AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1892

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1892


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1892] [Q 1892]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1892-01-03T12 Sa d +2.02
1892-01-04T06 Me +d −20.20
1892-01-04T20 Lu v +344.92
1892-01-05T17 Lu p 0.002473
1892-01-08T14 Me Pg +268.29
1892-01-09T12 Sa Rg +180.15
1892-01-09T19 Lu xa +54.91
1892-01-12T17
** 
S +278.71
1892-01-13T00 Lu +d +26.69
1892-01-14T03 Lu o +113.48
1892-01-19T21 Me e −24.23
1892-01-20T15 Lu a 0.002704
1892-01-21T00 Lu V +198.12
1892-01-23T23 Lu xd +233.57
1892-01-27T10 Lu d −26.73
1892-01-28T01 Me d −22.61
1892-01-28T07 Me xa +284.99
1892-01-29T04
** 
B +187.35
1892-01-29T16 Lu c +309.30
1892-01-31T23 Lu v +342.60
1892-02-01T09 Lu p 0.002440
1892-02-05T16 Ne d +19.79
1892-02-05T20 Lu xa +52.23
1892-02-08T08 Ur d −13.08
1892-02-09T05 Lu +d +26.81
1892-02-09T09 Ur Rg +216.08
1892-02-12T19 Lu o +143.61
1892-02-13T12
** 
S +278.82
1892-02-15T13 Ne Pg +66.25
1892-02-17T09 Lu a 0.002709
1892-02-17T23 Lu V +205.99
1892-02-19T15 Pl Pg +66.88
1892-02-20T01 Lu xd +230.45
1892-02-23T19 Lu d −26.94
1892-02-28T03 Lu c +339.07
1892-02-28T05 Me a 1.379
1892-02-28T20 Ve xd +17.79
1892-02-29T05 Lu v +355.16
1892-02-29T11 Lu p 0.002406
1892-03-01T10
** 
B +177.20
1892-03-03T21 Lu xa +49.23
1892-03-06T12 Me o +346.64
1892-03-07T10 Lu +d +27.03
1892-03-10T17 Ma xa +268.23
1892-03-13T04 Me v +359.71
1892-03-13T12 Lu o +173.45
1892-03-15T21 Lu a 0.002714
1892-03-16T04
** 
S +236.94
1892-03-16T14 Lu V +209.72
1892-03-16T19 Sa p 8.475
1892-03-16T21 Sa o +176.78
1892-03-17T00 Sa V +176.77
1892-03-17T21 Me xd +8.99
1892-03-18T03 Lu xd +227.95
1892-03-21T00 Ju v +0.99
1892-03-21T03 Ju c +1.02
1892-03-22T04 Lu d −27.16
1892-03-22T04 Ma d −23.59
1892-03-22T05 Ju a 5.950
1892-03-28T13 Lu c +168.92
1892-03-28T17 Lu v +10.99
1892-03-28T22 Lu p 0.002388
1892-03-31T03 Lu xa +47.40
1892-03-31T10
** 
B +161.47
1892-03-31T11 Me e +18.88
1892-04-03T17 Lu +d +27.23
1892-04-08T20 Me +d +15.99
1892-04-09T08 Me Rg +34.51
1892-04-11T23 Lu a 0.002716
1892-04-12T06 Lu o +202.81
1892-04-12T09 Lu V +204.34
1892-04-14T07 Lu xd +226.98
1892-04-14T20
** 
S +217.96
1892-04-18T11 Lu d −27.30
1892-04-19T15 Me c +30.04
1892-04-20T09 Me V +29.52
1892-04-22T17 Me p 0.5668
1892-04-23T18 Ur o +214.06
1892-04-24T00 Ur V +214.05
1892-04-24T06 Ur p 17.52
1892-04-25T06 Me xa +26.37
1892-04-26T07 Lu v +27.81
1892-04-26T09 Lu p 0.002391
1892-04-26T21 Lu c +37.10
1892-04-27T13 Lu xa +46.95
1892-04-28T04
** 
B +158.00
1892-04-30T09 Ve e +45.47
1892-05-01T01 Lu +d +27.33
1892-05-03T01 Me Pg +24.05
1892-05-05T22 Ve +d +26.91
