AstronomieAntwoorden: Verduisteringen en de Saros

AstronomieAntwoorden
Verduisteringen en de Saros


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

1. Maansverduisteringen ... 2. Voorspel zelf maansverduisteringen ... 2.1. Bekijk het per Volle Maan ... 2.2. Bekijk het per maansverduistering ... 3. Sarosseries voor de Maan ... 4. Zonsverduisteringen ... 5. Voorspel zelf zonsverduisteringen ... 5.1. Bekijk het per Nieuwe Maan ... 5.2. Bekijk het per zonsverduistering ... 6. Sarosseries voor de Zon ... 6.1. Zelf Rekenen?

1. Maansverduisteringen

Een maansverduistering gebeurt als de Maan door de schaduw van de Aarde beweegt. Kijk voor meer basisinformatie over maansverduisteringen op de verduisteringenbladzijde van het AstronomieAntwoordenBoek.

Als de Maan tegenover de Zon aan de hemel staat dan is het Volle Maan. Als er een maansverduistering is dan gaat de Maan door de aardschaduw die recht tegenover de Zon staat, dus moet het Volle Maan zijn als er een maansverduistering gebeurt. Andersom is er niet elke Volle Maan een maansverduistering, omdat de Maan niet precies langs de ecliptica trekt, maar daar tot ongeveer 5 graden boven of onder kan staan vanwege de helling (inclinatie) van de baan van de Maan rond de Aarde.

Er is alleen een maansverduistering als de Maan als hij vol is ook voldoende dicht bij de ecliptica staat. De twee punten waar de maanbaan de ecliptica snijdt zijn de knopen van de maanbaan. Er is alleen een maansverduistering als de Maan bij Volle Maan voldoende dicht bij een knoop van zijn baan staat.

Er zijn gemiddeld 29,530588 dagen tussen een Volle Maan en de volgende Volle Maan, en gemiddeld 13,606111 dagen nadat de Maan door een knoop van zijn baan ging gaat hij door de volgende knoop. Die eerste periode heet de synodische maand, en de tweede periode is de helft van de draconische maand.

Het blijkt dat 223 synodische maanden bijna gelijk zijn aan 242 draconische maanden, namelijk beide ongeveer gelijk aan 6585 1/3 dagen of ongeveer 18 jaar en 11 dagen. Zo lang na een maansverduistering kun je er dus weer een verwachten. Deze periode van 223 synodische maanden, die tegenwoordig een saros genoemd wordt, werd al tenminste 2500 jaar geleden door Babylonische astronomen gebruikt om maansverduisteringen te voorspellen. Er zijn 223 onafhankelijke reeksen van Volle Manen waarin elke volgende Volle Maan een saros na de vorige komt. We geven alle Volle Manen uit zo'n reeks hetzelfde sarosnummer, dat tussen 1 en 223 (inclusief) ligt.

Tijdens een maansverduistering wordt de Maan donker, en iedereen die de Maan dan kan zien ziet ook de maansverduistering. Hiervoor moet de Maan boven de horizon staan en het weer moet meewerken. Voor een willekeurige plaats kun je verwachten dat iets meer dan de helft van alle maansverduisteringen te zien kan zijn (als het weer ook meewerkt).

2. Voorspel zelf maansverduisteringen

Hier is een methode om zelf maansverduisteringen te voorspellen. Maansverduisteringen treden de komende tijd op voor Volle Manen waarvan het sarosnummer één van de getallen van 109 tot en met 150 is. Als het sarosnummer tussen 121 en 137 ligt dan is er een totale maansverduistering, en als het sarosnummer tussen 109 en 120 of tussen 138 en 150 ligt dan is er een penumbrale of een gedeeltelijke maansverduistering.

2.1. Bekijk het per Volle Maan

Je kunt het sarosnummer van een Volle Maan als volgt berekenen: Bij de eerste Volle Maan van 2003 (op 17 januari) hoort het sarosnummer 192. Dat valt buiten het interval 109 − 150 dus is er dan geen maansverduistering. Voor elke volgende Volle Maan moet je 38 bij het sarosnummer tellen. Als het sarosnummer groter wordt dan 223, dan moet je er meteen 223 van af trekken.

