AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1886

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1886


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1886] [Q 1886]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1886-01-03T20 Ve xd +327.66
1886-01-04T07 Lu d −18.54
1886-01-05T07 Lu c +284.97
1886-01-07T08 Lu a 0.002717
1886-01-08T05 Lu V +319.24
1886-01-08T06
** 
S +266.76
1886-01-09T02 Me e −23.35
1886-01-10T05 Ur d −2.39
1886-01-10T14 Lu xd +347.73
1886-01-11T17 Ur Rg +187.72
1886-01-16T23 Ju d −1.11
1886-01-18T13 Lu +d +18.49
1886-01-20T01 Me xa +278.81
1886-01-20T07 Lu o +120.25
1886-01-20T07 Ju Rg +186.00
1886-01-20T08 Lu v +121.00
1886-01-20T13 Lu p 0.002384
1886-01-20T13 Ma d +5.12
1886-01-20T14
** 
B +185.64
1886-01-22T10 Me d −23.22
1886-01-23T10 Lu xa +167.01
1886-01-25T19 Ne d +16.79
1886-01-25T22 Ma Rg +175.23
1886-01-28T23 Ve Rg +338.15
1886-01-31T14 Lu d −18.44
1886-02-01T16 Ne Pg +52.78
1886-02-02T06
** 
S +289.22
1886-02-03T10 Lu a 0.002718
1886-02-03T20 Lu V +311.82
1886-02-04T03 Lu c +315.29
1886-02-06T18 Lu xd +346.33
1886-02-09T22 Ve +d −2.65
1886-02-13T10 Pl Pg +61.14
1886-02-14T23 Lu +d +18.38
1886-02-15T22
** 
B +183.60
1886-02-17T01 Me a 1.392
1886-02-17T23 Lu v +138.12
1886-02-18T00 Ve p 0.2743
1886-02-18T01 Lu p 0.002390
1886-02-18T14 Ve V +330.24
1886-02-18T18 Lu o +150.07
1886-02-18T19 Ve c +330.12
1886-02-19T20 Lu xa +166.21
1886-02-22T17
** 
s +262.24
1886-02-24T11 Me o +335.72
1886-02-27T16
** 
S +251.71
1886-02-27T21 Lu d −18.35
1886-03-02T15 Lu V +306.39
1886-03-02T17 Lu a 0.002715
1886-03-03T04 Sa Pg +91.44
1886-03-04T15 Me v +351.26
1886-03-05T22 Lu c +345.29
1886-03-05T23 Lu xd +346.24
1886-03-06T12 Ma o +165.89
1886-03-07T06 Ma V +165.59
1886-03-08T21 Ma p 0.6699
1886-03-10T15 Me xd +2.76
1886-03-11T11 Ve Pg +322.27
1886-03-14T07 Lu +d +18.35
1886-03-15T04
** 
B +160.35
1886-03-18T10 Lu p 0.002416
1886-03-18T11 Lu v +154.00
1886-03-19T07 Lu xa +166.27
1886-03-20T04 Lu o +179.52
1886-03-21T18 Ju o +181.09
1886-03-22T00 Ju V +181.06
1886-03-22T01 Me e +18.51
1886-03-22T11 Ju p 4.454
1886-03-26T09 Ur o +185.68
1886-03-26T11 Ve d −8.77
1886-03-26T17 Ur V +185.67
1886-03-26T20
** 
S +206.56
1886-03-27T04 Ur p 17.32
1886-03-27T05 Lu d −18.38
1886-03-30T04 Me Rg +23.96
1886-03-30T08 Lu V +311.18
1886-03-30T09 Lu a 0.002708
1886-03-30T15 Me +d +12.37
1886-04-02T06 Lu xd +346.19
1886-04-04T14 Lu c +14.75
1886-04-08T10 Ma +d +11.96
1886-04-09T04 Me c +19.25
1886-04-10T00 Me V +18.60
1886-04-10T11
** 
B +147.86
1886-04-10T13 Lu +d +18.46
1886-04-12T13 Me p 0.5773
1886-04-15T05 Lu p 0.002451
1886-04-15T11 Lu v +163.50
1886-04-15T15 Lu xa +165.72
1886-04-16T20 Ma Pg +155.89