1892-05-07T14 Me d +7.09
1892-05-09T03 Lu V +198.49
1892-05-09T05 Lu a 0.002714
1892-05-11T13 Lu xd +226.99
1892-05-11T22 Lu o +231.67
1892-05-12T15
** 
S +214.70
1892-05-15T16 Lu d −27.32
1892-05-17T01
** 
s +173.28
1892-05-17T08 Me e −25.44
1892-05-20T23 Sa +d +4.84
1892-05-24T16 Lu p 0.002411
1892-05-24T18 Lu v +43.50
1892-05-25T00 Lu xa +46.97
1892-05-25T11 Sa Pg +173.32
1892-05-26T05 Lu c +65.41
1892-05-26T20
** 
B +152.72
1892-05-28T11 Lu +d +27.30
1892-05-28T19 Pl a 48.88
1892-05-29T01 Pl v +68.34
1892-05-29T10 Ne v +68.75
1892-05-29T12 Pl o +68.35
1892-05-29T17 Ne c +68.76
1892-05-30T08 Ne a 30.85
1892-06-05T16 Lu V +201.39
1892-06-05T19 Lu a 0.002708
1892-06-07T19 Lu xd +226.81
1892-06-10T09
** 
S +201.45
1892-06-10T13 Lu o +260.07
1892-06-11T22 Lu d −27.26
1892-06-13T20 Me xd +74.92
1892-06-16T09 Ma +d −20.07
1892-06-18T06 Ve Rg +116.14
1892-06-19T10 Ve xa +116.11
1892-06-19T19 Me v +87.83
1892-06-20T11 Me o +89.31
1892-06-20T17
** 
b +169.38
1892-06-21T07 Lu xa +46.28
1892-06-21T14 Lu p 0.002443
1892-06-21T14 Me a 1.325
1892-06-21T22 Lu v +55.11
1892-06-23T15 Me +d +24.77
1892-06-24T09
** 
B +146.04
1892-06-24T14 Lu c +93.46
1892-06-24T20 Lu +d +27.25
1892-07-03T12 Lu V +207.31
1892-07-03T12 Lu a 0.002702
1892-07-05T00 Lu xd +225.45
1892-07-05T03 Ma Rg +317.24
1892-07-07T23 Ur +d −11.71
1892-07-09T04 Lu d −27.25
1892-07-09T09
** 
S +200.31
1892-07-09T16 Ve p 0.2900
1892-07-09T18 Ur Pg +211.98
1892-07-09T18 Ve c +107.93
1892-07-09T20 Ve V +107.90
1892-07-10T01 Lu o +288.22
1892-07-18T02 Lu p 0.002470
1892-07-18T08 Lu v +42.85
1892-07-18T10 Lu xa +44.27
1892-07-19T14 Pl +d +10.85
1892-07-22T02
** 
B +152.34
1892-07-22T04 Lu +d +27.28
1892-07-22T05 Me xa +145.91
1892-07-23T23 Lu c +121.49
1892-07-27T16 Ve d +16.68
1892-07-29T07 Me e +27.21
1892-07-31T06 Lu a 0.002701
1892-07-31T09 Lu V +214.04
1892-07-31T10 Ve Pg +99.64
1892-08-01T03 Lu xd +222.84
1892-08-04T06 Ma o +312.27
1892-08-04T15 Ma V +312.17
1892-08-05T12 Lu d −27.35
1892-08-06T08
** 
S +213.39
1892-08-06T14 Ma p 0.3774
1892-08-08T11 Lu o +316.34
1892-08-10T15 Ju +d +8.31
1892-08-11T18 Lu v +2.85
1892-08-11T22
** 
s +193.97
1892-08-12T07 Me Rg +161.22
1892-08-12T10 Lu p 0.002457
1892-08-14T00 Ju Rg +24.94
1892-08-14T11 Lu xa +41.46
1892-08-15T09 Me d +3.49
1892-08-18T10 Lu +d +27.43
1892-08-19T13
** 
B +157.93
1892-08-22T11 Lu c +149.77
1892-08-22T19 Ma d −24.51
1892-08-23T01 Me p 0.6187
1892-08-25T07 Me V +154.06
1892-08-26T03 Me c +153.31
1892-08-26T10 Ve +d +17.52
1892-08-28T01 Lu a 0.002706
1892-08-28T05 Lu xd +220.04
1892-08-28T07 Lu V +220.81
1892-09-01T21 Lu d −27.55
1892-09-03T02 Ne +d +20.60
1892-09-03T02
** 
S +212.31
1892-09-03T09
