AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

equatoriaal

'e‧qua‧to‧ri‧'aal; aequatio = [Latijn] gelijk maken

Equatoriaal betekent dat het iets te maken heeft met de equator of evenaar. In het equatoriale coördinatenstelsel worden posities aan de hemel aangegeven met de rechte klimming ten opzichte van het lentepunt en de declinatie ten opzichte van de hemelevenaar. De hemelevenaar ligt in het verlengde van de aardse evenaar, halverwege tussen de hemelpolen, die weer in het verlengde van de aardse rotatieas liggen.