AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1886

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1886


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1886] [Q 1886]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1886-01-03T08 Ve xd +327.66
1886-01-03T19 Lu d −18.54
1886-01-04T19 Lu c +284.97
1886-01-06T20 Lu a 0.002717
1886-01-07T17 Lu V +319.20
1886-01-08T14 Me e −23.35
1886-01-09T17 Ur d −2.39
1886-01-10T02 Lu xd +347.73
1886-01-10T17
** 
S +259.79
1886-01-11T05 Ur Rg +187.72
1886-01-16T11 Ju d −1.11
1886-01-18T01 Lu +d +18.49
1886-01-19T13 Me xa +278.81
1886-01-19T19 Lu o +120.25
1886-01-19T19 Ju Rg +186.00
1886-01-19T20 Lu v +120.97
1886-01-20T01 Lu p 0.002384
1886-01-20T01 Ma d +5.12
1886-01-21T22 Me d −23.22
1886-01-22T09
** 
B +180.64
1886-01-22T22 Lu xa +167.00
1886-01-25T07 Ne d +16.79
1886-01-25T10 Ma Rg +175.23
1886-01-28T11 Ve Rg +338.15
1886-01-31T02 Lu d −18.44
1886-02-01T04 Ne Pg +52.78
1886-02-02T22 Lu a 0.002718
1886-02-03T07 Lu V +311.71
1886-02-03T15 Lu c +315.29
1886-02-05T09
** 
S +317.16
1886-02-06T06 Lu xd +346.33
1886-02-09T10 Ve +d −2.65
1886-02-14T11 Lu +d +18.38
1886-02-16T13 Me a 1.392
1886-02-17T11 Lu v +138.14
1886-02-17T12 Ve p 0.2743
1886-02-17T13 Lu p 0.002390
1886-02-17T15
** 
B +191.21
1886-02-18T02 Ve V +330.24
1886-02-18T06 Lu o +150.07
1886-02-18T07 Ve c +330.12
1886-02-19T08 Lu xa +166.22
1886-02-22T05
** 
s +262.24
1886-02-23T23 Me o +335.72
1886-02-27T09 Lu d −18.35
1886-03-01T15
** 
S +290.35
1886-03-02T03 Lu V +306.34
1886-03-02T05 Lu a 0.002715
1886-03-02T16 Sa Pg +91.44
1886-03-04T03 Me v +351.26
1886-03-05T10 Lu c +345.29
1886-03-05T11 Lu xd +346.24
1886-03-06T00 Ma o +165.89
1886-03-06T18 Ma V +165.59
1886-03-08T09 Ma p 0.6699
1886-03-10T03 Me xd +2.76
1886-03-10T23 Ve Pg +322.27
1886-03-13T19 Lu +d +18.35
1886-03-15T22
** 
B +169.34
1886-03-17T22 Lu p 0.002416
1886-03-17T23 Lu v +153.97
1886-03-18T19 Lu xa +166.28
1886-03-19T16 Lu o +179.52
1886-03-21T06 Ju o +181.09
1886-03-21T12 Ju V +181.06
1886-03-21T13 Me e +18.51
1886-03-21T23 Ju p 4.454
1886-03-25T21 Ur o +185.68
1886-03-25T23 Ve d −8.77
1886-03-26T05 Ur V +185.67
1886-03-26T16 Ur p 17.32
1886-03-26T17 Lu d −18.38
1886-03-27T16
** 
S +230.24
1886-03-29T16 Me Rg +23.96
1886-03-29T20 Lu V +311.19
1886-03-29T21 Lu a 0.002708
1886-03-30T03 Me +d +12.37
1886-04-01T18 Lu xd +346.19
1886-04-04T02 Lu c +14.75
1886-04-07T22 Ma +d +11.96
1886-04-08T16 Me c +19.25
1886-04-09T12 Me V +18.60
1886-04-10T01 Lu +d +18.46
1886-04-10T20
** 
B +157.39
1886-04-12T01 Me p 0.5773
1886-04-14T17 Lu p 0.002451
1886-04-14T23 Lu v +163.37
