AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

het albedo

al‧'be‧do, meervoud albedo's; albedo = [Latijn] witte verf of kleur

Het albedo van een voorwerp is een getal tussen de 0 en de 1 dat aangeeft welk deel van het licht direct door dat voorwerp wordt gereflecteerd. Het albedo van de Aarde is ongeveer 0,3: de Aarde en haar atmosfeer reflecteren ongeveer 30 procent van het zonlicht dat erop valt meteen weer. Als alle andere dingen gelijk blijven dan ziet een planeet er helderder uit en is de planeet kouder als het albedo van de planeet groter is.