AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de middelpuntvliedende kracht

'mid‧del‧punt‧'vlie‧den‧de 'kracht

De middelpuntvliedende kracht of centrifugaalkracht is een kracht die weg wijst van het midden van een bocht die je neemt. De centripetaalkracht duwt je naar de buitenbochtzijkant van de auto waarin je door een bocht gaat, duwt je naar de buitenkant van een draaimolen waar je in zit, en duwt je wasgoed tegen de binnenrand van de trommel van je wasmachine wanneer die centrifugeert. De middelpuntvliedende kracht is een schijnkracht, waarvan de sterkte afhangt van je snelheid en van de diameter van de bocht. De tegenovergestelde kracht is de middelpuntzoekende kracht of centripetaalkracht.