AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1896

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1896


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1896] [Q 1896]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1896-01-03T17 Lu v +141.18
1896-01-04T04 Lu p 0.002452
1896-01-04T16 Lu xd +154.75
1896-01-07T04 Me v +296.96
1896-01-08T18
** 
B +167.17
1896-01-12T17 Lu d −28.17
1896-01-14T22 Lu c +294.32
1896-01-18T04 Lu xa +333.99
1896-01-20T04 Lu a 0.002708
1896-01-20T06 Lu V +359.08
1896-01-23T19 Ju p 4.301
1896-01-24T05 Ju V +124.17
1896-01-24T06 Me e +18.51
1896-01-24T09 Me xd +322.46
1896-01-24T13 Ju o +124.13
1896-01-25T21 Ma d −23.91
1896-01-26T09
** 
S +276.47
1896-01-27T05 Lu +d +28.23
1896-01-30T08 Lu o +130.02
1896-01-30T20 Me Rg +325.97
1896-01-31T22 Lu v +153.28
1896-01-31T23 Lu xd +153.70
1896-02-01T02 Lu p 0.002415
1896-02-02T03
** 
s +135.90
1896-02-03T16 Me +d −10.67
1896-02-03T19 Ve d −22.01
1896-02-08T18 Me c +319.54
1896-02-08T22 Lu d −28.27
1896-02-09T07 Me V +318.86
1896-02-09T13
** 
B +185.37
1896-02-10T02 Ne d +21.20
1896-02-10T20 Me p 0.6458
1896-02-13T16 Lu c +324.52
1896-02-14T08
** 
b +133.52
1896-02-14T10 Lu xa +333.62
1896-02-16T19 Lu a 0.002714
1896-02-16T22 Lu V +3.45
1896-02-19T08 Sa d −15.20
1896-02-21T06 Me Pg +310.56
1896-02-23T09 Pl Pg +70.76
1896-02-23T15 Lu +d +28.30
1896-02-24T12 Ne Pg +75.25
1896-02-25T08
** 
S +285.48
1896-02-26T20 Sa Rg +229.10
1896-02-27T06 Ur d −18.62
1896-02-27T14 Ve xa +304.89
1896-02-27T17 Ur Rg +234.50
1896-02-28T10 Lu xd +153.67
1896-02-28T17 Me d −16.29
1896-02-28T19 Lu o +159.77
1896-02-29T11 Lu p 0.002390
1896-02-29T12 Lu v +170.56
1896-03-02T18 Me xa +315.60
1896-03-05T16 Me e −27.32
1896-03-07T04 Lu d −28.28
1896-03-11T18
** 
B +188.59
1896-03-12T16 Lu xa +333.68
1896-03-14T10 Lu c +192.31
1896-03-14T17 Lu V +357.53
1896-03-15T01 Lu a 0.002718
1896-03-21T23 Lu +d +28.22
1896-03-24T09 Ju +d +21.05
1896-03-24T23 Ju Pg +119.09
1896-03-26T20 Lu xd +153.32
1896-03-28T14
** 
S +267.45
1896-03-28T23 Lu p 0.002386
1896-03-29T03 Lu v +188.01
1896-03-29T05 Lu o +189.04
1896-04-03T11 Lu d −28.16
1896-04-08T21 Lu xa +332.86
1896-04-10T11 Lu V +351.80
1896-04-11T00 Ma v +329.20
1896-04-11T04 Lu a 0.002717
1896-04-11T10 Ve v +358.48
1896-04-13T04 Lu c +23.74
1896-04-14T20 Me a 1.336
1896-04-15T12
** 
B +170.16
1896-04-18T04 Lu +d +28.04
1896-04-18T12 Me o +29.26
1896-04-21T08 Me xd +35.38
1896-04-21T11 Me v +35.60
1896-04-22T19
** 
s +172.35
1896-04-23T03 Lu xd +151.71
1896-04-26T08 Lu p 0.002401
1896-04-26T15 Lu v +203.52
1896-04-27T13 Lu o +217.77
1896-04-27T17 Ve V +18.48
1896-04-28T15
** 
S +219.14
1896-04-30T20 Lu d −27.96
