AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1893

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1893


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1893] [Q 1893]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1893-01-01T10
** 
S +265.39
1893-01-01T14 Lu +d +27.70
1893-01-02T01 Lu o +102.47
1893-01-08T09 Ma xd +7.83
1893-01-10T16 Lu xd +214.78
1893-01-11T11 Lu V +223.93
1893-01-11T19 Lu a 0.002706
1893-01-13T16 Me xa +274.50
1893-01-14T10 Sa d −2.78
1893-01-15T17 Lu d −27.72
1893-01-17T13 Lu c +298.25
1893-01-17T21
** 
B +172.43
1893-01-18T00 Me d −23.56
1893-01-19T09 Ve d −22.90
1893-01-20T16 Sa Rg +192.81
1893-01-24T14 Lu xa +33.06
1893-01-27T12 Lu p 0.002462
1893-01-28T06 Lu v +85.61
1893-01-28T22 Lu +d +27.79
1893-01-29T14 Ve xa +287.60
1893-01-31T05 Ma v +22.95
1893-01-31T14 Lu o +132.51
1893-02-01T10
** 
S +252.63
1893-02-05T22 Ne d +20.19
1893-02-06T18 Lu xd +211.62
1893-02-08T11 Lu V +232.11
1893-02-08T13 Me a 1.401
1893-02-08T16 Lu a 0.002702
1893-02-11T07 Ve v +303.41
1893-02-11T20 Ur d −14.62
1893-02-12T01 Lu d −27.89
1893-02-12T18 Ur Rg +220.73
1893-02-15T23 Me o +327.83
1893-02-16T04 Lu c +328.27
1893-02-16T13 Ne Pg +68.50
1893-02-18T15
** 
B +162.22
1893-02-20T14 Lu xa +30.29
1893-02-21T03 Lu v +37.62
1893-02-21T09 Lu p 0.002471
1893-02-25T04 Me v +345.04
1893-02-25T04 Lu +d +27.98
1893-03-02T04 Lu o +162.35
1893-03-04T06 Me xd +358.23
1893-03-04T18
** 
S +221.97
1893-03-05T22 Lu xd +209.38
1893-03-08T11 Lu V +240.02
1893-03-08T12 Lu a 0.002704
1893-03-11T09 Lu d −28.09
1893-03-14T03 Me e +18.30
1893-03-17T16 Lu c +289.80
1893-03-19T20 Lu xa +28.92
1893-03-20T03 Lu v +33.42
1893-03-20T07 Lu p 0.002438
1893-03-20T17
** 
B +146.94
1893-03-21T19 Me Rg +16.50
1893-03-22T20 Me +d +9.58
1893-03-24T10 Lu +d +28.15
1893-03-29T07 Sa V +189.46
1893-03-29T08 Sa p 8.586
1893-03-29T10 Sa o +189.45
1893-03-31T13 Me c +11.58
1893-03-31T19 Lu o +191.80
1893-04-01T10 Me V +10.88
1893-04-01T18
** 
b +124.96
1893-04-02T04 Lu xd +208.69
1893-04-03T11
** 
S +204.48
1893-04-04T00 Me p 0.5859
1893-04-05T05 Lu a 0.002709
1893-04-05T07 Lu V +246.00
1893-04-07T17 Lu d −28.19
1893-04-09T21
** 
s +125.19
1893-04-11T15 Me xa +4.79
1893-04-14T05 Me Pg +4.50
1893-04-16T02 Lu c +26.82
1893-04-16T05 Lu xa +28.73
1893-04-17T10 Lu p 0.002406
1893-04-17T10 Lu v +46.85
1893-04-18T05
** 
B +141.64
1893-04-19T08 Me d +0.65
1893-04-20T16 Lu +d +28.20
1893-04-25T02 Ju v +37.35
1893-04-27T12 Ju c +37.92
1893-04-28T05 Ur V +218.71
