AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1892

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1892


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1892] [Q 1892]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1892-01-03T00 Sa d +2.02
1892-01-03T18 Me +d −20.20
1892-01-04T08 Lu v +344.85
1892-01-05T05 Lu p 0.002473
1892-01-08T02 Me Pg +268.29
1892-01-09T00 Sa Rg +180.15
1892-01-09T07 Lu xa +54.91
1892-01-11T11
** 
S +214.68
1892-01-12T12 Lu +d +26.69
1892-01-13T15 Lu o +113.49
1892-01-19T09 Me e −24.23
1892-01-20T03 Lu a 0.002704
1892-01-20T12 Lu V +198.15
1892-01-23T11 Lu xd +233.58
1892-01-26T05
** 
B +157.54
1892-01-26T22 Lu d −26.73
1892-01-27T13 Me d −22.61
1892-01-27T19 Me xa +284.99
1892-01-29T04 Lu c +309.30
1892-01-31T11 Lu v +342.56
1892-01-31T21 Lu p 0.002440
1892-02-05T04 Ne d +19.79
1892-02-05T08 Lu xa +52.23
1892-02-07T20 Ur d −13.08
1892-02-08T17 Lu +d +26.81
1892-02-08T21 Ur Rg +216.08
1892-02-10T08
** 
S +243.31
1892-02-12T07 Lu o +143.62
1892-02-15T01 Ne Pg +66.25
1892-02-16T21 Lu a 0.002709
1892-02-17T11 Lu V +206.00
1892-02-19T13 Lu xd +230.45
1892-02-23T07 Lu d −26.94
1892-02-26T03
** 
B +172.85
1892-02-27T15 Lu c +339.06
1892-02-27T17 Me a 1.379
1892-02-28T08 Ve xd +17.79
1892-02-28T17 Lu v +355.11
1892-02-28T23 Lu p 0.002406
1892-03-03T09 Lu xa +49.23
1892-03-06T00 Me o +346.64
1892-03-06T22 Lu +d +27.03
1892-03-10T05 Ma xa +268.23
1892-03-12T16 Me v +359.71
1892-03-13T00 Lu o +173.45
1892-03-13T12
** 
S +277.62
1892-03-15T09 Lu a 0.002714
1892-03-16T02 Lu V +209.76
1892-03-16T07 Sa p 8.475
1892-03-16T09 Sa o +176.78
1892-03-16T12 Sa V +176.77
1892-03-17T09 Me xd +8.99
1892-03-17T15 Lu xd +227.95
1892-03-20T12 Ju v +0.99
1892-03-20T15 Ju c +1.02
1892-03-21T16 Lu d −27.16
1892-03-21T16 Ma d −23.59
1892-03-21T17 Ju a 5.950
1892-03-28T01 Lu c +168.83
1892-03-28T05 Lu v +10.98
1892-03-28T10 Lu p 0.002388
1892-03-29T19
** 
B +176.44
1892-03-30T15 Lu xa +47.41
1892-03-30T23 Me e +18.88
1892-04-03T05 Lu +d +27.23
1892-04-08T08 Me +d +15.99
1892-04-08T20 Me Rg +34.51
1892-04-11T11 Lu a 0.002716
1892-04-11T18 Lu o +202.81
1892-04-11T21 Lu V +204.32
1892-04-13T17
** 
S +266.51
1892-04-13T19 Lu xd +226.97
1892-04-17T23 Lu d −27.30
1892-04-19T03 Me c +30.04
1892-04-19T21 Me V +29.52
1892-04-22T05 Me p 0.5668
1892-04-23T06 Ur o +214.06
1892-04-23T12 Ur V +214.05
1892-04-23T18 Ur p 17.52
1892-04-24T18 Me xa +26.37
1892-04-25T19 Lu v +27.83
1892-04-25T21 Lu p 0.002391
1892-04-26T09 Lu c +37.09
1892-04-27T01 Lu xa +46.94
1892-04-27T04
** 
B +174.04
1892-04-29T21 Ve e +45.47
1892-04-30T13 Lu +d +27.33
