AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de parsec

'par‧sec, meervoud parsecs; parallax + seconde

De parsec is ongeveer de afstand waarop de straal van de baan van de Aarde rond de Zon een hoek van 1 boogseconde beslaat. Een ster op een afstand van 1 parsec vertoont een jaarlijkse parallax van 1 boogseconde. Een parsec komt overeen met 648.000/π = ongeveer 206.264,8062 AE of 30.856.780.000.000 km of 3.085678 × 1013 m of 30,085678 Pm of 3,2616 lichtjaren. Een parsec kan worden afgekort tot pc. In de sterrenkunde komen nog wel eens afstanden voor die zelfs in parsecs gemeten flink zijn. Daarom komen standaardafkortingen met SI-voorvoegsels ook wel voor, zoals kpc voor 1000 pc, Mpc voor 1000 kpc, en zelfs Gpc voor 1000 Mpc.