1893-04-28T07 Ur o +218.71
1893-04-28T11 Me e −26.79
1893-04-28T16 Ur p 17.57
1893-04-29T11 Lu xd +208.79
1893-04-29T14 Ju a 5.978
1893-04-30T11 Lu o +220.80
1893-05-02T00 Ve o +42.31
1893-05-02T05
** 
S +190.33
1893-05-02T15 Lu V +246.78
1893-05-02T16 Lu a 0.002714
1893-05-04T07 Ve a 1.731
1893-05-05T00 Lu d −28.18
1893-05-13T16 Lu xa +28.66
1893-05-14T06 Ma +d +24.61
1893-05-15T10 Lu c +55.28
1893-05-15T18 Lu p 0.002389
1893-05-15T22 Lu v +62.75
1893-05-17T18
** 
B +124.77
1893-05-18T01 Lu +d +28.13
1893-05-22T18 Ve xd +67.88
1893-05-26T16 Lu xd +208.38
1893-05-29T05 Lu V +238.63
1893-05-29T20 Lu a 0.002716
1893-05-30T03 Lu o +249.39
1893-05-31T05 Me xd +64.98
1893-05-31T19
** 
S +164.43
1893-05-31T20 Ne c +71.01
1893-05-31T21 Ne v +71.01
1893-06-01T06 Lu d −28.09
1893-06-01T10 Ne a 30.86
1893-06-02T02 Sa +d −0.04
1893-06-04T14 Me a 1.322
1893-06-04T19 Me v +74.99
1893-06-05T00 Me o +75.38
1893-06-07T12 Sa Pg +186.02
1893-06-10T00 Lu xa +27.50
1893-06-12T19 Ve +d +24.21
1893-06-13T04 Lu p 0.002391
1893-06-13T09 Lu v +78.19
1893-06-13T17 Lu c +83.35
1893-06-13T17 Me +d +25.20
1893-06-14T11 Lu +d +28.07
1893-06-15T20
** 
B +107.03
1893-06-22T19 Lu xd +206.65
1893-06-25T07 Lu V +236.63
1893-06-26T01 Lu a 0.002714
1893-06-28T11 Lu d −28.05
1893-06-28T18 Lu o +277.68
1893-06-30T17
** 
S +151.50
1893-07-07T03 Lu xa +25.07
1893-07-08T09 Ma V +125.53
1893-07-08T14 Me xa +133.42
1893-07-10T23 Me e +26.49
1893-07-11T11 Lu p 0.002411
1893-07-11T17 Lu v +91.86
1893-07-11T17 Ma v +127.66
1893-07-11T20 Lu +d +28.07
1893-07-12T15 Ur +d −13.32
1893-07-13T00
** 
b +85.43
1893-07-13T00 Lu c +111.29
1893-07-14T08 Ur Pg +216.63
1893-07-14T13
** 
B +101.94
1893-07-19T20 Lu xd +203.86
1893-07-23T00 Ma V +134.80
1893-07-23T00 Lu V +241.57
1893-07-23T14 Lu a 0.002708
1893-07-25T00 Me Rg +143.11
1893-07-25T17 Lu d −28.12
1893-07-28T08 Lu o +305.90
1893-07-29T12
** 
S +150.01
1893-07-30T04 Me d +9.97
1893-08-03T04 Lu xa +22.25
1893-08-04T14 Me p 0.5982
1893-08-07T01 Me V +136.72
1893-08-07T22 Me c +136.03
1893-08-08T05 Lu +d +28.19
1893-08-08T09 Lu p 0.002443
1893-08-08T17 Lu v +101.23
1893-08-11T08 Lu c +139.34
1893-08-11T12
** 
B +103.72
1893-08-15T23 Lu xd +201.22
1893-08-17T23 Me Pg +131.06
1893-08-19T22 Lu V +248.66
1893-08-20T07 Lu a 0.002703
1893-08-22T00 Lu d −28.28
1893-08-24T23 Me +d +16.03
1893-08-25T14 Me e −18.26
1893-08-26T17
** 
S +156.01
1893-08-26T20 Lu o +334.26
1893-08-27T05 Me xd +136.50
1893-08-28T10 Ma a 2.673
