AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1893

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1893


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1893] [Q 1893]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1893-01-02T02 Lu +d +27.70
1893-01-02T13 Lu o +102.47
1893-01-04T19
** 
S +319.56
1893-01-08T21 Ma xd +7.83
1893-01-11T04 Lu xd +214.78
1893-01-11T23 Lu V +223.93
1893-01-12T07 Lu a 0.002706
1893-01-14T04 Me xa +274.50
1893-01-14T22 Sa d −2.78
1893-01-16T05 Lu d −27.72
1893-01-18T01 Lu c +298.25
1893-01-18T12 Me d −23.56
1893-01-19T21 Ve d −22.90
1893-01-21T04 Sa Rg +192.81
1893-01-22T16
** 
B +186.90
1893-01-25T02 Lu xa +33.07
1893-01-28T00 Lu p 0.002462
1893-01-28T18 Lu v +85.64
1893-01-29T10 Lu +d +27.79
1893-01-30T02 Ve xa +287.60
1893-01-31T17 Ma v +22.95
1893-02-01T02 Lu o +132.51
1893-02-04T07
** 
S +247.24
1893-02-06T10 Ne d +20.19
1893-02-07T06 Lu xd +211.62
1893-02-08T23 Lu V +232.10
1893-02-09T01 Me a 1.401
1893-02-09T04 Lu a 0.002702
1893-02-11T19 Ve v +303.41
1893-02-12T08 Ur d −14.62
1893-02-12T13 Lu d −27.89
1893-02-13T06 Ur Rg +220.73
1893-02-16T11 Me o +327.83
1893-02-16T16 Lu c +328.27
1893-02-17T01 Ne Pg +68.50
1893-02-19T19 Pl Pg +67.85
1893-02-21T02 Lu xa +30.29
1893-02-21T08
** 
B +157.59
1893-02-21T15 Lu v +37.59
1893-02-21T21 Lu p 0.002471
1893-02-25T16 Me v +345.04
1893-02-25T16 Lu +d +27.98
1893-03-02T16 Lu o +162.34
1893-03-04T18 Me xd +358.23
1893-03-06T05
** 
S +198.45
1893-03-06T10 Lu xd +209.38
1893-03-08T23 Lu V +240.00
1893-03-09T00 Lu a 0.002704
1893-03-11T21 Lu d −28.09
1893-03-14T15 Me e +18.30
1893-03-18T04 Lu c +289.80
1893-03-20T08 Lu xa +28.91
1893-03-20T15 Lu v +33.39
1893-03-20T19 Lu p 0.002438
1893-03-21T20
** 
B +136.93
1893-03-22T07 Me Rg +16.50
1893-03-23T08 Me +d +9.58
1893-03-24T22 Lu +d +28.15
1893-03-29T19 Sa V +189.46
1893-03-29T20 Sa p 8.586
1893-03-29T22 Sa o +189.45
1893-04-01T01 Me c +11.58
1893-04-01T07 Lu o +191.80
1893-04-01T22 Me V +10.88
1893-04-02T06
** 
b +124.96
1893-04-02T16 Lu xd +208.70
1893-04-04T10
** 
S +181.70
1893-04-04T12 Me p 0.5859
1893-04-05T17 Lu a 0.002709
1893-04-05T19 Lu V +245.97
1893-04-08T05 Lu d −28.19
1893-04-10T09
** 
s +125.19
1893-04-12T03 Me xa +4.79
1893-04-14T17 Me Pg +4.50
1893-04-16T14 Lu c +26.82
1893-04-16T17 Lu xa +28.72
1893-04-17T22 Lu p 0.002406
1893-04-17T22 Lu v +46.85
1893-04-19T00
** 
B +130.74
1893-04-19T20 Me d +0.65
1893-04-21T04 Lu +d +28.20
1893-04-25T14 Ju v +37.35
1893-04-28T00 Ju c +37.92
1893-04-28T17 Ur V +218.71
1893-04-28T19 Ur o +218.71
1893-04-28T23 Me e −26.79
