AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de microgolf

'mi‧cro‧'golf, meervoud microgolven; mikros = [Grieks] klein

Microgolven zijn elektromagnetische stralen met een golflengte tussen die van infrarode straling en die van radiogolven.