Bijvoorbeeld, het sarosnummer van de tweede Volle Maan van 2003 is gelijk aan 192 + 38 = 230, maar dat is groter dan 223 dus gaat er 223 van af en vinden we 7, dus geen maansverduistering. Het sarosnummer van de derde Volle Maan is 7 + 38 = 45, dus weer geen maansverduistering. We gaan verder en vinden 45 + 38 = 83 voor de vierde Volle Maan en 83 + 38 = 121 voor de vijfde Volle Maan. Dat laatste getal ligt in het interval van de totale maansverduisteringen (121 − 137), dus is er op de vijfde Volle Maan van 2003 een totale maansverduistering. Voor de zesde Volle Maan is het sarosnummer 121 + 38 = 159 en dat is te hoog voor een maansverduistering.

Om je op weg te helpen is hier een tabel met de data en sarosnummers van de eerste Volle Maan van de jaren 2003 − 2021. De kolom "VM" geeft het volgnummer van de eerste Volle Maan van het jaar in een rij die begint met nummer 1 voor de eerste Volle Maan van het jaar 2000. De kolom "jan" geeft de dag in januari waarop de eerste Volle Maan van het jaar valt. De kolom "saros" geeft het bijbehorende sarosnummer.

Tabel 1: "Sarosnummers 2003−2021 voor de Maan"

jaar VM jan saros
2003 38 17 192
2004 50 7 202
2005 63 25 27
2006 75 14 37
2007 87 3 47
2008 100 22 95
2009 112 11 105
2010 125 30 153
2011 137 19 163
2012 149 8 173
2013 162 26 221
2014 174 16 8
2015 186 5 18
2016 199 24 66
2017 211 12 76
2018 223 2 86
2019 236 21 134
2020 248 10 144
2021 261 28 192

2.2. Bekijk het per maansverduistering

Als je een maansverduistering gevonden hebt, dan zal de volgende maansverduistering 1, 5 of 6 Volle Manen later zijn en horen bij een sarosnummer dat respectievelijk 38 hoger, 33 lager of 5 hoger is dan die van de vorige maansverduistering. Het recept is dus als volgt:

 1. Is het sarosnummer van de maansverduistering tussen 109 en 112 (inclusief), dan zijn er 1 en 6 Volle Manen later weer niet-totale maansverduisteringen, met sarosnummers die respectievelijk 38 hoger en 5 hoger zijn.
 2. Is het sarosnummer tussen 113 en 115, dan is er 6 Volle Manen later weer een niet-totale maansverduistering met een sarosnummer dat 5 hoger is.
 3. Is het sarosnummer tussen 116 en 132, dan is er 6 Volle Manen later een totale maansverduistering met een sarosnummer dat 5 hoger is.
 4. Is het sarosnummer tussen 133 en 141, dan is er 6 Volle Manen later een niet-totale maansverduistering met een sarosnummer dat 5 hoger is.
 5. Is het sarosnummer tussen 142 en 145, dan zijn er 5 en 6 Volle Manen later weer niet-totale maansverduisteringen, met sarosnummers die respectievelijk 33 lager en 5 hoger zijn.
 6. Is het sarosnummer tussen 146 en 150, dan is er 5 Volle Manen later weer een gedeeltelijke maansverduistering met een sarosnummer dat 33 lager is.

3. Sarosseries voor de Maan

Eén saros (ongeveer 18 jaar en 11 dagen) na een Volle Maan is er weer een Volle Maan met hetzelfde sarosnummer. Als er op de eerste Volle Maan een maansverduistering is, dan zal er een saros later bijna altijd weer een maansverduistering zijn die erg lijkt op de vorige (afgezien van de tijd van de dag waarop hij gebeurt). Zo vind je een serie van maansverduisteringen met hetzelfde sarosnummer. Ik noem zo'n serie van verduisteringen een sarosserie.

Er is een klein verschil tussen de 223 synodische maanden van een saros en de 242 draconische maanden waaraan het bijna gelijk is. Daarom is elke volgende verduistering uit een sarosserie toch een beetje anders dan de vorige. Je kunt in elke sarosserie de beste verduistering aanwijzen, waarvoor de tijd van de doorgang door een knoop van de maanbaan het dichtste bij de tijd van Volle Maan ligt. Als je vanaf die verduistering telkens een saros vooruit in de tijd gaat of telkens een saros achteruit in de tijd, dan zullen de Volle Maan en de knoopdoorgang steeds iets meer uit de pas lopen, tot ze uiteindelijk zo ver uit de pas raken dat er geen verduistering meer gebeurt. Elke sarosserie bevat daarom maar een beperkt aantal verduisteringen, direct waarvoor en waarna er in die sarosserie geen verduisteringen optreden. Anders gezegd: Na elke ongeveer 31 jaar schuift het interval van sarosnummers waarvoor een verduistering gebeurt één omhoog.