1893-04-29T04 Ur p 17.57
1893-04-29T23 Lu xd +208.79
1893-04-30T02 Ju a 5.978
1893-04-30T23 Lu o +220.80
1893-05-02T12 Ve o +42.31
1893-05-02T17
** 
S +169.70
1893-05-03T03 Lu V +246.63
1893-05-03T04 Lu a 0.002714
1893-05-04T19 Ve a 1.731
1893-05-05T12 Lu d −28.18
1893-05-14T04 Lu xa +28.66
1893-05-14T18 Ma +d +24.61
1893-05-15T22 Lu c +55.27
1893-05-16T06 Lu p 0.002389
1893-05-16T10 Lu v +62.74
1893-05-17T23
** 
B +116.23
1893-05-18T13 Lu +d +28.13
1893-05-23T06 Ve xd +67.88
1893-05-27T04 Lu xd +208.38
1893-05-29T17 Lu V +238.59
1893-05-30T00 Pl a 48.77
1893-05-30T08 Lu a 0.002716
1893-05-30T11 Pl o +69.31
1893-05-30T13 Pl v +69.31
1893-05-30T15 Lu o +249.39
1893-05-31T17 Me xd +64.98
1893-05-31T22
** 
S +151.55
1893-06-01T08 Ne c +71.01
1893-06-01T09 Ne v +71.01
1893-06-01T18 Lu d −28.09
1893-06-01T22 Ne a 30.86
1893-06-02T14 Sa +d −0.04
1893-06-05T02 Me a 1.322
1893-06-05T07 Me v +74.99
1893-06-05T12 Me o +75.38
1893-06-08T00 Sa Pg +186.02
1893-06-10T12 Lu xa +27.51
1893-06-13T07 Ve +d +24.21
1893-06-13T16 Lu p 0.002391
1893-06-13T21 Lu v +78.13
1893-06-14T05 Lu c +83.35
1893-06-14T05 Me +d +25.20
1893-06-14T23 Lu +d +28.07
1893-06-15T15
** 
B +104.23
1893-06-23T07 Lu xd +206.66
1893-06-25T19 Lu V +236.65
1893-06-26T13 Lu a 0.002714
1893-06-28T23 Lu d −28.05
1893-06-29T06 Lu o +277.68
1893-06-30T15
** 
S +146.05
1893-07-07T15 Lu xa +25.07
1893-07-08T21 Ma V +125.53
1893-07-09T02 Me xa +133.42
1893-07-11T11 Me e +26.49
1893-07-11T23 Lu p 0.002411
1893-07-12T05 Lu v +91.80
1893-07-12T05 Ma v +127.65
1893-07-12T08 Lu +d +28.07
1893-07-13T03 Ur +d −13.32
1893-07-13T12
** 
b +85.43
1893-07-13T12 Lu c +111.29
1893-07-14T03
** 
B +104.89
1893-07-14T20 Ur Pg +216.63
1893-07-20T07 Pl +d +11.19
1893-07-20T08 Lu xd +203.86
1893-07-23T12 Ma V +134.80
1893-07-23T12 Lu V +241.60
1893-07-24T02 Lu a 0.002708
1893-07-25T12 Me Rg +143.11
1893-07-26T05 Lu d −28.12
1893-07-28T20 Lu o +305.90
1893-07-29T04
** 
S +149.52
1893-07-30T16 Me d +9.97
1893-08-03T16 Lu xa +22.25
1893-08-05T02 Me p 0.5982
1893-08-07T13 Me V +136.72
1893-08-08T10 Me c +136.03
1893-08-08T17 Lu +d +28.19
1893-08-08T21 Lu p 0.002443
1893-08-09T05 Lu v +101.22
1893-08-11T02
** 
B +109.45
1893-08-11T20 Lu c +139.34
1893-08-16T11 Lu xd +201.23
1893-08-18T11 Me Pg +131.06
1893-08-20T10 Lu V +248.74
1893-08-20T19 Lu a 0.002703
1893-08-22T12 Lu d −28.28
1893-08-25T11 Me +d +16.03
1893-08-26T02 Me e −18.26
1893-08-26T09
** 
S +158.19
1893-08-27T08 Lu o +334.26
1893-08-27T17 Me xd +136.50
1893-08-28T22 Ma a 2.673
1893-08-30T18 Lu xa +20.28
1893-09-04T09 Ma c +162.03