1896-05-05T20 Sa o +225.80
1896-05-05T22 Sa p 8.882
1896-05-05T23 Lu xa +330.62
1896-05-06T02 Sa V +225.78
1896-05-08T01 Lu V +355.32
1896-05-08T16 Lu a 0.002711
1896-05-10T00 Ve v +33.53
1896-05-12T18 Ur o +232.49
1896-05-12T19 Ur V +232.49
1896-05-12T19 Lu c +52.53
1896-05-12T22 Ur p 17.74
1896-05-15T09 Lu +d +27.86
1896-05-15T12
** 
B +149.31
1896-05-16T16 Me e +22.03
1896-05-17T02 Me +d +25.21
1896-05-20T05 Lu xd +148.96
1896-05-23T16 Ve V +50.26
1896-05-24T11 Lu p 0.002432
1896-05-24T19 Lu v +215.41
1896-05-26T21 Lu o +246.08
1896-05-27T23
** 
S +192.82
1896-05-28T05 Lu d −27.83
1896-05-29T09 Me Rg +84.50
1896-05-29T17 Me xa +84.49
1896-06-01T15 Pl a 48.42
1896-06-02T01 Lu xa +327.70
1896-06-02T12 Pl o +72.24
1896-06-02T16 Pl v +72.24
1896-06-04T22 Lu V +2.14
1896-06-05T08 Lu a 0.002705
1896-06-08T02 Ne c +77.76
1896-06-08T06 Ne v +77.77
1896-06-08T13 Ne a 30.87
1896-06-09T19 Me p 0.5509
1896-06-10T09 Me V +80.19
1896-06-10T13 Me c +80.10
1896-06-11T08 Lu c +80.86
1896-06-11T15 Lu +d +27.80
1896-06-12T12
** 
B +135.70
1896-06-16T05 Lu xd +146.32
1896-06-19T18 Ve xd +83.44
1896-06-20T15 Lu p 0.002464
1896-06-21T06 Lu v +217.34
1896-06-21T10 Me d +18.24
1896-06-22T09 Me Pg +75.89
1896-06-24T14 Lu d −27.80
1896-06-25T06
** 
S +178.64
1896-06-25T06 Lu o +274.16
1896-06-28T11 Ve +d +23.73
1896-06-29T05 Lu xa +325.46
1896-07-02T21 Lu V +9.61
1896-07-03T03 Lu a 0.002701
1896-07-04T11 Me e −21.21
1896-07-07T10 Sa +d −13.33
1896-07-07T19 Ve a 1.735
1896-07-08T23 Lu +d +27.84
1896-07-09T11 Ve o +107.69
1896-07-10T19 Lu c +108.95
1896-07-11T00
** 
B +126.41
1896-07-13T09 Lu xd +144.85
1896-07-15T18 Lu p 0.002466
1896-07-15T19 Sa Pg +222.43
1896-07-15T23 Lu v +181.26
1896-07-18T08 Me xd +101.58
1896-07-19T07 Me +d +22.97
1896-07-21T10 Pl +d +12.22
1896-07-21T21 Lu d −27.87
1896-07-24T06
** 
S +167.46
1896-07-24T17 Lu o +302.25
1896-07-26T12 Lu xa +324.58
1896-07-27T07 Ur +d −17.61
1896-07-28T01 Me v +121.23
1896-07-28T22 Ur Pg +230.43
1896-07-30T20 Lu V +16.99
1896-07-30T21 Lu a 0.002704
1896-07-31T11 Me o +128.45
1896-08-04T18 Me a 1.352
1896-08-05T07 Lu +d +27.90
1896-08-08T18
** 
B +121.34
1896-08-09T04 Lu c +137.05
1896-08-09T17 Lu xd +144.54
1896-08-11T13 Ju v +139.90
1896-08-11T18 Lu p 0.002435
1896-08-11T19 Lu v +175.09
1896-08-12T08 Ju c +140.08
1896-08-12T20 Ju a 6.362
1896-08-18T02 Lu d −27.92
1896-08-22T19 Lu xa +324.60
1896-08-22T20
** 
S +168.87
1896-08-23T07 Lu o +330.61
1896-08-25T16 Me xa +173.93
1896-08-27T14 Lu a 0.002710
1896-08-27T15
** 
b +104.91
1896-08-27T16 Lu V +23.38
1896-09-01T16 Lu +d +27.90
1896-09-05T20 Ne +d +21.69
1896-09-06T03 Lu xd +144.57
1896-09-06T09
** 
B +127.69
1896-09-06T22 Ve v +181.05
