AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1889

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1889


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1889] [Q 1889]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1889-01-01T21 Lu c +281.74
1889-01-01T22 Lu d −22.07
1889-01-02T12 Lu xd +291.21
1889-01-02T19 Ma v +324.71
1889-01-04T20
** 
B +182.65
1889-01-12T15 Lu V +62.36
1889-01-12T17 Lu a 0.002711
1889-01-13T23 Me v +304.28
1889-01-15T23 Lu +d +22.06
1889-01-16T17 Lu xa +111.26
1889-01-17T05 Lu o +117.38
1889-01-21T06
** 
S +247.22
1889-01-24T09 Ur d −7.98
1889-01-25T16 Ur Rg +201.99
1889-01-28T18 Lu p 0.002438
1889-01-28T20 Lu v +275.02
1889-01-29T06 Me xd +327.87
1889-01-29T08 Lu d −22.07
1889-01-29T22 Lu xd +291.22
1889-01-30T13 Me e +18.32
1889-01-31T02 Ne d +18.42
1889-01-31T08 Ve xd +357.44
1889-01-31T09 Lu c +311.77
1889-02-05T05 Sa V +136.93
1889-02-05T07 Sa p 8.177
1889-02-05T07
** 
B +164.62
1889-02-05T11 Sa o +136.92
1889-02-06T02 Me Rg +332.83
1889-02-08T02 Ne Pg +59.52
1889-02-09T08 Ju d −23.11
1889-02-09T11 Me +d −8.08
1889-02-09T12 Lu a 0.002705
1889-02-09T14 Lu V +69.69
1889-02-12T07 Lu +d +22.10
1889-02-13T00 Lu xa +110.99
1889-02-15T01 Me c +326.61
1889-02-15T16 Me V +325.88
1889-02-15T22 Lu o +147.50
1889-02-16T00 Pl Pg +64.00
1889-02-17T09 Me p 0.6386
1889-02-18T04 Ve e +46.58
1889-02-19T22
** 
S +229.39
1889-02-24T10 Lu v +264.83
1889-02-24T14 Lu p 0.002471
1889-02-25T15 Lu d −22.16
1889-02-26T05 Lu xd +290.38
1889-02-27T20 Me Pg +317.72
1889-03-01T22 Lu c +341.57
1889-03-06T07
** 
B +162.36
1889-03-06T16 Me d −14.46
1889-03-08T16 Me xa +321.33
1889-03-09T09 Lu a 0.002702
1889-03-09T14 Lu V +77.88
1889-03-11T05
** 
s +156.53
1889-03-11T15 Lu +d +22.27
1889-03-12T06 Lu xa +109.29
1889-03-13T11 Me e −27.58
1889-03-17T11 Lu o +177.11
1889-03-20T08
** 
S +212.07
1889-03-20T21 Lu v +225.24
1889-03-21T12 Lu p 0.002460
1889-03-24T20 Lu d −22.38
1889-03-25T07 Lu xd +288.05
1889-03-31T11 Lu c +10.97
1889-04-04T16
** 
B +145.16
1889-04-06T00 Ma xd +35.72
1889-04-06T04 Lu a 0.002705
1889-04-06T14 Lu V +85.47
1889-04-07T23 Lu +d +22.53
1889-04-08T08 Lu xa +106.38
1889-04-09T10 Ur V +199.97
1889-04-09T15 Ur o +199.96
1889-04-09T18 Ve Rg +49.14
1889-04-10T06 Ur p 17.40
1889-04-11T07 Ve +d +23.84
1889-04-13T08 Sa +d +17.92
1889-04-14T10 Sa Pg +133.43
1889-04-15T22 Lu o +206.13
1889-04-17T16 Lu v +232.23
1889-04-17T21
** 
S +185.78
1889-04-18T01 Lu p 0.002425
1889-04-19T02 Ju +d −22.92
1889-04-21T02 Lu d −22.64
1889-04-21T07 Lu xd +285.10
1889-04-22T11 Me a 1.332
1889-04-24T22 Ju Rg +278.28
1889-04-25T12 Me o +35.72