1886-04-15T03 Lu xa +165.73
1886-04-16T08 Ma Pg +155.89
1886-04-17T12 Me xa +13.56
1886-04-18T03 Lu o +208.49
1886-04-22T06 Me Pg +12.62
1886-04-22T09 Sa +d +22.85
1886-04-23T01 Lu d −18.53
1886-04-23T11
** 
S +221.17
1886-04-24T22 Ve xa +349.06
1886-04-26T16 Lu a 0.002702
1886-04-26T18 Lu V +318.27
1886-04-27T03 Me d +3.39
1886-04-29T00 Lu xd +344.98
1886-04-29T05 Ve e −46.14
1886-05-03T15 Lu c +43.59
1886-05-06T13 Me e −26.27
1886-05-07T07 Lu +d +18.63
1886-05-08T15
** 
B +144.02
1886-05-09T13 Lu v +125.90
1886-05-10T12 Lu p 0.002472
1886-05-12T06 Lu xa +163.86
1886-05-15T12 Ne v +55.27
1886-05-15T18 Ne c +55.28
1886-05-16T12 Ne a 30.83
1886-05-17T13 Lu o +237.02
1886-05-19T16 Ju +d +2.89
1886-05-20T11 Lu d −18.70
1886-05-20T15
** 
S +186.99
1886-05-22T17 Ju Pg +176.05
1886-05-24T11 Lu a 0.002702
1886-05-24T16 Lu V +325.43
1886-05-26T03 Lu xd +342.44
1886-06-02T01 Lu c +71.90
1886-06-03T16 Lu +d +18.76
1886-06-04T21 Lu v +112.20
1886-06-05T11 Lu p 0.002450
1886-06-05T15
** 
B +117.55
1886-06-06T03 Me xd +69.10
1886-06-08T07 Lu xa +161.08
1886-06-08T11 Ur +d −0.76
1886-06-10T08 Ur Pg +183.58
1886-06-11T06 Me v +80.32
1886-06-11T22 Me a 1.323
1886-06-12T00 Me o +81.90
1886-06-16T01 Lu o +265.28
1886-06-16T20 Lu d −18.80
1886-06-18T01 Me +d +25.03
1886-06-18T08
** 
S +155.71
1886-06-21T04 Lu a 0.002706
1886-06-21T13 Lu V +331.94
1886-06-22T05 Lu xd +339.60
1886-07-01T02 Lu +d +18.80
1886-07-01T10 Lu c +99.92
1886-07-02T21 Lu v +121.67
1886-07-03T05 Lu p 0.002417
1886-07-03T06 Sa v +101.95
1886-07-03T14 Sa c +102.00
1886-07-03T14
** 
B +100.14
1886-07-03T18 Sa a 10.05
1886-07-05T09 Lu xa +158.62
1886-07-14T04 Lu d −18.78
1886-07-14T12 Me xa +138.81
1886-07-15T15 Lu o +293.47
1886-07-17T09
** 
S +144.96
1886-07-18T18 Lu a 0.002712
1886-07-18T21 Me e +26.87
1886-07-19T05 Lu V +336.26
1886-07-19T08 Lu xd +337.72
1886-07-19T08 Ma xa +189.86
1886-07-28T13 Lu +d +18.73
1886-07-29T20 Ve +d +22.50
1886-07-30T17 Lu c +127.89
1886-07-31T06 Lu v +136.31
1886-07-31T11 Lu p 0.002395
1886-07-31T18
** 
B +95.02
1886-08-01T16 Lu xa +157.41
1886-08-01T23 Me Rg +150.81
1886-08-06T01 Me d +7.32
1886-08-10T10 Lu d −18.70
1886-08-12T14 Me p 0.6070
1886-08-14T06 Lu o +321.83
1886-08-14T13
** 
S +141.87
1886-08-14T23 Me V +144.08
1886-08-15T01 Lu a 0.002716
1886-08-15T08 Lu V +334.73
1886-08-15T13 Lu xd +337.20
1886-08-15T20 Me c +143.35
1886-08-16T01 Ve xd +116.08
1886-08-17T08
** 
b +79.65
1886-08-23T12 Ne +d +18.01
1886-08-24T23 Lu +d +18.67
1886-08-25T16 Me Pg +138.20
1886-08-28T01
** 
s +80.04
1886-08-28T12
** 
B +94.98
1886-08-28T20 Lu v +153.31
1886-08-28T20 Lu p 0.002388