De meeste sarosseries bevatten 71 − 73 maansverduisteringen gedurende een periode van ongeveer 1300 jaar, met af en toe uitschieters tot 84 verduisteringen en 1500 jaar.

Gegevens voor sarosseries (van maansverduisteringen) die eindigen na 1899 en beginnen voor 2060 staan in de volgende tabel. De gegevens zijn ontleend aan een lijst van maansverduisteringen tussen de jaren −1999 en 3000 die gemaakt werd door Fred Espenak. De kolom "saros" geeft het sarosnummer. De kolommen "begin" en "eind" geven de data van de eerste en laatste maansverduisteringen van die sarosserie. Als er "> 3000" staat voor "eind", dan gaat de sarosserie nog door na het jaar 3000. De kolom "#" geeft het aantal maansverduisteringen in de sarosserie (tot het jaar 3000). De kolommen "N", "P" en "T" tellen het aantal penumbrale maansverduisteringen (de Maan trekt alleen door de bijschaduw van de Aarde), gedeeltelijke umbrale maansverduisteringen (de Maan trekt voor een deel door de slagschaduw van de Aarde), en totale umbrale maansverduisteringen (de Maan is tijdelijk helemaal in de slagschaduw van de Aarde) tot het jaar 3000. De kolom "volgende" geeft de datum van de eerstvolgende maansverduistering (vanaf 1 januari 2003) uit de sarosserie, en de kolom "t" geeft het type van die maansverduistering.

Tabel 2: "Maansverduisteringen 2003−2021"

saros begin eind
 # 
N P T volgende t
102 461-10-05 1958-04-04 84 44 13 27
103 454-08-24 1951-02-21 84 41 14 29
108 689-07-08 1969-08-27 72 28 32 12
109 718-06-17 2016-08-18 73 17 39 17 2016-08-18 N
110 747-05-28 2027-07-18 72 16 43 13 2009-07-07 N
111 830-06-10 2092-07-19 71 17 43 11 2020-06-05 N
112 859-05-20 2139-07-11 72 14 43 15 2013-04-25 P
113 888-04-29 2150-06-10 71 16 41 14 2006-03-14 N
114 971-05-13 2233-06-22 71 27 31 13 2017-02-11 N
115 1000-04-21 2280-06-13 72 18 28 26 2009-12-31 P
116 993-03-10 2291-05-14 73 29 17 27 2020-11-30 N
117 1094-04-03 2374-05-26 72 32 15 25 2013-10-18 N
118 1105-03-02 2421-05-17 74 30 16 28 2006-09-07 P
119 917-10-03 2396-03-25 83 41 14 28 2017-08-07 P
120 982-10-05 2479-04-07 84 45 14 25 2010-06-26 P
121 1029-09-25 2526-03-29 84 41 14 29 2003-05-16 T
122 1022-08-14 2356-11-08 75 32 15 28 2014-04-15 T
123 1087-08-16 2385-10-19 73 34 14 25 2007-03-03 T
124 1152-08-16 2468-10-31 74 30 16 28 2018-01-31 T
125 1163-07-17 2443-09-09 72 24 22 26 2010-12-21 T
126 1210-07-08 2490-08-30 72 31 27 14 2003-11-09 T
127 1275-07-09 2555-09-02 72 18 38 16 2014-10-08 T
128 1304-06-18 2566-08-02 71 14 42 15 2007-08-28 T
129 1351-06-10 2613-07-24 71 17 43 11 2018-07-27 T
130 1416-06-10 2696-08-05 72 16 42 14 2011-06-15 T
131 1427-05-10 2707-07-07 72 15 42 15 2004-05-04 T
132 1492-05-12 2754-06-26 71 26 33 12 2015-04-04 T
133 1557-05-13 2819-06-29 71 16 34 21 2008-02-21 T
134 1550-04-01 2848-06-08 73 27 19 27 2019-01-21 T
135 1615-04-13 2877-05-18 71 31 17 23 2011-12-10 T
136 1680-04-13 2960-05-31 72 29 16 27 2004-10-28 T
137 1528-11-26 2971-05-01 81 38 15 28 2015-09-28 T
138 1503-10-05 2982-03-30 83 43 14 26 2008-08-16 P
139 1640-11-28 > 3000 76 34 15 27 2019-07-16 P
140 1579-09-05 > 3000 79 35 16 28 2012-06-04 P
141 1608-08-25 2906-10-23 73 33 14 26 2005-04-24 N
142 1709-09-19 > 3000 72 30 15 27 2016-03-23 N
143 1702-08-07 3000-10-05 73 28 18 27 2009-02-09 N
144 1749-07-29 > 3000 70 29 20 21 2020-01-10 N
145 1832-08-11 > 3000 65 20 30 15 2012-11-28 N
146 1843-07-11 > 3000 65 9 39 17 2005-10-17 P
147 1872-06-21 > 3000 63 9 42 12 2016-09-16 N
148 1973-07-15 > 3000 57 8 37 12 2009-08-06 N
149 1984-06-13 > 3000 57 7 35 15 2020-07-05 N
150 2013-05-25 > 3000 55 8 35 12 2013-05-25 N
156 2042-10-28 > 3000 54 21 8 25