** 
b +187.78
1892-09-03T16 Ma Pg +307.08
1892-09-04T17 Me Pg +147.91
1892-09-06T21 Lu o +344.69
1892-09-08T11 Pl Rg +69.83
1892-09-08T14 Lu v +10.30
1892-09-08T23 Lu p 0.002424
1892-09-09T13 Me +d +11.54
1892-09-09T20 Me xd +149.85
1892-09-10T13 Lu xa +39.08
1892-09-11T13 Me e −17.90
1892-09-13T12 Ne Rg +71.32
1892-09-14T15 Lu +d +27.62
1892-09-15T17
** 
B +160.42
1892-09-19T03 Ve e −46.05
1892-09-21T01 Lu c +178.51
1892-09-24T09 Lu xd +218.30
1892-09-24T17 Lu a 0.002713
1892-09-25T01 Lu V +226.47
1892-09-25T13 Sa v +183.25
1892-09-25T22 Sa c +183.29
1892-09-25T23 Sa a 10.53
1892-09-27T17 Me v +176.72
1892-09-29T05 Lu d −27.73
1892-09-30T23
** 
s +193.50
1892-10-02T13
** 
S +241.20
1892-10-06T06 Lu o +13.46
1892-10-07T01 Lu v +25.32
1892-10-07T04 Lu p 0.002396
1892-10-07T21 Lu xa +38.03
1892-10-08T12 Me o +195.88
1892-10-10T13 Ve xd +152.95
1892-10-11T16 Ju p 3.953
1892-10-11T21 Lu +d +27.78
1892-10-12T18 Ju o +19.89
1892-10-12T18 Ju V +19.89
1892-10-14T16
** 
B +183.77
1892-10-15T14 Me a 1.428
1892-10-18T04 Me xa +212.05
1892-10-20T18 Lu c +207.85
1892-10-21T14 Lu xd +217.92
1892-10-22T03 Lu a 0.002717
1892-10-22T08 Lu V +226.42
1892-10-26T12 Lu d −27.81
1892-10-28T21 Ur a 19.54
1892-10-29T01 Ur v +216.41
1892-10-29T08 Ur c +216.43
1892-11-01T11
** 
S +295.23
1892-11-04T08 Lu xa +38.00
1892-11-04T15 Lu o +42.73
1892-11-04T16 Lu p 0.002384
1892-11-04T16 Lu v +43.32
1892-11-08T06 Lu +d +27.81
1892-11-16T06
** 
B +214.83
1892-11-17T20 Lu V +217.59
1892-11-17T21 Lu xd +218.00
1892-11-18T05 Lu a 0.002717
1892-11-19T13 Lu c +237.73
1892-11-22T18 Lu d −27.77
1892-11-23T07 Me d −25.73
1892-11-23T08 Me e +21.75
1892-11-30T06 Pl V +68.84
1892-11-30T11 Pl c +68.83
1892-11-30T23 Pl p 46.86
1892-12-01T00 Ne p 28.86
1892-12-01T08 Ne V +69.90
1892-12-01T13 Ne o +69.90
1892-12-01T18 Lu xa +37.67
1892-12-02T11 Me Rg +268.73
1892-12-03T04 Lu p 0.002394
1892-12-03T09 Lu v +61.65
1892-12-04T02 Lu o +72.46
1892-12-05T16 Lu +d +27.73
1892-12-05T19
** 
S +282.43
1892-12-06T02 Ju d +4.60
1892-12-06T19 Me xd +267.02
1892-12-09T15 Ju Pg +14.98
1892-12-12T04 Me c +260.69
1892-12-12T05 Me V +260.65
1892-12-12T06 Me p 0.6776
1892-12-12T17
** 
b +162.16
1892-12-15T02 Lu xd +217.20
1892-12-15T02 Lu V +217.47
1892-12-15T13 Lu a 0.002713
1892-12-19T08 Lu c +267.97
1892-12-19T23
** 
s +162.50
1892-12-19T23 Lu d −27.70
1892-12-20T06
** 
B +212.05
1892-12-21T06 Me +d −19.35
1892-12-22T06 Me Pg +252.42
1892-12-25T23 Pl d +10.43
1892-12-29T01 Lu xa +36.01
1892-12-31T12 Lu p 0.002424
1892-12-31T21 Lu v +77.67
1893-01-01T07 Me e −22.71[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1892.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07