-04-09T22 Lu p 0.002445
1898-04-11T01 Me e +19.39
1898-04-11T06 Lu d −25.75
1898-04-13T11 Lu xa +292.15
1898-04-18T22 Me +d +19.17
1898-04-20T18 Me Rg +45.31
1898-04-20T22 Lu c +30.83
1898-04-23T10
** 
B +175.86
1898-04-24T20 Ve xd +51.65
1898-04-24T23 Lu +d +25.64
1898-04-25T19 Lu a 0.002708
1898-04-26T06 Lu V +95.21
1898-04-27T13 Lu xd +110.51
1898-05-01T10 Me c +41.04
1898-05-02T01 Me V +40.64
1898-05-03T11 Me xa +39.73
1898-05-03T22 Me p 0.5583
1898-05-06T06 Lu o +225.73
1898-05-07T12
** 
S +243.22
1898-05-07T13 Lu v +244.96
1898-05-07T21 Lu p 0.002411
1898-05-08T13 Lu d −25.57
1898-05-10T13 Lu xa +289.44
1898-05-14T13 Me Pg +35.64
1898-05-16T12
** 
s +201.45
1898-05-18T12 Me d +10.52
1898-05-20T13 Lu c +59.49
1898-05-22T05 Lu +d +25.52
1898-05-22T13 Ur V +241.55
1898-05-22T16 Ur p 17.87
1898-05-22T16 Ur o +241.54
1898-05-22T20
** 
B +167.84
1898-05-23T08 Lu a 0.002714
1898-05-23T21 Lu V +99.44
1898-05-24T09 Ju +d +1.19
1898-05-24T15 Lu xd +108.37
1898-05-27T12 Ju Pg +180.34
1898-05-28T16 Me e −24.50
1898-05-29T01 Ve +d +24.76
1898-05-30T04 Sa V +249.00
1898-05-30T10 Sa o +248.98
1898-05-30T12 Sa p 9.008
1898-06-04T01 Pl a 48.17
1898-06-04T11 Pl o +74.19
1898-06-04T14 Lu o +253.92
1898-06-04T22 Pl v +74.20
1898-06-04T23 Lu d −25.52
1898-06-04T23 Lu v +259.97
1898-06-05T04 Lu p 0.002391
1898-06-05T17
** 
S +221.27
1898-06-06T20 Lu xa +287.96
1898-06-13T07 Ne c +82.25
1898-06-13T14 Ne v +82.26
1898-06-13T16 Ne a 30.88
1898-06-18T11 Lu +d +25.52
1898-06-19T04 Lu c +87.86
1898-06-19T13 Lu a 0.002717
1898-06-19T22 Lu V +96.82
1898-06-20T20 Lu xd +107.66
1898-06-22T02 Me xd +80.79
1898-06-22T07
** 
B +149.80
1898-06-28T20 Me v +95.26
1898-06-29T19 Me +d +24.47
1898-06-30T12 Me o +98.88
1898-07-01T20 Me a 1.329
1898-07-02T09 Lu d −25.52
1898-07-03T12 Lu v +276.56
1898-07-03T14 Lu p 0.002388
1898-07-03T21 Lu o +281.89
1898-07-04T06 Lu xa +287.70
1898-07-05T09
** 
S +193.06
1898-07-15T17 Lu +d +25.54
1898-07-16T15 Lu V +90.43
1898-07-16T18 Lu a 0.002716
1898-07-18T02 Lu xd +107.75
1898-07-18T19 Lu c +116.13
1898-07-21T09
** 
B +136.90
1898-07-22T15 Pl +d +12.90
1898-07-27T10 Sa +d −19.54
1898-07-29T19 Lu d −25.52
1898-07-30T10 Me xa +152.66
1898-07-31T16 Lu xa +287.64
1898-07-31T22 Lu p 0.002403
1898-08-01T01 Lu v +293.04
1898-08-02T04 Lu o +309.86
1898-08-03T19
** 
S +183.52
1898-08-06T07 Ur +d −19.91
1898-08-07T20 Ur Pg +239.50
1898-08-09T03 Me e +27.36
1898-08-09T13 Sa Pg +245.65
1898-08-11T23 Lu +d +25.48
1898-08-12T23 Lu V +91.31
1898-08-13T05 Lu a 0.002710
1898-08-14T08 Lu xd +107.46
1898-08-14T09 Ve xa +184.39
1898-08-17T10 Lu c +144.49
1898-08-18T23
** 
B +134.44
1898-08-23T02 Me Rg +171.40
1898-08-25T07 Me d −0.43
1898-08-26T02 Lu d −25.40
1898-08-28T00 Lu xa +286.77
1898-08-29T00 Lu p 0.002433
1898-08-29T09 Lu v +306.85
1898-08-31T08
** 
b +105.68
1898-08-31T12 Lu o +338.10
1898-08-31T18 Ma xd +88.69
1898-09-01T03 Ne +d +22.03
1898-09-01T04
** 
S +182.97
1898-09-02T21 Me p 0.6294
