AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1885

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1885


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1885] [Q 1885]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1885-01-03T11 Me o +284.38
1885-01-03T18
** 
B +225.83
1885-01-04T03 Me V +283.48
1885-01-04T17 Me p 0.6708
1885-01-05T04 Ur d −0.48
1885-01-05T22
** 
b +177.39
1885-01-06T18 Ur Rg +182.94
1885-01-07T09 Lu xa +188.52
1885-01-07T11 Me +d −19.86
1885-01-12T15 Lu V +251.99
1885-01-13T09 Lu a 0.002716
1885-01-13T23 Lu d −18.50
1885-01-14T20
** 
S +247.09
1885-01-14T21 Me Pg +275.01
1885-01-16T08 Lu c +296.46
1885-01-20T10 Ve d −22.88
1885-01-21T23 Lu xd +6.74
1885-01-23T14 Ne d +16.20
1885-01-25T22
** 
B +216.16
1885-01-26T11 Sa d +21.53
1885-01-26T16 Me e −24.85
1885-01-27T19 Lu +d +18.42
1885-01-29T01 Lu p 0.002411
1885-01-29T02 Lu v +107.59
1885-01-29T07
** 
s +185.47
1885-01-30T03 Ne Pg +50.53
1885-01-30T16 Lu o +131.02
1885-01-31T00 Ve xd +288.09
1885-01-31T07 Me d −22.06
1885-02-02T04 Me xd +289.54
1885-02-03T13 Lu xa +185.82
1885-02-04T22 Ma a 2.371
1885-02-05T02
** 
S +303.11
1885-02-09T13 Lu V +259.63
1885-02-10T00 Lu a 0.002710
1885-02-10T07 Lu d −18.34
1885-02-11T06 Ve v +302.09
1885-02-11T11 Ma o +322.99
1885-02-12T06 Pl Pg +60.19
1885-02-14T11 Ma v +325.34
1885-02-15T02 Lu c +326.63
1885-02-16T19 Sa Pg +77.28
1885-02-18T02 Lu xd +4.98
1885-02-19T03 Ju V +150.91
1885-02-19T05 Ju p 4.397
1885-02-19T12 Ju c +150.86
1885-02-21T21
** 
B +166.63
1885-02-24T03 Lu +d +18.26
1885-02-25T23 Lu p 0.002448
1885-02-26T01 Lu v +115.88
1885-03-01T04 Lu o +160.78
1885-03-02T21 Lu xa +184.69
1885-03-04T18
** 
S +202.44
1885-03-07T07 Me a 1.371
1885-03-09T15 Lu d −18.21
1885-03-09T16 Lu V +269.08
1885-03-09T20 Lu a 0.002704
1885-03-13T11 Me o +352.84
1885-03-16T17 Lu c +356.32
1885-03-17T08 Lu xd +4.65
1885-03-19T23 Me v +5.70
1885-03-21T03 Ur V +180.90
1885-03-21T12 Ur c +180.89
1885-03-21T22
** 
B +127.44
1885-03-22T02 Ur p 17.31
1885-03-23T09 Lu +d +18.19
1885-03-23T18 Me xd +13.36
1885-03-23T20 Lu p 0.002473
1885-03-23T21 Lu v +95.56
1885-03-30T06 Lu xa +184.70
1885-03-30T16 Lu o +190.16
1885-04-02T18
** 
S +158.10
1885-04-05T23 Lu d −18.20
1885-04-06T16 Lu a 0.002703
1885-04-06T19 Lu V +278.40
1885-04-08T01 Me e +19.24
1885-04-13T17 Lu xd +4.66
1885-04-15T05 Lu c +25.42
1885-04-16T02 Me +d +18.34
1885-04-17T13 Me Rg +42.30
1885-04-18T12
** 
B +103.85
1885-04-18T14 Lu v +73.40
1885-04-18T15 Lu p 0.002451
1885-04-19T15 Lu +d +18.24
1885-04-19T16 Ju +d +14.05
1885-04-21T19 Ju Pg +145.84
1885-04-26T13 Lu xa +184.46