1886-04-18T00 Me xa +13.56
1886-04-18T15 Lu o +208.49
1886-04-22T18 Me Pg +12.62
1886-04-22T21 Sa +d +22.85
1886-04-22T23
** 
S +197.39
1886-04-23T13 Lu d −18.53
1886-04-25T10 Ve xa +349.06
1886-04-27T04 Lu a 0.002702
1886-04-27T06 Lu V +318.22
1886-04-27T15 Me d +3.39
1886-04-29T12 Lu xd +344.97
1886-04-29T17 Ve e −46.14
1886-05-04T03 Lu c +43.59
1886-05-07T01 Me e −26.27
1886-05-07T19 Lu +d +18.63
1886-05-08T07
** 
B +136.43
1886-05-10T01 Lu v +125.76
1886-05-11T00 Lu p 0.002472
1886-05-12T18 Lu xa +163.86
1886-05-16T00 Ne v +55.27
1886-05-16T06 Ne c +55.28
1886-05-17T00 Ne a 30.83
1886-05-18T01 Lu o +237.02
1886-05-20T04 Ju +d +2.90
1886-05-20T08
** 
S +173.08
1886-05-20T23 Lu d −18.70
1886-05-23T05 Ju Pg +176.05
1886-05-23T11 Pl o +62.58
1886-05-23T16 Pl a 49.44
1886-05-24T03 Pl v +62.59
1886-05-24T23 Lu a 0.002702
1886-05-25T04 Lu V +325.38
1886-05-26T15 Lu xd +342.44
1886-06-02T13 Lu c +71.90
1886-06-04T04 Lu +d +18.76
1886-06-05T06
** 
B +115.33
1886-06-05T09 Lu v +112.22
1886-06-05T23 Lu p 0.002450
1886-06-06T15 Me xd +69.10
1886-06-08T19 Lu xa +161.08
1886-06-08T23 Ur +d −0.76
1886-06-10T20 Ur Pg +183.58
1886-06-11T18 Me v +80.32
1886-06-12T10 Me a 1.323
1886-06-12T12 Me o +81.90
1886-06-16T13 Lu o +265.28
1886-06-17T08 Lu d −18.80
1886-06-18T03
** 
S +150.94
1886-06-18T13 Me +d +25.03
1886-06-21T16 Lu a 0.002706
1886-06-22T01 Lu V +331.92
1886-06-22T17 Lu xd +339.60
1886-07-01T14 Lu +d +18.80
1886-07-01T22 Lu c +99.92
1886-07-03T05
** 
B +104.19
1886-07-03T09 Lu v +121.71
1886-07-03T17 Lu p 0.002417
1886-07-03T18 Sa v +101.95
1886-07-04T02 Sa c +102.00
1886-07-04T06 Sa a 10.05
1886-07-05T21 Lu xa +158.62
1886-07-14T16 Lu d −18.78
1886-07-15T00 Me xa +138.81
1886-07-16T03 Lu o +293.47
1886-07-16T15 Pl +d +8.75
1886-07-17T02
** 
S +146.32
1886-07-19T06 Lu a 0.002712
1886-07-19T09 Me e +26.87
1886-07-19T17 Lu V +336.20
1886-07-19T20 Lu xd +337.72
1886-07-19T20 Ma xa +189.86
1886-07-29T01 Lu +d +18.73
1886-07-30T08 Ve +d +22.50
1886-07-31T05 Lu c +127.89
1886-07-31T09
** 
B +103.78
1886-07-31T18 Lu v +136.35
1886-07-31T23 Lu p 0.002395
1886-08-02T04 Lu xa +157.41
1886-08-02T11 Me Rg +150.81
1886-08-06T13 Me d +7.32
1886-08-10T22 Lu d −18.70
1886-08-13T02 Me p 0.6070
1886-08-14T03
** 
S +146.60
1886-08-14T18 Lu o +321.83
1886-08-15T11 Me V +144.08
1886-08-15T13 Lu a 0.002716
1886-08-15T20 Lu V +334.67
1886-08-16T01 Lu xd +337.20
1886-08-16T08 Me c +143.35
1886-08-16T13 Ve xd +116.08
1886-08-17T20
** 
b +79.65
1886-08-24T00 Ne +d +18.01
1886-08-25T11 Lu +d +18.67
1886-08-26T04 Me Pg +138.20
1886-08-28T01
** 
B +105.88
1886-08-28T13
** 
s +80.04
1886-08-29T08 Lu v +153.30
1886-08-29T08 Lu p 0.002388
1886-08-29T12 Lu c +156.07
1886-08-29T14 Lu xa +157.23
