AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1895

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1895


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1895] [Q 1895]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1895-01-02T00 Me d −24.72
1895-01-02T18 Lu xa +354.65
1895-01-04T10 Me a 1.438
1895-01-06T19
** 
B +210.74
1895-01-09T19 Lu +d +28.48
1895-01-10T12 Me o +290.29
1895-01-11T06 Lu o +110.85
1895-01-11T19 Lu v +118.79
1895-01-12T00 Lu p 0.002390
1895-01-15T11 Lu xd +173.59
1895-01-17T08
** 
S +290.29
1895-01-22T19 Lu d −28.52
1895-01-24T12 Me v +314.02
1895-01-25T21 Lu c +305.72
1895-01-26T17 Lu a 0.002718
1895-01-27T11 Lu V +324.59
1895-01-29T20 Lu xa +352.43
1895-02-03T16
** 
B +168.19
1895-02-06T06 Lu +d +28.60
1895-02-06T12 Me xd +335.13
1895-02-07T20 Sa d −11.54
1895-02-09T04 Ne d +20.90
1895-02-09T09 Lu v +135.76
1895-02-09T13 Lu p 0.002384
1895-02-09T16 Me e +18.15
1895-02-09T17 Lu o +140.76
1895-02-11T19 Lu xd +172.03
1895-02-14T20 Sa Rg +217.25
1895-02-15T05
** 
S +216.86
1895-02-16T05 Me Rg +342.39
1895-02-19T01 Lu d −28.66
1895-02-19T02 Me +d −4.29
1895-02-19T15
** 
b +158.35
1895-02-20T04 Ju Pg +86.26
1895-02-22T01 Ne Pg +73.00
1895-02-22T05 Pl Pg +69.79
1895-02-22T06 Ur d −17.40
1895-02-22T19 Lu a 0.002717
1895-02-22T20 Lu V +314.27
1895-02-22T22 Ur Rg +229.94
1895-02-24T16 Lu c +335.86
1895-02-25T06 Me c +336.46
1895-02-26T00 Me V +335.69
1895-02-26T00 Lu xa +351.81
1895-02-28T00 Me p 0.6280
1895-03-02T17
** 
B +156.57
1895-03-05T14 Lu +d +28.70
1895-03-09T12
** 
s +163.58
1895-03-09T23 Lu v +152.71
1895-03-10T00 Lu p 0.002399
1895-03-10T10 Me Pg +327.79
1895-03-11T03 Lu o +170.34
1895-03-11T06 Lu xd +171.85
1895-03-15T16
** 
S +209.52
1895-03-16T15 Me d −11.57
1895-03-16T21 Me xa +329.74
1895-03-18T08 Lu d −28.71
1895-03-22T04 Lu V +314.95
1895-03-22T06 Lu a 0.002712
1895-03-24T06 Me e −27.77
1895-03-25T07 Lu xa +351.91
1895-03-26T10 Lu c +5.52
1895-03-28T08 Ve xd +35.31
1895-03-29T06 Ju xd +88.42
1895-04-01T04
** 
B +143.90
1895-04-01T20 Lu +d +28.67
1895-04-07T04 Lu p 0.002431
1895-04-07T07 Lu v +166.74
1895-04-07T16 Lu xd +171.74
1895-04-09T13 Lu o +199.46
1895-04-13T05
** 
S +182.53
1895-04-14T16 Lu d −28.61
1895-04-19T00 Lu V +321.10
1895-04-19T00 Lu a 0.002705
1895-04-20T04 Ju +d +23.48
1895-04-21T08 Ma +d +24.96
1895-04-21T13 Lu xa +351.38
1895-04-24T09 Sa o +213.93
1895-04-24T09 Sa p 8.794
1895-04-24T10 Sa V +213.93
1895-04-25T01 Lu c +34.57
1895-04-29T01 Lu +d +28.53
1895-04-29T22
** 
B +122.52
1895-05-02T21 Me a 1.327
1895-05-04T09 Lu p 0.002464
1895-05-04T16 Lu v +167.68
1895-05-04T21 Lu xd +170.59
1895-05-05T11 Me xd +45.28