1885-04-28T03 Me c +37.99
1885-04-28T19 Me V +37.56
1885-04-29T06 Lu o +219.08
1885-04-30T19 Me p 0.5603
1885-05-01T03 Me xa +36.04
1885-05-01T10
** 
S +141.14
1885-05-03T08 Lu d −18.31
1885-05-04T10 Lu a 0.002707
1885-05-04T16 Ve c +44.35
1885-05-04T20 Lu V +286.83
1885-05-07T00 Ve a 1.732
1885-05-11T01 Lu xd +3.80
1885-05-11T08 Me Pg +32.44
1885-05-13T11 Ne o +53.02
1885-05-13T17 Ne v +53.03
1885-05-14T10 Ne a 30.83
1885-05-14T15 Lu c +53.94
1885-05-15T11 Me d +9.61
1885-05-16T06
** 
B +94.13
1885-05-16T09 Lu v +80.11
1885-05-16T10 Lu p 0.002417
1885-05-17T00 Lu +d +18.36
1885-05-22T06 Pl v +61.63
1885-05-22T11 Pl a 49.52
1885-05-22T11 Pl o +61.63
1885-05-23T16 Lu xa +183.02
1885-05-24T04 Ve xd +68.32
1885-05-25T12 Me e −24.75
1885-05-28T20 Lu o +247.61
1885-05-29T11
** 
S +131.06
1885-05-30T16 Lu d −18.42
1885-05-31T23 Lu a 0.002713
1885-06-01T15 Lu V +292.93
1885-06-03T19 Ur +d +1.16
1885-06-05T17 Ur Pg +178.80
1885-06-07T06 Lu xd +1.54
1885-06-12T22 Lu c +82.04
1885-06-13T10 Lu +d +18.44
1885-06-13T14 Lu v +92.35
1885-06-13T16
** 
B +82.39
1885-06-13T16 Lu p 0.002394
1885-06-13T21 Ve +d +24.20
1885-06-18T08 Sa v +87.71
1885-06-18T11 Sa o +87.73
1885-06-19T02 Sa a 10.04
1885-06-19T17 Lu xa +180.38
1885-06-19T18 Me xd +79.10
1885-06-26T07 Me v +93.16
1885-06-26T23 Lu d −18.46
1885-06-27T11 Lu o +275.90
1885-06-27T11 Me o +95.79
1885-06-27T15
** 
S +122.46
1885-06-28T01 Me +d +24.56
1885-06-28T06 Lu a 0.002716
1885-06-28T21 Lu V +292.67
1885-06-28T23 Me a 1.328
1885-07-02T00 Ma xa +69.39
1885-07-04T08 Lu xd +358.64
1885-07-05T08
** 
b +55.99
1885-07-10T22 Lu +d +18.42
1885-07-11T21
** 
B +81.30
1885-07-11T23 Lu v +106.14
1885-07-12T01 Lu p 0.002388
1885-07-12T05 Lu c +109.96
1885-07-13T00 Sa +d +22.53
1885-07-15T17 Pl +d +8.39
1885-07-16T20 Lu xa +177.60
1885-07-24T06 Lu d −18.38
1885-07-25T06 Lu V +282.54
1885-07-25T09 Lu a 0.002716
1885-07-26T20
** 
S +129.25
1885-07-27T02 Lu o +304.17
1885-07-28T03 Me xa +150.79
1885-07-31T09 Lu xd +356.41
1885-08-04T21 Ma +d +23.84
1885-08-06T02 Me e +27.34
1885-08-07T09 Lu +d +18.30
1885-08-09T04
** 
B +92.52
1885-08-09T07 Lu v +119.97
1885-08-09T10 Lu p 0.002401
1885-08-10T12 Lu c +137.97
1885-08-13T02 Lu xa +175.93
1885-08-20T02 Me Rg +168.60
1885-08-20T14 Lu d −18.25
1885-08-21T13 Lu V +282.87
1885-08-21T17 Ne +d +17.48
1885-08-21T18 Lu a 0.002711
1885-08-22T12 Me d +0.66
1885-08-23T21
** 
S +139.72
1885-08-25T17 Lu o +332.62
1885-08-27T13 Lu xd +355.54
1885-08-28T19 Ne Rg +55.60
1885-08-30T21 Me p 0.6267
1885-09-01T21 Pl Rg +63.11
1885-09-01T23 Me V +161.16
1885-09-02T18 Me c +160.40
1885-09-03T17 Lu +d +18.21