1886-08-29T00 Lu c +156.08
1886-08-29T02 Lu xa +157.23
1886-08-30T18 Ne Rg +57.84
1886-08-31T15 Me +d +14.27
1886-09-01T22 Me e −18.06
1886-09-02T02 Me xd +141.96
1886-09-06T16 Lu d −18.68
1886-09-10T23 Lu V +327.18
1886-09-11T04 Lu a 0.002715
1886-09-11T19 Lu xd +337.30
1886-09-12T01
** 
S +144.68
1886-09-12T22 Lu o +350.55
1886-09-13T15
** 
b +79.00
1886-09-18T12 Me v +168.19
1886-09-21T07 Lu +d +18.72
1886-09-25T13 Lu xa +157.14
1886-09-26T01
** 
B +101.04
1886-09-26T06 Lu p 0.002401
1886-09-26T10 Lu v +170.61
1886-09-27T09 Lu c +184.68
1886-09-28T00 Me o +185.57
1886-09-30T01 Ur a 19.33
1886-09-30T17 Ur v +188.11
1886-09-30T21 Ur c +188.12
1886-10-03T23 Lu d −18.77
1886-10-05T06 Me a 1.417
1886-10-07T18 Ju a 6.454
1886-10-08T06 Lu V +327.41
1886-10-08T14 Lu a 0.002710
1886-10-09T01 Lu xd +336.81
1886-10-09T05 Ju c +196.35
1886-10-09T21 Ju v +196.50
1886-10-10T11 Me xa +206.65
1886-10-11T15
** 
S +157.97
1886-10-12T15 Lu o +19.73
1886-10-18T13 Lu +d +18.87
1886-10-22T20 Lu xa +155.94
1886-10-24T11 Lu p 0.002431
1886-10-24T17
** 
B +117.96
1886-10-24T21 Lu v +185.63
1886-10-26T19 Lu c +213.83
1886-10-30T15 Sa d +21.29
1886-10-31T09 Lu d −18.96
1886-11-03T07 Sa Rg +112.53
1886-11-05T01 Lu V +333.20
1886-11-05T04 Lu xd +334.83
1886-11-05T06 Lu a 0.002704
1886-11-09T22
** 
S +183.26
1886-11-11T07 Lu o +49.36
1886-11-13T03 Me e +22.48
1886-11-14T19 Lu +d +19.08
1886-11-15T15 Ma d −24.61
1886-11-16T21 Me d −25.30
1886-11-17T15 Ne p 28.83
1886-11-18T07 Ne o +56.42
1886-11-18T13 Ne V +56.41
1886-11-18T22 Lu xa +153.30
1886-11-20T19 Lu p 0.002467
1886-11-21T15 Lu v +191.97
1886-11-22T21
** 
B +138.49
1886-11-22T23 Me Rg +259.54
1886-11-25T07 Lu c +243.51
1886-11-27T19 Lu d −19.16
1886-11-29T01 Me xd +256.28
1886-11-30T14 Ve v +248.39
1886-12-02T00 Ve a 1.711
1886-12-02T06 Lu xd +331.75
1886-12-02T19 Me p 0.6783
1886-12-02T22 Me V +251.36
1886-12-02T23 Me c +251.30
1886-12-03T00 Ve o +251.38
1886-12-03T01 Lu V +340.89
1886-12-03T03 Lu a 0.002702
1886-12-05T15 Ve xa +254.69
1886-12-08T07
** 
S +203.28
1886-12-10T21 Lu o +79.33
1886-12-11T20 Ve V +262.54
1886-12-12T04 Lu +d +19.21
1886-12-12T16 Me +d −18.03
1886-12-12T17 Me Pg +243.27
1886-12-14T20 Lu v +134.89
1886-12-15T12 Lu p 0.002468
1886-12-15T22 Lu xa +150.31
1886-12-20T08 Ve v +273.22
1886-12-20T18
** 
B +152.86
1886-12-20T20 Ve d −23.99
1886-12-22T02 Me e −21.86
1886-12-24T21 Lu c +273.60
1886-12-25T05 Lu d −19.23
1886-12-29T09 Lu xd +329.12
1886-12-31T00 Lu a 0.002705
1886-12-31T01 Lu V +348.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1886.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19