1893-09-04T09 Lu p 0.002471
1893-09-04T17 Ne +d +20.92
1893-09-04T23 Lu +d +28.36
1893-09-05T02 Lu v +95.15
1893-09-08T04
** 
B +120.71
1893-09-09T17 Pl Rg +70.80
1893-09-10T07 Lu c +167.78
1893-09-11T19 Ve xa +203.85
1893-09-12T02 Me v +162.14
1893-09-12T18 Lu xd +199.83
1893-09-16T00 Ne Rg +73.57
1893-09-17T02 Ju +d +19.40
1893-09-17T10 Lu V +256.76
1893-09-17T14 Lu a 0.002702
1893-09-18T20 Lu d −28.43
1893-09-19T20 Ju Rg +61.46
1893-09-20T12 Me o +177.86
1893-09-24T16
** 
S +178.53
1893-09-25T20 Lu o +57.64
1893-09-27T01 Lu xa +19.67
1893-09-27T22 Me a 1.409
1893-09-29T16 Lu p 0.002457
1893-09-29T18 Lu v +58.54
1893-10-02T04 Lu +d +28.47
1893-10-05T01 Me xa +202.78
1893-10-06T18
** 
B +142.17
1893-10-08T21 Sa c +195.81
1893-10-08T22 Sa a 10.64
1893-10-08T23 Sa v +195.82
1893-10-09T20 Lu c +196.77
1893-10-10T01 Lu xd +199.67
1893-10-15T09 Lu a 0.002708
1893-10-15T11 Lu V +265.08
1893-10-16T04 Lu d −28.48
1893-10-23T20
** 
S +216.18
1893-10-24T10 Lu xa +19.72
1893-10-25T07 Lu o +32.13
1893-10-27T06 Lu p 0.002421
1893-10-27T09 Lu v +62.59
1893-10-29T10 Lu +d +28.46
1893-11-02T21 Ur a 19.60
1893-11-03T05 Ur c +221.06
1893-11-03T14 Ur v +221.08
1893-11-04T21
** 
B +170.10
1893-11-05T21 Me e +23.04
1893-11-06T08 Lu xd +199.65
1893-11-08T12 Lu c +226.39
1893-11-09T03 Ve d −26.25
1893-11-11T17 Me d −24.72
1893-11-12T02 Lu a 0.002714
1893-11-12T09 Lu V +272.18
1893-11-12T11 Lu d −28.40
1893-11-16T05 Me Rg +252.92
1893-11-16T23 Ju p 4.025
1893-11-17T22 Ju V +56.44
1893-11-18T10 Ju o +56.37
1893-11-20T20 Lu xa +19.11
1893-11-21T16
** 
S +265.07
1893-11-23T16 Me xd +248.25
1893-11-23T18 Lu o +61.73
1893-11-24T14 Lu p 0.002392
1893-11-24T16 Lu v +76.03
1893-11-25T19 Lu +d +28.35
1893-11-26T03 Me p 0.6780
1893-11-26T09 Me V +244.66
1893-11-26T12 Me c +244.52
1893-12-01T11 Pl c +69.81
1893-12-01T23 Pl V +69.80
1893-12-02T06 Pl p 46.75
1893-12-03T12 Lu xd +198.49
1893-12-03T13 Ne p 28.86
1893-12-03T20
** 
B +185.00
1893-12-04T00 Ne o +72.15
1893-12-04T04 Ne V +72.14
1893-12-06T01 Me Pg +236.69
1893-12-06T10 Me +d −16.77
1893-12-06T20 Ve e +47.26
1893-12-08T07 Lu c +256.50
1893-12-09T11 Lu a 0.002718
1893-12-09T11 Lu V +270.40
1893-12-09T16 Lu d −28.30
1893-12-14T22 Me e −21.27
1893-12-18T02 Lu xa +16.98
1893-12-20T19
** 
S +326.58
1893-12-23T02 Lu p 0.002382
1893-12-23T04 Lu o +91.64
1893-12-23T04 Lu v +91.74
1893-12-23T06 Lu +d +28.29
1893-12-26T08 Pl d +10.79
1893-12-30T13 Lu xd +195.78
1894-01-01T01 Me xa +264.45[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1893.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07