AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1891

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1891


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1891] [Q 1891]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1891-01-02T16 Ve +d −16.81
1891-01-03T01 Me xd +300.23
1891-01-04T16 Me Rg +300.49
1891-01-08T04 Lu xd +254.42
1891-01-09T23 Lu d −25.32
1891-01-10T15 Lu c +290.17
1891-01-11T10
** 
B +184.75
1891-01-12T01 Lu p 0.002408
1891-01-12T03 Lu v +312.80
1891-01-12T15 Me +d −18.40
1891-01-13T17 Me c +293.32
1891-01-14T01 Me V +292.89
1891-01-14T20 Me p 0.6659
1891-01-20T20 Lu xa +73.90
1891-01-23T00 Lu +d +25.33
1891-01-25T00 Lu o +124.80
1891-01-25T03 Me Pg +284.38
1891-01-25T05
** 
S +287.08
1891-01-27T15 Lu a 0.002715
1891-01-28T02 Lu V +161.66
1891-02-03T09 Ur d −11.45
1891-02-03T23 Ne d +19.37
1891-02-04T10 Lu xd +252.62
1891-02-04T12 Ur Rg +211.41
1891-02-06T10 Lu d −25.40
1891-02-06T10 Me e −25.65
1891-02-06T20 Me d −21.06
1891-02-09T02 Lu c +320.09
1891-02-09T12 Lu p 0.002387
1891-02-09T13 Lu v +327.44
1891-02-10T03
** 
B +182.56
1891-02-10T10 Me xa +296.11
1891-02-13T01 Ne Pg +64.01
1891-02-13T05 Ju a 6.013
1891-02-13T06 Ju v +324.58
1891-02-13T14 Ju c +324.66
1891-02-13T18 Ve e −46.76
1891-02-16T00 Ve d −19.89
1891-02-16T21 Lu xa +71.51
1891-02-18T09 Pl Pg +65.92
1891-02-19T05 Lu +d +25.48
1891-02-21T21 Ma xd +19.56
1891-02-23T12 Lu V +151.49
1891-02-23T17 Lu a 0.002717
1891-02-23T19 Lu o +154.94
1891-02-24T21
** 
S +247.49
1891-02-27T14
** 
s +138.30
1891-03-03T13 Lu xd +249.59
1891-03-04T13 Sa p 8.366
1891-03-04T15 Sa o +163.80
1891-03-04T21 Sa V +163.78
1891-03-05T19 Lu d −25.63
1891-03-10T00 Lu p 0.002387
1891-03-10T00 Lu v +342.65
1891-03-10T11 Lu c +349.66
1891-03-12T19
** 
B +161.40
1891-03-15T23 Lu xa +68.39
1891-03-18T09 Me a 1.360
1891-03-18T10 Lu +d +25.73
1891-03-22T07 Lu V +145.90
1891-03-22T22 Lu a 0.002716
1891-03-24T12 Me o +4.06
1891-03-25T13 Lu o +184.62
1891-03-27T03
** 
S +204.41
1891-03-28T00 Ve xa +324.41
1891-03-29T08 Me v +13.92
1891-03-30T14 Lu xd +246.85
1891-04-01T00 Me xd +19.40
1891-04-02T01 Lu d −25.87
1891-04-07T08 Lu v +356.22
1891-04-07T09 Lu p 0.002409
1891-04-08T20 Lu c +18.74
1891-04-11T08
** 
B +140.37
1891-04-12T04 Lu xa +66.14
1891-04-14T18 Lu +d +25.95
1891-04-18T18 Me e +19.83
1891-04-19T02 Lu V +151.99
1891-04-19T11 Lu a 0.002710
1891-04-19T13 Ur V +209.39
1891-04-19T17 Ur o +209.39
1891-04-20T06 Ur p 17.48
1891-04-24T05 Lu o +213.74
1891-04-25T16
** 
S +181.14
1891-04-26T00 Me +d +21.13
1891-04-26T17 Lu xd +245.51
1891-04-29T03 Me Rg +53.33
1891-04-29T07 Lu d −26.03
1891-05-05T07 Lu v +4.64
1891-05-05T07 Lu p 0.002442