1896-09-07T13 Lu c +165.39
1896-09-08T20 Lu p 0.002404
1896-09-08T22 Lu v +186.04
1896-09-12T10 Pl Rg +73.74
1896-09-13T04 Me e +26.57
1896-09-14T08 Lu d −27.86
1896-09-19T01 Lu xa +324.39
1896-09-20T14
** 
S +179.86
1896-09-21T22 Lu o +17.00
1896-09-22T14 Ne Rg +80.31
1896-09-24T02 Lu a 0.002716
1896-09-24T03 Lu V +25.47
1896-09-26T10 Me Rg +204.94
1896-09-26T13 Me d −13.13
1896-09-29T00 Lu +d +27.76
1896-09-29T19
** 
s +107.89
1896-10-03T12 Lu xd +143.64
1896-10-04T21
** 
B +134.75
1896-10-05T03
** 
b +107.82
1896-10-06T22 Lu c +194.15
1896-10-07T02 Me p 0.6594
1896-10-07T05 Lu p 0.002387
1896-10-07T08 Lu v +200.71
1896-10-08T08 Me V +196.64
1896-10-08T20 Me c +196.05
1896-10-09T07 Ve xa +221.00
1896-10-11T15 Lu d −27.67
1896-10-13T19 Ma xd +86.90
1896-10-14T07 Me xd +190.69
1896-10-16T03 Lu xa +322.87
1896-10-17T19 Me Pg +189.55
1896-10-18T08
** 
S +186.64
1896-10-20T03 Me +d −2.61
1896-10-20T12 Lu V +14.93
1896-10-21T05 Lu a 0.002717
1896-10-21T16 Lu o +28.79
1896-10-24T08 Me e −18.33
1896-10-26T06 Lu +d +27.55
1896-10-30T17 Lu xd +141.21
1896-11-01T00
** 
B +146.63
1896-11-02T06 Ma Rg +89.41
1896-11-04T16 Lu p 0.002390
1896-11-04T19 Lu v +215.97
1896-11-05T07 Lu c +223.42
1896-11-08T00 Lu d −27.48
1896-11-11T08 Me v +219.36
1896-11-12T04 Lu xa +319.99
1896-11-13T04 Sa v +231.70
1896-11-13T11 Sa a 10.92
1896-11-13T14 Sa c +231.75
1896-11-16T06
** 
S +222.99
1896-11-16T09 Ur v +234.78
1896-11-16T11 Ur a 19.77
1896-11-16T14 Lu V +13.05
1896-11-16T14 Ur c +234.80
1896-11-17T09 Lu a 0.002714
1896-11-20T10 Lu o +58.65
1896-11-20T15 Ve d −25.18
1896-11-21T16 Me xa +235.90
1896-11-22T11 Lu +d +27.39
1896-11-26T17 Lu xd +138.10
1896-11-28T11 Me o +246.67
1896-11-28T23
** 
B +178.88
1896-11-29T21 Me a 1.451
1896-12-03T02 Lu p 0.002413
1896-12-03T04 Lu v +230.15
1896-12-03T20 Me V +255.06
1896-12-04T08 Pl V +72.73
1896-12-04T12 Pl c +72.73
1896-12-04T13 Ma p 0.5608
1896-12-04T17 Lu c +253.15
1896-12-05T00 Pl p 46.39
1896-12-05T10 Lu d −27.37
1896-12-08T20 Ma V +80.67
1896-12-09T07 Lu xa +317.04
1896-12-09T23 Ne p 28.87
1896-12-10T02 Ne V +78.90
1896-12-10T09 Ne o +78.89
1896-12-11T05 Ma o +79.74
1896-12-12T18 Ma +d +25.66
1896-12-14T02
** 
S +324.23
1896-12-14T11 Lu V +20.05
1896-12-15T00 Lu a 0.002708
1896-12-15T13 Me d −25.47
1896-12-17T07 Me v +276.22
1896-12-19T17 Lu +d +27.36
1896-12-20T04 Lu o +88.84
1896-12-21T23 Ju d +8.77
1896-12-23T19 Lu xd +135.89
1896-12-25T07
** 
B +229.31
1896-12-25T10 Ju Rg +160.22
1896-12-25T21 Pl d +11.86
1896-12-30T23 Lu p 0.002450
1896-12-31T03 Lu v +238.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1896.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07