1893-08-30T06 Lu xa +20.28
1893-09-03T21 Ma c +162.03
1893-09-03T21 Lu p 0.002471
1893-09-04T05 Ne +d +20.92
1893-09-04T11 Lu +d +28.36
1893-09-04T14 Lu v +95.17
1893-09-09T00
** 
B +110.36
1893-09-09T19 Lu c +167.78
1893-09-11T07 Ve xa +203.85
1893-09-11T14 Me v +162.14
1893-09-12T06 Lu xd +199.82
1893-09-15T12 Ne Rg +73.57
1893-09-16T14 Ju +d +19.40
1893-09-16T22 Lu V +256.68
1893-09-17T02 Lu a 0.002702
1893-09-18T08 Lu d −28.43
1893-09-19T08 Ju Rg +61.46
1893-09-20T00 Me o +177.86
1893-09-25T03
** 
S +167.41
1893-09-25T08 Lu o +57.55
1893-09-26T13 Lu xa +19.67
1893-09-27T10 Me a 1.409
1893-09-29T04 Lu p 0.002457
1893-09-29T06 Lu v +58.58
1893-10-01T16 Lu +d +28.47
1893-10-04T13 Me xa +202.78
1893-10-07T21
** 
B +124.69
1893-10-08T09 Sa c +195.81
1893-10-08T10 Sa a 10.64
1893-10-08T11 Sa v +195.82
1893-10-09T08 Lu c +196.77
1893-10-09T13 Lu xd +199.67
1893-10-14T21 Lu a 0.002708
1893-10-14T23 Lu V +265.02
1893-10-15T16 Lu d −28.48
1893-10-23T22 Lu xa +19.71
1893-10-24T11
** 
S +191.24
1893-10-24T19 Lu o +32.13
1893-10-26T18 Lu p 0.002421
1893-10-26T21 Lu v +62.61
1893-10-28T22 Lu +d +28.46
1893-11-02T09 Ur a 19.60
1893-11-02T17 Ur c +221.06
1893-11-03T02 Ur v +221.08
1893-11-05T09 Me e +23.04
1893-11-05T20 Lu xd +199.65
1893-11-06T07
** 
B +143.94
1893-11-08T00 Lu c +226.39
1893-11-08T15 Ve d −26.25
1893-11-11T05 Me d −24.72
1893-11-11T14 Lu a 0.002715
1893-11-11T20 Lu V +272.12
1893-11-11T23 Lu d −28.40
1893-11-15T17 Me Rg +252.92
1893-11-16T11 Ju p 4.025
1893-11-17T10 Ju V +56.44
1893-11-17T22 Ju o +56.37
1893-11-20T08 Lu xa +19.11
1893-11-22T04
** 
S +214.02
1893-11-23T04 Me xd +248.25
1893-11-23T06 Lu o +61.73
1893-11-24T02 Lu p 0.002392
1893-11-24T04 Lu v +76.00
1893-11-25T07 Lu +d +28.36
1893-11-25T15 Me p 0.6780
1893-11-25T21 Me V +244.66
1893-11-26T00 Me c +244.52
1893-12-03T00 Lu xd +198.49
1893-12-03T01 Ne p 28.86
1893-12-03T12 Ne o +72.15
1893-12-03T16 Ne V +72.14
1893-12-04T19
** 
B +153.44
1893-12-05T13 Me Pg +236.69
1893-12-05T22 Me +d −16.77
1893-12-06T08 Ve e +47.26
1893-12-07T19 Lu c +256.50
1893-12-08T23 Lu a 0.002718
1893-12-08T23 Lu V +270.38
1893-12-09T04 Lu d −28.30
1893-12-14T10 Me e −21.27
1893-12-17T14 Lu xa +16.98
1893-12-20T19
** 
S +232.67
1893-12-22T14 Lu p 0.002382
1893-12-22T16 Lu o +91.64
1893-12-22T16 Lu v +91.76
1893-12-22T18 Lu +d +28.29
1893-12-30T01 Lu xd +195.78
1893-12-31T13 Me xa +264.45[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1893.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19