1891-05-08T06 Lu c +47.37
1891-05-09T01 Sa +d +9.63
1891-05-09T09 Me xa +49.60
1891-05-09T13
** 
B +128.12
1891-05-09T13 Lu xa +65.37
1891-05-10T02 Me c +49.16
1891-05-10T14 Me V +48.86
1891-05-12T01 Me p 0.5536
1891-05-12T03 Lu +d +26.07
1891-05-12T16 Sa Pg +160.32
1891-05-17T02 Lu V +160.39
1891-05-17T05 Lu a 0.002704
1891-05-22T23 Me Pg +44.15
1891-05-23T18 Lu o +242.30
1891-05-23T20
** 
S +170.11
1891-05-24T00 Lu xd +245.38
1891-05-26T09 Me d +12.76
1891-05-26T13 Lu d −26.07
1891-05-28T03 Ne c +66.51
1891-05-28T10 Ne v +66.52
1891-05-28T15 Pl a 48.98
1891-05-28T19 Ne a 30.85
1891-05-29T10 Pl v +67.39
1891-05-29T12 Pl o +67.39
1891-05-31T16 Lu v +351.95
1891-05-31T20 Lu p 0.002470
1891-06-05T04 Ma +d +24.38
1891-06-05T21 Me e −23.78
1891-06-05T22 Lu xa +65.41
1891-06-06T16 Lu c +75.65
1891-06-06T20
** 
B +120.97
1891-06-08T12 Lu +d +26.05
1891-06-14T00 Lu a 0.002702
1891-06-14T04 Lu V +168.91
1891-06-20T08 Lu xd +245.35
1891-06-21T15
** 
S +161.17
1891-06-22T05 Lu o +270.47
1891-06-22T21 Lu d −26.05
1891-06-26T00 Lu v +324.69
1891-06-26T05 Lu p 0.002457
1891-06-27T23 Me xd +85.02
1891-07-03T04 Lu xa +65.07
1891-07-03T21 Ur +d −10.02
1891-07-04T00
** 
b +114.88
1891-07-04T02 Ju +d −5.88
1891-07-04T06 Me +d +24.23
1891-07-05T08 Me v +100.66
1891-07-05T14
** 
B +115.62
1891-07-05T16 Ur Pg +207.30
1891-07-05T20 Lu +d +26.04
1891-07-06T04 Lu c +103.77
1891-07-07T12 Me o +105.34
1891-07-07T17 Ju Rg +348.02
1891-07-09T06 Me a 1.332
1891-07-11T17 Lu a 0.002706
1891-07-12T04 Lu V +177.13
1891-07-15T03 Ve +d +23.20
1891-07-17T15 Lu xd +244.29
1891-07-19T03 Ve xd +99.53
1891-07-19T18 Pl +d +10.50
1891-07-20T05 Lu d −26.05
1891-07-21T04
** 
S +162.15
1891-07-21T13 Lu o +298.47
1891-07-23T14 Lu v +328.30
1891-07-23T17 Lu p 0.002424
1891-07-30T07 Ma c +126.81
1891-07-30T07 Lu xa +63.47
1891-08-02T02 Lu +d +26.09
1891-08-03T09
** 
B +122.13
1891-08-04T17 Lu c +131.99
1891-08-05T08 Me xa +157.32
1891-08-06T15 Ma a 2.664
1891-08-08T09 Lu a 0.002713
1891-08-09T02 Lu V +184.42
1891-08-13T20 Lu xd +241.88
1891-08-16T15 Lu d −26.19
1891-08-16T22 Me e +27.36
1891-08-19T01
** 
s +120.80
1891-08-19T04
** 
S +173.15
1891-08-19T21 Lu o +326.57
1891-08-20T18 Lu v +339.67
1891-08-20T21 Lu p 0.002396
1891-08-26T08 Lu xa +60.71
1891-08-29T06 Lu +d +26.27
1891-08-30T19 Me Rg +178.61
1891-09-01T12 Me d −3.24
1891-09-01T15
** 
B +130.50
1891-09-02T08 Ne +d +20.24
1891-09-03T08 Lu c +160.53
1891-09-04T19 Lu a 0.002718
1891-09-05T14 Lu V +187.43
1891-09-05T16 Ju p 3.971
1891-09-05T18 Ju V +343.05
1891-09-05T22 Ju o +343.03
1891-09-08T05 Pl Rg +68.87
1891-09-09T21 Lu xd +238.94
1891-09-10T15 Me p 0.6370