1889-04-27T06 Me xd +39.51
1889-04-28T01 Me v +41.26
1889-04-30T02 Lu c +39.91
1889-05-01T00 Ve V +40.92
1889-05-01T01 Ve c +40.88
1889-05-01T02 Ve p 0.2863
1889-05-01T07
** 
b +137.63
1889-05-02T16
** 
B +131.25
1889-05-03T19 Lu a 0.002712
1889-05-04T09 Lu V +91.22
1889-05-05T06 Lu +d +22.76
1889-05-05T10 Lu xa +103.67
1889-05-15T06 Lu o +234.60
1889-05-16T00 Lu v +246.01
1889-05-16T06 Lu p 0.002398
1889-05-16T18
** 
S +177.67
1889-05-18T10 Lu d −22.83
1889-05-18T12 Lu xd +282.93
1889-05-21T16 Me +d +25.52
1889-05-22T10 Ve Pg +32.67
1889-05-22T22 Ve xa +32.68
1889-05-22T23 Ne c +62.02
1889-05-23T07 Ne v +62.03
1889-05-23T17 Ne a 30.84
1889-05-24T18 Me e +22.73
1889-05-26T05 Pl a 49.18
1889-05-26T11 Pl o +65.45
1889-05-26T18 Pl v +65.46
1889-05-29T17 Lu c +68.47
1889-05-30T04
** 
s +143.50
1889-05-31T03
** 
B +130.10
1889-05-31T05 Lu a 0.002716
1889-05-31T17 Lu V +92.25
1889-06-01T13 Lu +d +22.89
1889-06-01T14 Lu xa +102.26
1889-06-02T04 Ve d +11.55
1889-06-04T15 Me xa +92.74
1889-06-06T22 Me Rg +92.95
1889-06-13T13 Lu v +262.18
1889-06-13T13 Lu o +262.69
1889-06-13T16 Lu p 0.002387
1889-06-13T20
** 
S +174.40
1889-06-14T20 Lu xd +282.12
1889-06-14T21 Lu d −22.90
1889-06-18T00 Me p 0.5542
1889-06-18T02 Ma c +87.00
1889-06-19T02 Me V +88.48
1889-06-19T10 Me c +88.29
1889-06-23T13 Ur +d −6.44
1889-06-24T17 Ma +d +24.19
1889-06-24T19 Ju o +273.39
1889-06-25T04 Ju V +273.34
1889-06-25T09 Ur Pg +197.87
1889-06-26T04 Ju p 4.214
1889-06-27T08 Lu a 0.002717
1889-06-27T10 Lu V +85.76
1889-06-27T20 Me d +18.70
1889-06-28T04
** 
B +125.54
1889-06-28T08 Lu c +96.80
1889-06-28T19 Lu xa +102.08
1889-06-28T20 Lu +d +22.90
1889-06-30T23 Me Pg +84.10
1889-07-10T08 Ve e −45.63
1889-07-11T22
** 
S +168.08
1889-07-12T01 Lu p 0.002395
1889-07-12T02 Lu v +278.83
1889-07-12T06 Ma a 2.599
1889-07-12T07 Lu xd +282.14
1889-07-12T07 Lu d −22.90
1889-07-12T09 Me e −20.61
1889-07-12T21 Lu o +290.63
1889-07-18T04 Pl +d +9.80
1889-07-23T22 Me +d +22.49
1889-07-24T05 Me xd +106.10
1889-07-24T11 Lu V +83.44
1889-07-24T16 Lu a 0.002713
1889-07-26T01 Lu xa +102.13
1889-07-26T02 Lu +d +22.90
1889-07-26T23
** 
B +119.73
1889-07-28T00 Lu c +125.07
1889-08-03T14 Me v +126.73
1889-08-07T11 Me o +134.76
1889-08-08T16 Lu xd +281.77
1889-08-08T17 Lu d −22.93
1889-08-09T07 Lu p 0.002419
1889-08-09T12 Lu v +294.07
1889-08-10T03
** 
S +163.20
1889-08-11T04 Lu o +318.67
1889-08-12T11 Me a 1.358
1889-08-12T17 Ve +d +21.30
1889-08-16T14 Sa c +143.84
1889-08-16T18 Sa a 10.22
1889-08-16T23 Sa v +143.89
1889-08-21T02 Lu V +87.34
1889-08-21T06 Lu a 0.002706
1889-08-22T07 Lu xa +101.26
1889-08-22T08 Lu +d +22.98
1889-08-24T20
