AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de rechte klimming

'rech‧te 'klim‧ming, meervoud rechte klimmingen

De rechte klimming is de coördinaat uit het equatoriale coördinatenstelsel aan de hemel dat overeenkomt met de geografische lengtegraad. De rechte klimming wordt gemeten ten opzichte van het lentepunt. Anders dan voor de meeste andere lengtegraden wordt de rechte klimming meestal uitgedrukt in tijdseenheden in plaats van in graden, zodanig dat 360 graden overeenkomen met 24 uren rechte klimming, ofwel 15 graden met één uur. Net als voor echte tijd is een uur (symbool: h) van rechte klimming onderverdeeld in 60 minuten (symbool: m) en die elk weer in 60 seconden (symbool: s). Een voorbeeld van een aanduiding van rechte klimming is 5h23m12s: 5 uur, 23 minuten en 12 seconden.