AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

het Geocentrische Wereldbeeld

Dit is het wereldbeeld waarin de Aarde stil staat in het centrum van het Heelal en alle andere hemellichamen om de Aarde heen draaien. Dit wereldbeeld werd populair gemaakt door de Griekse wijsgeer Aristoteles rond 350 voor Christus en bleef het dominante wereldbeeld in het Westen tot het in de 16e eeuw werd verdrongen door het Heliocentrische Wereldbeeld.