Kijk bijvoorbeeld naar sarosserie 126. De eerste maansverduistering uit die serie gebeurde in het jaar 1210 en de laatste zal gebeuren in het jaar 2490. Sarosserie 126 omvat 72 maansverduisteringen, waarvan er 31 penumbraal zijn, 27 gedeeltelijk en 14 totaal. De eerstvolgende maansverduisteringen (vanaf 1 januari 2003) uit die serie gebeurt op 9 november 2003 en is een totale maansverduistering.

Je kunt met behulp van sarosnummers wel redelijk voorspellen of er een maansverduistering zal zijn, maar niet of die vanaf een gegeven plek (bijvoorbeeld jouw straat) te zien is. Daarvoor is naast je plaats vooral het tijdstip van de verduistering belangrijk, en die kun je alleen met lange berekeningen voldoende nauwkeurig bepalen.

4. Zonsverduisteringen

Een zonsverduistering gebeurt wanneer de schaduw van de Maan over de Aarde trekt. Gezien vanaf de Aarde trekt de Maan dan voor de Zon langs. Kijk voor meer basisinformatie over zonsverduisteringen op de verduisteringenbladzijde van het AstronomieAntwoordenBoek.

5. Voorspel zelf zonsverduisteringen

De methode die ik eerder gaf waarmee je een maansverduistering kunt voorspellen is ook geschikt om zonsverduisteringen mee te voorspellen, als je hier en daar een paar getallen verandert. Voor zonsverduisteringen zijn er sarosnummers net als voor maansverduisteringen, maar een zonsverduistering met een bepaald sarosnummer heeft niets te maken met de maansverduisteringen met hetzelfde sarosnummer. Het interval van sarosnummers waarvoor de komende tijd een zonsverduistering gebeurt is 117 tot en met 156. Het interval van sarosnummers waarvoor alleen totale of ringvormige zonsverduisteringen optreden is 126 tot en met 148, maar er gebeuren ook een paar van zulke verduisteringen voor sarosnummers buiten dat interval.

5.1. Bekijk het per Nieuwe Maan

Je kunt het sarosnummer van een Nieuwe Maan als volgt berekenen: Bij de eerste Nieuwe Maan van 2003 (op 3 januari) hoort het sarosnummer 180. Dat valt buiten het interval 117 − 156 waarin de komende tijd de zonsverduisteringen vallen, dus is er die eerste Nieuwe Maan van 2003 geen zonsverduistering. Net als bij maansverduisteringen moet je voor elke volgende Nieuwe Maan 38 bij het sarosnummer optellen, en er meteen 223 van af trekken als het nummer groter wordt dan 223.

Zo zijn de sarosnummers van de eerste zeven Nieuwe Manen van 2003 gelijk aan 180, 218, 33, 71, 109, 147 en 185. De sarosnummers 109 en 147 vallen binnen het goede interval, dus zijn er tijdens de vijfde en zesde Nieuwe Manen van 2003 zonsverduisteringen.