1886-08-31T06 Ne Rg +57.84
1886-09-01T03 Me +d +14.27
1886-09-02T10 Me e −18.06
1886-09-02T14 Me xd +141.96
1886-09-03T01 Pl Rg +64.07
1886-09-07T04 Lu d −18.68
1886-09-11T11 Lu V +327.31
1886-09-11T16 Lu a 0.002715
1886-09-11T17
** 
S +153.70
1886-09-12T07 Lu xd +337.30
1886-09-13T10 Lu o +350.55
1886-09-14T03
** 
b +79.00
1886-09-19T00 Me v +168.19
1886-09-21T19 Lu +d +18.72
1886-09-25T08
** 
B +117.95
1886-09-26T01 Lu xa +157.14
1886-09-26T18 Lu p 0.002401
1886-09-26T22 Lu v +170.58
1886-09-27T21 Lu c +184.68
1886-09-28T12 Me o +185.57
1886-09-30T13 Ur a 19.33
1886-10-01T05 Ur v +188.11
1886-10-01T09 Ur c +188.12
1886-10-04T11 Lu d −18.77
1886-10-05T18 Me a 1.417
1886-10-08T06 Ju a 6.454
1886-10-08T18 Lu V +327.45
1886-10-09T02 Lu a 0.002710
1886-10-09T13 Lu xd +336.80
1886-10-09T17 Ju c +196.35
1886-10-10T09 Ju v +196.50
1886-10-10T23 Me xa +206.65
1886-10-11T04
** 
S +175.54
1886-10-13T03 Lu o +19.73
1886-10-19T01 Lu +d +18.87
1886-10-23T08 Lu xa +155.93
1886-10-23T22
** 
B +140.72
1886-10-24T23 Lu p 0.002431
1886-10-25T09 Lu v +185.63
1886-10-27T07 Lu c +213.82
1886-10-31T03 Sa d +21.29
1886-10-31T21 Lu d −18.96
1886-11-03T19 Sa Rg +112.53
1886-11-05T13 Lu V +333.23
1886-11-05T16 Lu xd +334.83
1886-11-05T18 Lu a 0.002704
1886-11-09T08
** 
S +213.08
1886-11-11T19 Lu o +49.36
1886-11-13T15 Me e +22.48
1886-11-15T07 Lu +d +19.08
1886-11-16T03 Ma d −24.61
1886-11-17T09 Me d −25.30
1886-11-18T03 Ne p 28.83
1886-11-18T19 Ne o +56.42
1886-11-19T01 Ne V +56.41
1886-11-19T10 Lu xa +153.29
1886-11-21T07 Lu p 0.002467
1886-11-22T03
** 
B +168.20
1886-11-22T03 Lu v +191.97
1886-11-23T11 Me Rg +259.54
1886-11-25T09 Pl V +63.07
1886-11-25T12 Pl c +63.07
1886-11-25T13 Pl p 47.45
1886-11-25T19 Lu c +243.51
1886-11-28T07 Lu d −19.16
1886-11-29T13 Me xd +256.28
1886-12-01T03 Ve v +248.40
1886-12-02T12 Ve a 1.711
1886-12-02T18 Lu xd +331.75
1886-12-03T07 Me p 0.6783
1886-12-03T10 Me V +251.36
1886-12-03T11 Me c +251.30
1886-12-03T12 Ve o +251.38
1886-12-03T13 Lu V +340.90
1886-12-03T15 Lu a 0.002702
1886-12-06T03 Ve xa +254.69
1886-12-07T19
** 
S +248.89
1886-12-11T09 Lu o +79.33
1886-12-12T08 Ve V +262.54
1886-12-12T16 Lu +d +19.21
1886-12-13T04 Me +d −18.03
1886-12-13T05 Me Pg +243.27
1886-12-15T08 Lu v +134.77
1886-12-16T00 Lu p 0.002468
1886-12-16T10 Lu xa +150.30
1886-12-20T02
** 
B +186.72
1886-12-20T20 Ve v +273.22
1886-12-21T08 Ve d −23.99
1886-12-22T14 Me e −21.86
1886-12-25T08 Pl d +8.25
1886-12-25T09 Lu c +273.60
1886-12-25T17 Lu d −19.23
1886-12-29T21 Lu xd +329.11
1886-12-31T12 Lu a 0.002705
1886-12-31T13 Lu V +348.87[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1886.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07