1895-05-05T12 Me o +45.29
1895-05-07T04 Me v +48.96
1895-05-08T19 Ur o +227.92
1895-05-08T19 Ur V +227.92
1895-05-08T23 Lu o +228.10
1895-05-09T00 Ur p 17.68
1895-05-12T01 Lu d −28.46
1895-05-12T09
** 
S +156.90
1895-05-15T14 Ve +d +25.51
1895-05-16T19 Lu a 0.002701
1895-05-16T23 Lu V +328.29
1895-05-18T18 Lu xa +349.47
1895-05-24T12 Lu c +63.06
1895-05-26T07 Lu +d +28.39
1895-05-27T11 Me +d +25.66
1895-05-28T06
** 
B +106.71
1895-05-28T14 Lu v +120.33
1895-05-29T10 Lu p 0.002466
1895-05-31T23 Lu xd +168.17
1895-06-01T09 Pl a 48.54
1895-06-01T17 Pl v +71.25
1895-06-02T12 Pl o +71.27
1895-06-05T00 Me e +23.70
1895-06-06T09 Ne v +75.51
1895-06-06T12 Ne c +75.51
1895-06-07T00 Ne a 30.87
1895-06-07T11 Lu o +256.41
1895-06-08T08 Lu d −28.36
1895-06-10T19
** 
S +146.70
1895-06-12T20 Me xa +103.28
1895-06-13T14 Lu a 0.002703
1895-06-13T21 Lu V +335.20
1895-06-14T20 Lu xa +346.63
1895-06-18T14 Me Rg +104.54
1895-06-22T00
** 
b +78.43
1895-06-22T15 Lu +d +28.35
1895-06-22T21 Lu c +91.16
1895-06-25T00 Lu v +122.09
1895-06-25T03
** 
B +103.99
1895-06-25T11 Lu p 0.002435
1895-06-26T22 Sa +d −9.29
1895-06-28T00 Lu xd +165.39
1895-06-29T08 Me p 0.5610
1895-07-01T02 Me V +99.75
1895-07-01T14 Me c +99.45
1895-07-04T02 Sa Pg +210.54
1895-07-05T12 Me d +18.46
1895-07-05T14 Lu d −28.36
1895-07-06T23 Lu o +284.58
1895-07-09T04
** 
S +149.20
1895-07-09T14 Ju v +107.77
1895-07-10T13 Ju c +107.98
1895-07-11T06 Lu a 0.002709
1895-07-11T11 Ve e +45.52
1895-07-11T16 Lu V +340.95
1895-07-11T22 Lu xa +344.13
1895-07-12T05 Ju a 6.231
1895-07-12T18 Me Pg +95.18
1895-07-15T08
** 
s +82.81
1895-07-17T22 Ve xa +160.36
1895-07-20T01 Lu +d +28.42
1895-07-21T18 Pl +d +11.88
1895-07-22T05 Lu c +119.13
1895-07-23T05 Me e −19.90
1895-07-23T05 Ur +d −16.28
1895-07-23T06 Lu v +134.78
1895-07-23T07
** 
B +107.59
1895-07-23T12 Lu p 0.002406
1895-07-24T22 Ur Pg +225.86
1895-07-25T04 Lu xd +163.48
1895-07-30T14 Me +d +21.63
1895-08-01T11 Me xd +112.58
1895-08-01T20 Lu d −28.46
1895-08-05T13 Lu o +312.85
1895-08-06T08
** 
S +149.07
1895-08-07T18 Lu a 0.002714
1895-08-08T02 Lu xa +342.94
1895-08-08T03 Lu V +343.48
1895-08-12T20 Me v +134.54
1895-08-16T10 Lu +d +28.51
1895-08-17T11 Me o +143.98
1895-08-20T12 Lu c +147.22
1895-08-20T18 Lu v +150.73
1895-08-20T20
** 
B +105.83
1895-08-20T20 Lu p 0.002389
1895-08-21T13 Lu xd +162.83
1895-08-23T07 Me a 1.369
1895-08-29T01 Lu d −28.55
1895-08-29T02 Ve Rg +184.00
1895-09-03T22 Lu a 0.002716
1895-09-03T22 Lu V +337.90
1895-09-04T05 Lu o +341.44
1895-09-04T07
** 
S +150.62
1895-09-04T08 Lu xa +342.85
1895-09-06T01 Ve d −8.32
1895-09-06T11
** 
b +61.15
1895-09-06T19 Ne +d +21.47