Hier is een tabel met de data en sarosnummers van de eerste Nieuwe Maan van de jaren 2003 − 2021. De kolom "NM" geeft het volgnummer van de eerste Nieuwe Maan van het jaar in een rij die begint met nummer 1 voor de eerste Nieuwe Maan van het jaar 2000. De kolom "jan" geeft de dag in januari waarop de eerste Nieuwe Maan van het jaar valt. De kolom "saros" geeft het bijbehorende sarosnummer.

Tabel 3: "Sarosnummers 2003−2021 voor de Zon"

jaar NM jan saros
2003 37 4 180
2004 50 23 5
2005 62 11 15
2006 75 30 63
2007 87 20 73
2008 99 9 83
2009 112 27 131
2010 124 16 141
2011 136 6 151
2012 149 25 199
2013 161 13 209
2014 173 2 219
2015 186 21 44
2016 198 11 54
2017 211 29 102
2018 223 18 112
2019 235 7 122
2020 248 26 170
2021 260 15 180

5.2. Bekijk het per zonsverduistering

Als je een zonsverduistering gevonden hebt, dan zal de volgende zonsverduistering 1, 5 of 6 Nieuwe Manen later zijn en horen bij een sarosnummer dat respectievelijk 38 hoger, 33 lager of 5 hoger is dan die van de vorige zonsverduistering. Het recept is dus als volgt:

 1. Is het sarosnummer van de zonsverduistering 117 of 118, dan zijn er 1 Nieuwe Maan en 6 Nieuwe Manen later weer (waarschijnlijk gedeeltelijke) zonsverduisteringen, met een sarosnummer dat respectievelijk 38 hoger en 5 hoger ligt.
 2. Is het sarosnummer 119 of 120, dan is er 6 Nieuwe Manen later weer een (waarschijnlijk gedeeltelijke) zonsverduistering, met een sarosnummer dat 5 hoger ligt.
 3. Is het sarosnummer tussen 121 en 143, dan is er 6 Nieuwe Manen later een totale of ringvormige zonsverduistering, met een sarosnummer dat 5 hoger ligt.
 4. Is het sarosnummer tussen 144 en 149, dan is er 6 Nieuwe Manen later een (waarschijnlijk gedeeltelijke) zonsverduistering, met een sarosnummer dat 5 hoger ligt.
 5. Is het sarosnummer 150 of 151, dan zijn er 5 en 6 Nieuwe Manen later (waarschijnlijk gedeeltelijke) zonsverduisteringen, met sarosnummers die respectievelijk 33 lager en 5 hoger liggen.
 6. Is het sarosnummer tussen 152 en 156, dan is er 5 Nieuwe Manen later weer een (waarschijnlijk gedeeltelijke) zonsverduistering, met een sarosnummer dat 33 lager ligt.

6. Sarosseries voor de Zon

Net als voor maansverduisteringen kunnen ook zonsverduisteringen ingedeeld worden in sarosseries. De meeste sarosseries voor zonsverduisteringen bevatten 72 zonsverduistering gedurende een periode van ongeveer 1300 jaar, met uitschieters tot 86 zonsverduisteringen en 1550 jaar.

Gegevens voor sarosseries (van zonsverduisteringen) die eindigen na 1899 en beginnen voor 2060 staan in de volgende tabel. De gegevens zijn ontleend aan een lijst van zonsverduisteringen tussen de jaren −1999 en 3000 die gemaakt werd door Fred Espenak. De kolom "saros" geeft het sarosnummer. De kolommen "begin" en "eind" geven de data van de eerste en laatste zonsverduisteringen van die sarosserie. Als er "> 3000" staat voor "eind", dan gaat de sarosserie nog door na het jaar 3000. De kolom "#" geeft het aantal zonsverduisteringen in de sarosserie (tot het jaar 3000). De kolommen "P", "A", "H" en "T" tellen het aantal gedeeltelijke zonsverduisteringen (de Maan trekt alleen over een deel van de Zon), ringvormige zonsverduisteringen (de gedeeltelijk door de Maan bedekte Zon kan er uitzien als een ring), hybride zonsverduisteringen (op sommige plekken als "A" en op andere plekken als "T") en totale zonsverduisteringen (de Maan kan de hele Zon bedekken) tot het jaar 3000. De kolom "volgende" geeft de datum van de eerstvolgende zonsverduistering (vanaf 1 januari 2003) uit de sarosserie, en de kolom "t" geeft het type van die zonsverduistering.

