AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de röntgenstraling

'rönt‧gen‧'stra‧ling; naar meneer Röntgen die ze ontdekte.

Röntgenstraling is een vorm van elektromagnetische straling die energierijk en daarom gevaarlijk is. Röntgenstraling wordt van nature uitgestraald door hele hete materie (zoals de gassen in een zonnevlam die honderdduizenden of miljoenen graden heet kunnen worden) en door bepaalde radioactieve materialen.