1891-09-11T22 Ne Rg +69.07
1891-09-12T12 Me V +170.84
1891-09-12T23 Lu d −26.41
1891-09-13T01 Sa v +170.39
1891-09-13T05 Me c +170.11
1891-09-13T13 Sa c +170.46
1891-09-13T15 Sa a 10.42
1891-09-15T04 Ve a 1.724
1891-09-16T12
** 
S +178.81
1891-09-17T20
** 
b +116.44
1891-09-18T03 Lu v +353.99
1891-09-18T05 Lu o +278.79
1891-09-18T06 Lu p 0.002385
1891-09-18T11 Ve o +175.23
1891-09-22T10 Me Pg +164.27
1891-09-22T11 Lu xa +57.96
1891-09-23T18
** 
s +116.53
1891-09-23T22 Me xd +164.47
1891-09-25T12 Lu +d +26.49
1891-09-26T00 Me +d +6.29
1891-09-28T21 Me e −17.84
1891-09-29T12
** 
B +136.29
1891-10-01T21 Lu a 0.002718
1891-10-02T03 Lu V +178.87
1891-10-03T00 Lu c +189.54
1891-10-06T23 Lu xd +236.83
1891-10-10T07 Lu d −26.62
1891-10-14T22 Me v +192.05
1891-10-15T19
** 
S +195.88
1891-10-16T01 Ma V +176.28
1891-10-16T14 Lu v +9.21
1891-10-16T17 Lu p 0.002393
1891-10-17T13 Lu o +23.92
1891-10-19T18 Lu xa +56.42
1891-10-22T20 Lu +d +26.68
1891-10-24T23 Ur a 19.50
1891-10-25T11 Ur c +211.77
1891-10-25T21 Ur v +211.80
1891-10-28T12 Me o +215.05
1891-10-29T01 Lu V +174.86
1891-10-29T05 Lu a 0.002714
1891-10-29T06
** 
B +152.84
1891-10-30T11 Ma v +185.41
1891-10-31T09
** 
b +113.04
1891-11-01T00 Ju d −9.80
1891-11-01T07 Me xa +221.26
1891-11-01T18 Lu c +219.08
1891-11-03T00 Me a 1.442
1891-11-03T04 Lu xd +236.18
1891-11-03T12 Ju Pg +338.14
1891-11-04T09 Ve v +233.80
1891-11-06T12 Lu d −26.73
1891-11-07T17 Ve xa +237.96
1891-11-13T23 Lu v +23.67
1891-11-14T01 Lu p 0.002421
1891-11-14T05 Ma V +194.78
1891-11-14T15
** 
S +224.86
1891-11-16T00 Lu o +53.39
1891-11-16T04 Lu xa +56.21
1891-11-19T06 Lu +d +26.74
1891-11-24T03 Ma v +201.07
1891-11-25T20 Lu V +180.72
1891-11-25T21 Lu a 0.002707
1891-11-29T02
** 
B +171.87
1891-11-29T13 Ne p 28.85
1891-11-30T02 Ne o +67.65
1891-11-30T03 Ne V +67.65
1891-11-30T09 Pl V +67.86
1891-11-30T11 Lu xd +236.26
1891-11-30T12 Pl c +67.86
1891-11-30T18 Pl p 46.97
1891-12-01T11 Lu c +249.04
1891-12-03T02 Me d −25.84
1891-12-03T18 Lu d −26.72
1891-12-06T02 Ve d −24.52
1891-12-11T13 Me e +20.58
1891-12-11T17 Lu p 0.002458
1891-12-11T18 Lu v +29.83
1891-12-13T14 Lu xa +56.13
1891-12-14T23
** 
S +261.15
1891-12-15T12 Lu o +83.32
1891-12-16T15 Lu +d +26.69
1891-12-19T14 Me Rg +284.56
1891-12-20T22 Me xd +284.40
1891-12-23T17 Lu a 0.002703
1891-12-23T21 Lu V +189.19
1891-12-26T16 Pl d +10.07
1891-12-27T18 Lu xd +235.70
1891-12-28T21 Me c +276.94
1891-12-29T02 Me V +276.71
1891-12-29T11 Me p 0.6736
1891-12-29T20
** 
B +181.02
1891-12-31T01 Lu d −26.68
1891-12-31T03 Lu c +279.21[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1891.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07