1895-09-08T19 Me xa +183.82
1895-09-12T05 Pl Rg +72.76
1895-09-12T18 Lu +d +28.55
1895-09-17T23
** 
B +110.82
1895-09-18T00 Lu xd +162.88
1895-09-18T07 Lu p 0.002391
1895-09-18T09 Lu v +168.16
1895-09-18T20 Lu c +175.67
1895-09-19T06 Ve c +176.06
1895-09-19T11 Ve V +175.93
1895-09-20T01 Ve p 0.2817
1895-09-21T01 Ne Rg +78.06
1895-09-21T21 Ma a 2.629
1895-09-25T08 Lu d −28.53
1895-09-30T19 Lu V +333.00
1895-10-01T02 Lu a 0.002713
1895-10-01T14 Lu xa +342.81
1895-10-01T17 Me e +25.58
1895-10-02T12
** 
S +159.52
1895-10-03T22 Lu o +28.58
1895-10-10T00 Lu +d +28.45
1895-10-10T12 Ve Pg +167.95
1895-10-11T08 Ma c +197.80
1895-10-13T08 Me d −18.32
1895-10-14T05 Me Rg +221.12
1895-10-14T11
** 
s +72.30
1895-10-15T09 Lu xd +162.34
1895-10-16T01
** 
B +118.95
1895-10-16T16 Lu p 0.002412
1895-10-16T22 Lu v +185.03
1895-10-18T06 Lu c +204.63
1895-10-22T17 Lu d −28.37
1895-10-23T13 Ve +d +1.24
1895-10-24T15 Me p 0.6690
1895-10-25T13 Me V +212.71
1895-10-25T21 Me c +212.25
1895-10-28T09 Lu V +336.50
1895-10-28T10 Me xd +209.20
1895-10-28T15 Lu a 0.002707
1895-10-28T19 Lu xa +341.63
1895-10-29T21
** 
S +162.41
1895-11-02T06
** 
b +67.69
1895-11-02T15 Sa a 10.84
1895-11-02T15 Lu o +39.98
1895-11-02T15 Sa c +220.01
1895-11-02T16 Sa v +220.01
1895-11-03T21 Me Pg +205.32
1895-11-05T16 Me +d −8.04
1895-11-06T06 Lu +d +28.27
1895-11-08T01 Ve xd +180.79
1895-11-10T22 Me e −19.04
1895-11-11T14 Lu xd +160.35
1895-11-12T11
** 
B +121.66
1895-11-12T16 Ur a 19.71
1895-11-12T20 Ur c +230.25
1895-11-13T04 Ur v +230.27
1895-11-13T15 Lu p 0.002447
1895-11-14T04 Lu v +197.75
1895-11-16T17 Lu c +234.14
1895-11-19T02 Lu d −28.21
1895-11-21T23 Ju d +18.45
1895-11-24T21 Lu xa +338.96
1895-11-25T07 Lu V +343.47
1895-11-25T10 Lu a 0.002703
1895-11-25T17 Ju Rg +129.14
1895-11-28T02
** 
S +177.46
1895-11-29T19 Ve e −46.76
1895-12-02T06 Lu o +69.87
1895-12-03T12 Lu +d +28.14
1895-12-04T06 Pl V +71.75
1895-12-04T12 Pl c +71.74
1895-12-04T18 Pl p 46.52
1895-12-05T19 Me xa +245.24
1895-12-08T13 Ne p 28.87
1895-12-08T14 Lu xd +157.32
1895-12-08T22 Ne o +76.65
1895-12-09T05 Ne V +76.64
1895-12-09T16 Lu p 0.002476
1895-12-10T16 Lu v +186.48
1895-12-10T20
** 
B +140.16
1895-12-14T15 Ma xa +241.74
1895-12-16T06 Lu c +264.10
1895-12-16T10 Lu d −28.13
1895-12-18T02 Me a 1.448
1895-12-20T11 Me o +268.29
1895-12-21T23 Lu xa +335.88
1895-12-23T07 Lu V +351.52
1895-12-23T07 Lu a 0.002703
1895-12-24T18 Me d −25.13
1895-12-26T17 Pl d +11.50
1895-12-27T13
** 
S +211.08
1895-12-30T20 Lu +d +28.15
1895-12-31T20 Lu o +99.97[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1895.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07