Tabel 4: Zonsverduisteringen 2003−2021

saros begin eind
 # 
P A H T volgende t
108 550-01-03 1902-04-08 76 33 20 5 18
111 528-08-30 1935-01-05 79 37 11 14 17
114 651-07-23 1931-09-12 72 26 13 16 17
115 662-08-26 1942-08-12 72 17 14 4 37
116 727-06-23 1971-07-22 70 17 53
117 792-06-24 2054-08-03 71 15 23 5 28 2018-07-13 P
118 803-05-24 2083-07-15 72 15 15 2 40 2011-06-01 P
119 850-05-15 2112-06-24 71 17 51 1 2 2004-04-19 P
120 933-05-27 2195-07-07 71 16 25 3 27 2015-03-20 T
121 944-04-25 2206-06-07 71 16 11 2 42 2008-02-07 A
122 991-04-17 2235-05-17 70 28 37 2 3 2019-01-06 P
123 1074-04-29 2318-05-31 70 26 27 3 14 2011-11-25 P
124 1049-03-06 2347-05-11 73 29 1 43 2004-10-14 P
125 1060-02-04 2358-04-09 73 33 34 2 4 2015-09-13 P
126 1179-03-10 2459-05-03 72 31 28 3 10 2008-08-01 T
127 991-10-10 2452-03-21 82 40 42 2019-07-02 T
128 984-08-29 2282-11-01 73 33 32 4 4 2012-05-20 A
129 1103-10-03 2528-02-21 80 39 29 3 9 2005-04-08 H
130 1096-08-20 2394-10-25 73 30 43 2016-03-09 T
131 1107-07-21 2369-09-02 71 30 30 5 6 2009-01-26 A
132 1208-08-13 2470-09-25 71 29 33 2 7 2019-12-26 A
133 1219-07-13 2499-09-05 72 19 6 1 46 2012-11-13 T
134 1248-06-22 2510-08-06 71 17 30 16 8 2005-10-03 A
135 1331-07-05 2593-08-17 71 18 45 2 6 2016-09-01 A
136 1360-06-14 2622-07-30 71 15 6 5 45 2009-07-22 T
137 1389-05-25 2633-06-28 70 15 36 9 10 2020-06-21 A
138 1472-06-06 2716-07-11 70 16 50 1 3 2013-05-10 A
139 1501-05-17 2763-07-03 71 16 12 43 2006-03-29 T
140 1512-04-16 2774-06-01 71 24 32 4 11 2017-02-26 A
141 1613-05-19 2857-06-13 70 29 41 2010-01-15 A
142 1624-04-17 2904-06-05 72 27 1 1 43 2020-12-14 T
143 1617-03-07 2897-04-23 72 30 26 4 12 2013-11-03 H
144 1746-04-11 2980-05-05 70 31 39 2006-09-22 A
145 1639-01-04 > 3000 76 33 1 1 41 2017-08-21 T
146 1541-09-19 2893-12-29 76 35 24 3 14 2010-07-11 T
147 1624-10-12 > 3000 77 37 40 2003-05-31 A
148 1653-09-21 2987-12-12 75 32 2 1 40 2014-04-29 A
149 1664-08-21 2926-09-28 71 28 23 3 17 2007-03-19 P
150 1729-08-24 2991-09-29 71 31 40 2018-02-15 P
151 1776-08-14 > 3000 68 22 6 1 39 2011-01-04 P
152 1805-07-26 > 3000 67 12 22 3 30 2003-11-23 T
153 1870-07-28 > 3000 63 14 49 2014-10-23 P
154 1917-07-19 > 3000 61 7 17 2 35 2007-09-11 P
155 1928-06-17 > 3000 60 8 16 3 33 2018-08-11 P
156 2011-07-01 > 3000 55 8 47 2011-07-01 P
157 2058-06-21 > 3000 53 6 19 3 25

Je kunt met behulp van sarosnummers wel redelijk voorspellen of er een zonsverduistering zal zijn, maar niet of die vanaf een gegeven plek (bijvoorbeeld jouw straat) te zien is. Daarvoor is naast je plaats vooral het tijdstip van de verduistering belangrijk, en die kun je alleen met lange berekeningen voldoende nauwkeurig bepalen.

6.1. Zelf Rekenen?

Er is een rekenpagina voor voorspellingsperioden zoals de saros.[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/saros.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19