** 
B +120.34
1889-08-25T04 Ju Pg +268.44
1889-08-26T13 Lu c +153.48
1889-08-29T09 Ne +d +19.44
1889-08-31T14 Me xa +178.09
1889-09-04T19 Ju xd +268.62
1889-09-04T21 Lu xd +280.19
1889-09-05T00 Lu d −23.07
1889-09-05T18 Pl Rg +66.94
1889-09-06T00 Lu p 0.002453
1889-09-06T13 Lu v +304.09
1889-09-06T21 Ne Rg +64.58
1889-09-08T04
** 
S +168.12
1889-09-09T13 Lu o +347.05
1889-09-13T01 Ve xd +133.25
1889-09-17T23 Lu V +93.80
1889-09-18T01 Lu a 0.002702
1889-09-18T10 Lu xa +98.95
1889-09-18T15 Lu +d +23.18
1889-09-20T22 Me e +26.19
1889-09-22T19
** 
B +126.36
1889-09-25T02 Lu c +182.22
1889-10-01T04 Lu v +266.48
1889-10-01T16 Lu p 0.002473
1889-10-01T22 Lu xd +277.44
1889-10-02T05 Lu d −23.31
1889-10-03T15 Me d −15.43
1889-10-03T22 Me Rg +211.76
1889-10-06T14
** 
S +173.39
1889-10-09T01 Lu o +15.96
1889-10-10T14 Ju d −23.51
1889-10-14T11 Me p 0.6639
1889-10-14T21 Ur a 19.42
1889-10-15T12 Lu xa +95.94
1889-10-15T12 Ur c +202.38
1889-10-15T13 Me V +203.40
1889-10-15T20 Lu a 0.002703
1889-10-15T22 Lu V +101.20
1889-10-15T23 Ur v +202.40
1889-10-15T23 Lu +d +23.45
1889-10-16T00 Me c +202.85
1889-10-20T04 Me xd +198.29
1889-10-21T08
** 
B +125.71
1889-10-24T14 Lu c +211.39
1889-10-24T23 Me Pg +196.17
1889-10-27T01 Me +d −4.93
1889-10-27T05 Lu v +248.94
1889-10-27T17 Lu p 0.002447
1889-10-28T23 Lu xd +274.71
1889-10-29T11 Lu d −23.56
1889-10-31T16 Me e −18.59
1889-11-03T02
** 
b +83.34
1889-11-04T04
** 
S +176.08
1889-11-07T16 Lu o +45.49
1889-11-11T15 Lu xa +93.69
1889-11-12T08 Lu +d +23.66
1889-11-12T16 Lu a 0.002708
1889-11-12T21 Lu V +108.37
1889-11-18T15
** 
B +137.97
1889-11-20T11 Me v +228.55
1889-11-23T01 Lu c +241.01
1889-11-24T10 Lu v +261.49
1889-11-24T13 Ne p 28.84
1889-11-24T15 Lu p 0.002412
1889-11-25T00 Ne V +63.16
1889-11-25T04 Ne o +63.16
1889-11-25T05 Lu xd +273.25
1889-11-25T20 Lu d −23.71
1889-11-27T11 Pl c +65.95
1889-11-27T13 Me xa +239.77
1889-11-27T15 Pl V +65.95
1889-11-28T06 Pl p 47.17
1889-12-03T17
** 
S +200.82
1889-12-05T07 Me V +251.91
1889-12-07T09 Lu o +75.55
1889-12-07T11 Me o +255.37
1889-12-07T12 Me a 1.451
1889-12-08T20 Lu xa +92.97
1889-12-08T21 Sa d +11.47
1889-12-09T15 Lu +d +23.74
1889-12-10T07 Lu a 0.002714
1889-12-10T12 Lu V +112.46
1889-12-14T09 Sa Rg +153.92
1889-12-18T01
** 
B +159.93
1889-12-19T09 Me d −25.34
1889-12-22T12 Lu c +270.95
1889-12-22T16 Lu xd +273.02
1889-12-23T01 Lu p 0.002389
1889-12-23T01 Lu v +279.08
1889-12-23T06 Lu d −23.74
1889-12-25T20 Pl d +9.34
1889-12-26T03 Ve v +261.62
1889-12-26T14 Me v +285.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1889.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07