AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

de excentriciteit

'ex‧cen‧tri‧ci‧'teit, meervoud excentriciteiten; ex- = [Latijn] uit, kentrum = [Grieks] middelpunt

De excentriciteit van de baan van een hemellichaam is één van de baanelementen. Het is een getal dat aangeeft hoeveel de vorm van de baan afwijkt van een cirkel. Een cirkelvormige baan heeft een excentriciteit gelijk aan nul. Een elliptische baan heeft een excentriciteit tussen de nul en de één. Voor een ellips is de excentriciteit gelijk aan het verschil tussen de lange en korte assen van de baan, gedeeld door de som van de lange en korte assen. Een parabolische baan heeft een excentriciteit gelijk aan één, en een hyperbolische baan heeft een excentriciteit groter dan één.

Banen met excentriciteiten kleiner dan één zijn gesloten, dus hemellichamen in zulke banen komen periodiek terug naar dezelfde plek in de baan. Banen met excentriciteiten groter dan één zijn open, en voorwerpen in zulke banen doorlopen die maar één keer en doen daar oneindig lang over.