AstronomieAntwoorden: Uit het Astronomisch Woordenboek

AstronomieAntwoorden
Uit het Astronomisch Woordenboek


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Hieronder staat de beschrijving van het woord dat je opvroeg uit het astronomisch woordenboek.

jaren

JD

JDN

JI

JII

JIII

JIV

JIX

Johannes Kepler

Johannes Kepler (1571 - 1630) stelde de drie Wetten van Kepler op waarmee de beweging van planeten rond de Zon voor het eerst goed werden verklaard. De drie Wetten van Kepler zijn:

  1. Elke planeet beweegt rond de Zon in een baan die een ellips is, met de Zon in één van de brandpunten van de ellips.
  2. (De Perkenwet) De lijn van de Zon naar de planeet beweegt in dezelfde tijden over dezelfde hoeveelheden oppervlakte van de ellips.
  3. De derde macht van de halve lange as van de baan van een planeet is evenredig met de tweede macht van de omlooptijd van de planeet rond de Zon.