1892-05-02T13 Me Pg +24.05
1892-05-05T10 Ve +d +26.91
1892-05-07T02 Me d +7.09
1892-05-08T15 Lu V +198.37
1892-05-08T17 Lu a 0.002714
1892-05-11T01 Lu xd +226.99
1892-05-11T10 Lu o +231.67
1892-05-11T22
** 
S +263.80
1892-05-15T04 Lu d −27.32
1892-05-16T13
** 
s +173.28
1892-05-16T20 Me e −25.44
1892-05-20T11 Sa +d +4.84
1892-05-24T04 Lu p 0.002411
1892-05-24T06 Lu v +43.51
1892-05-24T12 Lu xa +46.97
1892-05-24T23 Sa Pg +173.32
1892-05-25T17 Lu c +65.41
1892-05-26T12
** 
B +168.34
1892-05-27T23 Lu +d +27.30
1892-05-28T22 Ne v +68.75
1892-05-29T05 Ne c +68.76
1892-05-29T20 Ne a 30.85
1892-06-05T04 Lu V +201.37
1892-06-05T07 Lu a 0.002708
1892-06-07T07 Lu xd +226.81
1892-06-10T01 Lu o +260.07
1892-06-10T10
** 
S +235.75
1892-06-11T10 Lu d −27.26
1892-06-13T08 Me xd +74.92
1892-06-15T21 Ma +d −20.07
1892-06-17T18 Ve Rg +116.14
1892-06-18T22 Ve xa +116.11
1892-06-19T07 Me v +87.83
1892-06-19T23 Me o +89.31
1892-06-20T05
** 
b +169.38
1892-06-20T19 Lu xa +46.28
1892-06-21T02 Lu p 0.002443
1892-06-21T02 Me a 1.325
1892-06-21T10 Lu v +55.06
1892-06-23T03 Me +d +24.77
1892-06-24T02 Lu c +93.46
1892-06-24T08 Lu +d +27.25
1892-06-24T19
** 
B +157.33
1892-07-03T00 Lu V +207.30
1892-07-03T00 Lu a 0.002702
1892-07-04T12 Lu xd +225.45
1892-07-04T15 Ma Rg +317.24
1892-07-07T11 Ur +d −11.71
1892-07-08T16 Lu d −27.25
1892-07-09T04 Ve p 0.2900
1892-07-09T06 Ur Pg +211.98
1892-07-09T06 Ve c +107.93
1892-07-09T08 Ve V +107.90
1892-07-09T13 Lu o +288.22
1892-07-09T21
** 
S +227.06
1892-07-17T14 Lu p 0.002470
1892-07-17T20 Lu v +42.80
1892-07-17T22 Lu xa +44.27
1892-07-21T16 Lu +d +27.28
1892-07-21T17 Me xa +145.91
1892-07-22T21
** 
B +162.19
1892-07-23T11 Lu c +121.49
1892-07-27T04 Ve d +16.68
1892-07-28T19 Me e +27.21
1892-07-30T18 Lu a 0.002701
1892-07-30T21 Lu V +214.01
1892-07-30T22 Ve Pg +99.64
1892-07-31T15 Lu xd +222.84
1892-08-03T18 Ma o +312.27
1892-08-04T03 Ma V +312.17
1892-08-05T00 Lu d −27.35
1892-08-06T02 Ma p 0.3774
1892-08-07T07
** 
S +240.43
1892-08-07T23 Lu o +316.34
1892-08-10T03 Ju +d +8.31
1892-08-11T06 Lu v +2.91
1892-08-11T10
** 
s +193.97
1892-08-11T19 Me Rg +161.22
1892-08-11T22 Lu p 0.002457
1892-08-13T12 Ju Rg +24.94
1892-08-13T23 Lu xa +41.46
1892-08-14T21 Me d +3.49
1892-08-17T22 Lu +d +27.43
1892-08-20T17
** 
B +164.76
1892-08-21T23 Lu c +149.77
1892-08-22T07 Ma d −24.51
1892-08-22T13 Me p 0.6187
1892-08-24T19 Me V +154.06
1892-08-25T15 Me c +153.31
1892-08-25T22 Ve +d +17.52
1892-08-27T13 Lu a 0.002706
1892-08-27T17 Lu xd +220.04
1892-08-27T19 Lu V +220.80
1892-09-01T09 Lu d −27.55
1892-09-02T14 Ne +d +20.60