1885-09-06T04
** 
B +99.76
1885-09-06T11 Lu v +131.58
1885-09-06T13 Lu p 0.002429
1885-09-08T10 Ju a 6.434
1885-09-08T20 Lu c +166.32
1885-09-08T22 Ju c +166.37
1885-09-09T04 Ju v +166.43
1885-09-09T12 Lu xa +175.51
1885-09-12T04 Me Pg +154.82
1885-09-12T17 Ve xa +204.38
1885-09-15T17 Me xd +155.82
1885-09-16T10 Me +d +9.41
1885-09-16T21 Lu d −18.19
1885-09-18T09 Lu V +289.10
1885-09-18T10 Lu a 0.002705
1885-09-18T20 Me e −17.84
1885-09-21T03
** 
S +149.36
1885-09-23T20 Lu xd +355.56
1885-09-24T07 Lu o +243.40
1885-09-25T10 Ur a 19.32
1885-09-26T06 Ur c +183.34
1885-09-26T14 Ur v +183.36
1885-09-30T23 Lu +d +18.20
1885-10-03T15
** 
B +116.52
1885-10-03T19 Lu v +131.81
1885-10-03T22 Lu p 0.002463
1885-10-04T20 Me v +183.07
1885-10-06T21 Lu xa +175.54
1885-10-08T07 Lu c +195.19
1885-10-14T06 Lu d −18.25
1885-10-16T05 Lu a 0.002702
1885-10-16T10 Lu V +297.25
1885-10-16T12 Me o +203.35
1885-10-19T18
** 
S +178.15
1885-10-20T11 Sa Rg +98.40
1885-10-20T20 Sa d +22.29
1885-10-21T04 Lu xd +355.32
1885-10-23T08 Me a 1.434
1885-10-23T21 Lu o +30.66
1885-10-24T02 Me xa +215.88
1885-10-28T05 Lu +d +18.32
1885-10-28T07 Lu v +92.62
1885-10-28T20 Lu p 0.002469
1885-10-31T10
** 
B +143.69
1885-11-03T03 Lu xa +174.78
1885-11-06T21 Lu c +224.66
1885-11-09T11 Ve d −26.20
1885-11-10T15 Lu d −18.40
1885-11-13T01 Lu a 0.002705
1885-11-13T12 Lu V +306.08
1885-11-15T15 Ne p 28.83
1885-11-16T00 Ne V +54.18
1885-11-16T07 Ne o +54.17
1885-11-16T08
** 
S +220.20
1885-11-17T10 Lu xd +353.64
1885-11-22T09 Lu o +60.30
1885-11-24T07 Pl V +62.11
1885-11-24T08 Pl p 47.53
1885-11-24T12 Pl c +62.11
1885-11-24T13 Lu +d +18.47
1885-11-24T14 Lu v +92.40
1885-11-24T21 Lu p 0.002434
1885-11-27T14 Me d −25.84
1885-11-27T18
** 
B +171.68
1885-11-30T04 Lu xa +172.47
1885-12-01T00 Me e +21.24
1885-12-06T13 Lu c +254.65
1885-12-07T23 Lu d −18.53
1885-12-09T07 Ve e +47.27
1885-12-09T15 Me Rg +275.36
1885-12-10T20 Lu a 0.002712
1885-12-11T12 Lu V +314.44
1885-12-12T09
** 
S +263.44
1885-12-12T16 Me xd +274.50
1885-12-13T22
** 
s +177.84
1885-12-14T13 Lu xd +350.61
1885-12-19T04 Me c +267.50
1885-12-19T06 Me V +267.37
1885-12-19T11 Me p 0.6763
1885-12-21T20 Lu o +90.24
1885-12-22T00 Lu +d +18.54
1885-12-22T20 Lu v +104.77
1885-12-23T01 Lu p 0.002400
1885-12-24T19 Pl d +7.89
1885-12-25T01
** 
b +174.60
1885-12-25T14
** 
B +177.49
1885-12-26T08 Sa p 8.043
1885-12-26T11 Sa o +94.91
1885-12-26T16 Sa V +94.90
1885-12-27T05 Lu xa +169.34
1885-12-27T12 Me +d −19.95
1885-12-29T11 Me Pg +259.05[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1885.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07