1898-09-04T22 Me V +163.86
1898-09-05T16 Me c +163.11
1898-09-08T07 Lu +d +25.31
1898-09-09T18 Lu V +96.86
1898-09-09T21 Lu a 0.002704
1898-09-10T00 Ma +d +23.55
1898-09-10T12 Lu xd +105.87
1898-09-14T23 Pl Rg +75.71
1898-09-15T01 Me Pg +157.46
1898-09-15T08
** 
s +107.45
1898-09-15T11
** 
B +136.52
1898-09-16T00 Lu c +173.14
1898-09-18T01 Me xd +158.18
1898-09-19T02 Me +d +8.55
1898-09-21T15 Me e −17.83
1898-09-21T17 Ve e +46.44
1898-09-22T08 Lu d −25.17
1898-09-24T03 Lu xa +284.53
1898-09-25T04 Lu p 0.002466
1898-09-25T23 Lu v +311.01
1898-09-27T13 Ne Rg +84.79
1898-09-29T07
** 
S +187.55
1898-09-29T23 Lu o +18.95
1898-10-05T15 Lu +d +25.05
1898-10-07T15 Lu xd +103.04
1898-10-07T16 Me v +185.59
1898-10-07T16 Lu V +103.90
1898-10-07T16 Lu a 0.002702
1898-10-12T09 Ju a 6.450
1898-10-13T23 Ju c +200.64
1898-10-14T06
** 
B +140.56
1898-10-15T02 Ju v +200.88
1898-10-15T12 Lu c +202.19
1898-10-19T08 Lu v +255.96
1898-10-19T11 Me o +206.04
1898-10-19T13 Lu d −24.93
1898-10-20T02 Lu p 0.002466
1898-10-21T03 Lu xa +281.58
1898-10-26T07 Me a 1.436
1898-10-26T10 Me xa +217.44
1898-10-28T09
** 
S +196.17
1898-10-28T23
** 
b +98.14
1898-10-29T12 Lu o +36.13
1898-11-01T23 Lu +d +24.84
1898-11-03T12 Ve d −27.96
1898-11-03T17 Lu xd +100.22
1898-11-04T13 Lu a 0.002705
1898-11-04T16 Lu V +111.39
1898-11-11T04 Ve Rg +257.22
1898-11-12T02
** 
B +148.26
1898-11-14T00 Lu c +231.68
1898-11-15T21 Lu d −24.79
1898-11-15T23 Lu v +260.36
1898-11-16T07 Lu p 0.002431
1898-11-17T06 Lu xa +279.37
1898-11-25T20
** 
S +207.46
1898-11-25T20 Ur v +243.80
1898-11-26T00 Ur c +243.81
1898-11-26T00 Ur a 19.91
1898-11-27T06 Ma d +20.69
1898-11-28T04 Lu o +66.02
1898-11-29T05 Me d −25.85
1898-11-29T05 Lu +d +24.76
1898-11-30T21 Lu xd +98.73
1898-12-01T16 Ve V +249.58
1898-12-01T17 Ve c +249.58
1898-12-01T21 Ve p 0.2648
1898-12-02T07 Lu a 0.002711
1898-12-02T12 Lu V +117.77
1898-12-03T22 Me e +21.06
1898-12-05T13 Ve xd +247.28
1898-12-06T11 Pl c +74.70
1898-12-06T16 Sa a 11.03
1898-12-06T19 Sa c +254.75
1898-12-07T01 Pl V +74.69
1898-12-07T05 Sa v +254.80
1898-12-07T13 Pl p 46.14
1898-12-09T19 Ma Rg +128.67
1898-12-10T08
** 
B +154.97
1898-12-11T17
** 
s +104.23
1898-12-12T11 Me Rg +277.92
1898-12-13T06 Lu d −24.76
1898-12-13T11 Lu c +261.55
1898-12-14T11 Lu v +276.29
1898-12-14T13 Lu p 0.002399
1898-12-14T14 Lu xa +278.59
1898-12-14T22 Ne p 28.88
1898-12-15T00 Me xd +277.31
1898-12-15T03 Ne V +83.38
1898-12-15T06 Ne o +83.37
1898-12-21T21 Me c +270.13
1898-12-22T00 Me V +269.97
1898-12-22T04 Ve Pg +241.93
1898-12-22T06 Me p 0.6757
1898-12-22T21
** 
S +208.75
1898-12-25T21 Pl d +12.56
1898-12-26T12 Lu +d +24.77
1898-12-27T23 Lu o +96.31
1898-12-28T04 Lu xd +98.59
1898-12-28T19
** 
b +99.10
1898-12-29T18 Lu a 0.002716
1898-12-29T20 Lu V +118.23
1898-12-29T20 Me +d −20.09
1898-12-31T11 Ve +d −16.58
1899-01-01T07 Me Pg +261.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1898.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07