1892-09-02T21
** 
b +187.78
1892-09-03T05 Ma Pg +307.08
1892-09-04T03
** 
S +235.02
1892-09-04T05 Me Pg +147.91
1892-09-06T09 Lu o +344.69
1892-09-08T02 Lu v +10.31
1892-09-08T11 Lu p 0.002424
1892-09-09T01 Me +d +11.54
1892-09-09T08 Me xd +149.85
1892-09-10T01 Lu xa +39.08
1892-09-11T01 Me e −17.90
1892-09-13T00 Ne Rg +71.32
1892-09-14T03 Lu +d +27.62
1892-09-17T15
** 
B +163.99
1892-09-18T15 Ve e −46.05
1892-09-20T13 Lu c +178.51
1892-09-23T21 Lu xd +218.30
1892-09-24T05 Lu a 0.002713
1892-09-24T14 Lu V +226.53
1892-09-25T01 Sa v +183.25
1892-09-25T10 Sa c +183.29
1892-09-25T11 Sa a 10.53
1892-09-27T05 Me v +176.72
1892-09-28T17 Lu d −27.73
1892-09-30T11
** 
s +193.50
1892-10-04T06
** 
S +249.74
1892-10-05T18 Lu o +13.46
1892-10-06T12 Lu v +25.27
1892-10-06T16 Lu p 0.002396
1892-10-07T09 Lu xa +38.02
1892-10-08T00 Me o +195.88
1892-10-10T01 Ve xd +152.95
1892-10-11T04 Ju p 3.953
1892-10-11T09 Lu +d +27.78
1892-10-12T06 Ju o +19.89
1892-10-12T06 Ju V +19.89
1892-10-15T02 Me a 1.428
1892-10-17T16 Me xa +212.05
1892-10-18T14
** 
B +171.83
1892-10-20T06 Lu c +207.85
1892-10-21T02 Lu xd +217.92
1892-10-21T15 Lu a 0.002717
1892-10-21T20 Lu V +226.47
1892-10-26T00 Lu d −27.81
1892-10-28T09 Ur a 19.54
1892-10-28T13 Ur v +216.41
1892-10-28T20 Ur c +216.43
1892-11-03T20
** 
S +269.43
1892-11-03T20 Lu xa +38.00
1892-11-04T03 Lu o +42.73
1892-11-04T03 Lu p 0.002384
1892-11-04T04 Lu v +43.29
1892-11-07T18 Lu +d +27.81
1892-11-17T08 Lu V +217.52
1892-11-17T09 Lu xd +218.00
1892-11-17T17 Lu a 0.002717
1892-11-19T01 Lu c +237.73
1892-11-19T10
** 
B +175.88
1892-11-22T06 Lu d −27.77
1892-11-22T19 Me d −25.73
1892-11-22T20 Me e +21.75
1892-11-30T12 Ne p 28.86
1892-11-30T20 Ne V +69.90
1892-12-01T01 Ne o +69.90
1892-12-01T06 Lu xa +37.67
1892-12-01T23 Me Rg +268.73
1892-12-02T16 Lu p 0.002394
1892-12-02T21 Lu v +61.66
1892-12-03T14 Lu o +72.46
1892-12-03T21
** 
S +267.74
1892-12-05T04 Lu +d +27.73
1892-12-05T14 Ju d +4.60
1892-12-06T07 Me xd +267.02
1892-12-09T03 Ju Pg +14.98
1892-12-11T16 Me c +260.69
1892-12-11T17 Me V +260.65
1892-12-11T18 Me p 0.6776
1892-12-12T05
** 
b +162.16
1892-12-14T14 Lu xd +217.20
1892-12-14T14 Lu V +217.46
1892-12-15T01 Lu a 0.002713
1892-12-17T23
** 
B +173.31
1892-12-18T20 Lu c +267.97
1892-12-19T11
** 
s +162.50
1892-12-19T11 Lu d −27.70
1892-12-20T18 Me +d −19.35
1892-12-21T18 Me Pg +252.42
1892-12-28T13 Lu xa +36.01
1892-12-31T00 Lu p 0.002424
1892-12-31T09 Lu v +77.69
1892-12-31T19 Me e −22.71[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1892.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19